אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

טיפול משפחתי וזוגי - אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל (ע"ר)

כריכה

 

 

מבוא ורקע

האגודה חרטה על דגלה להבטיח את מימושו של עקרון נעלה זה ולפעול בכל תחומי החיים המשיקים והמשפיעים על מוסד הנישואין הרבני, ובקרב כל האוכלוסייה היהודית ללא משוא פנים, הבדלי אמונה, אורח חיים, עדה או מעמד כלכלי; 

 1. בחודש סיון, בשנת ה' אלפים תש"ס למניין ישראל היא שנת 2000 למניין אומות העולם בירושלים עיר הקודש ובירת ישראל, קמה בע"ה אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל המאמינה בקדושת ברית הנישואין על פי דת משה וישראל, וחשיבותה לביסוס תא המשפחה וחינוך בניה ובנותיה.
 2. החברה בישראל מתמודדת עם בעיות חברתיות קשות ומורכבות המאיימות על יציבותה הפנימית וחוסנה. בשנים האחרונות אנו עדים לירידה בילודה, עליה מדאיגה בעבריינות נוער, אלימות במוסדות חינוך ובמשפחה, הזנחה פיזית ורגשית של ילדים על ידי הורים לא מתפקדים, התמכרות בני נוער ומבוגרים לסמים ולאלכוהול, עליה בשיעור הגירושין, בנישואי תערובת ובנישואים אזרחיים  ועוד 

  מכל אלה מתעורר החשש כי מערכת הנישואין והמשפחה נמצאת בבעיה קשה ובכרסום מתמשך ביסודותיה. מומחים רבים בדעה כי חוסר האיזון והיעדר היציבות החברתית, מקורם במשבר בתא המשפחה ובאיכות חיי הנישואין. רק במערכת נישואין ומשפחה המבוססת על יציבות ותפקוד נורמאלי והולם מצויים המרכיבים הדרושים לצמיחה אישית ולריפוי חברתי. נישואין באיכות גבוהה ומשפחה המאפשרת אווירה תומכת העונה על צרכים פיזיים ורגשיים של ילדיה, יאפשרו להם התפתחות בריאה ומאוזנת מבחינה רפואית, מנטאלית ורגשית. וההיפך, המשך התערערותם של מערכת הנישואין והמבנה המשפחתי, והעדר אווירת בטחון ותמיכה תוך- משפחתיים משמשים תרבית להצמחת קשיים אישיים, תחלואה חברתית ונטל על המדינה ומשאביה.  
 3. בנוסף לכך, החברה בישראל עוברת מזה זמן ממושך תמורות ושינויים שמשפיעים על תא הנישואין ומבנה המשפחה ואפיוניה: שינויים שחלו במושגי יסוד באשר לתפקידים ולפונקציות של משפחה בת זמננו משפיעים על גורמים כגון יחסי גומלין בין בעל לאשתו,  חלוקת תפקידים תוך משפחתיים וחוץ משפחתיים, קשר עם משפחות המוצא, חינוך ילדים וכדומה. כמו כן, עליה מאסיבית ממדינות רבות הביאה דפוסי תרבות והתנהגות תוך- משפחתיים המחייבים התייחסות מקצועית שונה וייחודית.

  שינויים אלה ואחרים לא פסחו על החברה הדתית– חרדית שלמרות סגירותה והיבדלותה, חשופה אף היא לכרסום במעמדן וחוסנן של ברית הנישואין והמשפחה הגרעינית.  

  בעיות בחיי נישואין והמשפחה בציבור הדתי והחרדי לא מוצאות במקרים רבים פתרון מקצועי אפקטיבי. זאת בעיקר בגין הימנעות מפנייה לקבלת ייעוץ וטיפול במסגרות הקיימות כגון תחנות לייעוץ נישואין במרכזים לטיפול במשפחה וכדומה. קיימת העדפה טבעית ומובנת לאנשי מקצוע שיבואו מתוך הציבור המדובר ויהיו בעלי השקפה, רגישות ותובנות עמוקות לחיים הדתיים.

  למרבית הצער, מעטים הם אנשי המקצוע בתחום הטיפול והייעוץ בנישואין ומשפחה שהם גם בעלי השקפה דתית עמוקה. אלה המעטים, אין ביכולתם האנושית לענות על הצורך הגובר לקבלת שרותי הדרכה, הנחייה וייעוץ בנישואין ומשפחה. מסיבה זו פונים הזקוקים לשירותים אלה לרבנים, מחנכים, מדריכי חתנים ומשגיחי ישיבות שמרביתם לא רכשו ידע מקצועי, הבנה וכלים מעשיים שיאפשרו להם לבצע התערבות מקצועית הולמת.

  על מנת לצמצם פערים אלה ומתוך מגמה להתמודד עם האתגרים שצוינו הוקמה אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל.

 

חזון האגודה

כינון חברה מתוקנת בעלת בסיס יציב ואיתן ע"י חיזוק וביסוס תא הנישואין והמשפחה היהודית בישראל.
האגודה שואפת להתבסס כגוף מרכזי ומוביל בתחומי פעילותו הענפה בישראל ובעולם לשם קידום החזון:

האגודה תהווה מאגר מומחים שומרי תורה ומצוות אשר רכשו את הידע הטיפולי והמקצועי בתחום הנישואין והמשפחה (ובתחומים רלוונטיים נוספים) ואשר יתנו מענה לכל יהודי בארץ ובעולם ויחתרו בכל כוחם לחיזוק וביסוס התא המשפחתי בישראל וקידום המטרות שהוצבו. כמו כן ימשיכו מומחים אלה להתקדם ולהתפתח מבחינה מקצועית ולהוסיף על הידע הקיים.        

מתוך הכרה כי זהו ערך משותף ובעל חשיבות עליונה לנשים ולגברים כאחד ומרכיב הכרחי ליציבותה וחוסנה של החברה הישראלית כולה וכן יחתרו להביא לשינוי ושיפור המנגנונים המסדירים את התפקוד של מוסד הנישואין הרבני והמשפחה בישראל.

 1. האגודה היא גוף העוסק בתחום הנישואין ופועלת מתוך אמונה בקדושת ברית הנישואין.
 2. פיתוח מכון לחקר הייעוץ והטיפול על פי היהדות ומתוך המקורות והמסורת.
 3. האגודת תחתור לחיזוק, תיקון ושיפור חיי הנישואין והמשפחה בקרב כל הקהילות היהודיות בארץ ובעולם בכל הרמות, המישורים והתחומים האפשריים בחיים הפרטיים
 4. האגודה תפעל להעלאת רמת המודעות בארץ ובעולם באשר לחשיבות התא המשפחתי ומשמעותה של ברית נישואין חזקה ויציבה. כמו כן תביא לתודעת הציבור את החשיבות הרבה בקבלת ייעוץ וטיפול שיתבצע תוך אינטגרציה והשלמה בין תורת ישראל והשקפותיה ובין ידע מחקרי וניסיון מצטבר של עשרות שנות פעילות קלינית בתחום "מדע הנישואין".
 5. האגודה תשתף פעולה עם ארגונים הפועלים למען קידום מטרות הדומות למטרותיהם.
 6. אחת מהמטרות המרכזיות של האגודה הינה השכנת שלום בית במשפחות בישראל ע"י חידוש המקצוע עתיק היומין והחשוב שבו עסק אהרון הכהן "שהיה אהרון רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאישתו" (רש"י, במדבר כ', כט'), כפי שהמשנה (מסכת אבות, פרק א, משנה יב) מורה לנו "הוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום".

מטרות האגודה

אי לכך, תפעל האגודה בכל התחומים כדלהלן כדי לחולל שינוי משמעותי בחיזוק הבית היהודי וקיום השלום בין בני הזוג ובני המשפחה, ולהביא להגשמת החזון:

א.זוגיות, הורות ומשפחה

 1. טיפוח מודעות להפנמת ערכי הייעוץ וההדרכה כאמצעי לפתרון מחלוקות.
 2. קידום והטמעת דרכי תקשורת והדברות תקינה בין בני הזוג והמשפחה.
 3. עידוד, הבנה והפנמה של האחריות והמחויבות האישית שיש לכל אחד מבני הזוג הנשואים והתלות ההדדית הקיימת ביניהם לשם חיזוק ושיפור רווחת הפרט, התפתחותו וקידומו האישי, שיפור שלום הבית ופיתוח וביסוס יכולות להורות אפקטיבית. זאת מתוך אמונה שבני זוג המגלים מחויבות הדדית ועמוקה לברית הנישואין יפעלו במשותף להשגת מטרות המשפחה: כינון וחיזוק תא הזוגיות, הרחבת המשפחה, העברת מורשת של חינוך וערכים לילדיהם והכנתם לחיים עצמאיים וכדומה. 
 4. ייזום פעולות להדרכת והכנת כל זוג העומד להיכנס בברית הנישואין כדת משה וישראל, לחיי הנישואין מנקודת המוצא שערך שלום הבית עליון. כמו כן, ליווי במהלך השנה הראשונה לנישואין לצורך מניעת קשיים ובעיות ובניית חיי נישואין ומשפחה יציבים.
 5. לקיים מאבק נחרץ באלימות בין בני זוג בפרט ובמשפחה בכלל ופעולות להתמודדות עם הנגע על כל היבטיו.
 6. ייזום פעולות למען הקטנת אחוזי הגירושין בישראל ויצירת חוסן זוגי ומשפחתי בקרב זוגות הנישואים כדת משה וישראל ובמידת הצורך וחוסר ברירה אחרת, תמיכה בהליכי גירושין הוגנים, סבלניים ושוויוניים על מנת להפחית ככל האפשר את הסבל והקושי הנגרמים למי מבני הזוג ולילדיהם המשותפים.

ב.פעילות ציבורית ותקשורתית

ממגזרים ומוסדות שונים, ימי עיון וכנסים לציבור הרחב בתחומים הקשורים לחינוך
וייעוץ אישי, זוגי ומשפחתי. כמו כן, פרסום ספרים, עלונים ודפי מידע בתחום הפעילות לשם קידום המטרות והעלאת מודעות הציבור בחשיבות קבלת הדרכה וייעוץ.

 1. ייזום פעילות מקצועית המכוונת הן להעלאת המודעות בציבור בחשיבותה של ברית נישואין איתנה ולהעלאת המודעות של זוגות לאפשרות להעשיר, לשפר ולחזק את חיי הנישואין שלהם, והן להגברת הלגיטימציה החברתית לפנייה לשירותי הדרכה, הנחייה וייעוץ לפתרון הולם של קשיים ובעיות בחיי הנישואין והמשפחה. כמו כן ייזום פעולות להעלאת המודעות ותשומת הלב להשפעת שלום הבית על האפקטיביות של ההורות ועל בריאות ויציבות נפשו של הילד.
 2. ייזום פעולות בקרב כל שכבות האוכלוסייה שמטרתן לסייע לחיזוק הבית היהודי: קיום סמינרים לזוגות ומשפחות, סדנאות לזוגות וליחידים להעשרת הנישואין, הדרכה לחיי נישואין טרום הנישואין לחתנים/ כלות, סדנאות להורים, מורים, מחנכים ואנשי חינוך
 3. הוצאה לאור של כתב עת הנקרא "כלים שלובים" המכיל כתבות ומאמרים בנושאי חינוך, נישואין ומשפחה פרי יצירתם של רבנים ואנשי אקדמיה ומומחים בתחומי הנישואין והמשפחה.
 4. הפעלת מוקד התנדבותי ארצי להפניות לייעוץ אישי, זוגי ומשפחתי לכלל האוכלוסייה היהודית ברחבי הארץ ובעולם. הפניות הטלפוניות המתקבלות במוקד ינותבו ליועצים ומטפלים העוסקים בתחום המשפחה לפי תחום התמחות, אורח חיים, אזור המגורים של הפונה וסוג הבעיה.
 5. הפעלת קליניקות במרכזים שונים ברחבי הארץ לטיפול, יעוץ והנחיית זוגות, משפחות ויחידים.
 6. הצגת החזון ועמדת האגודה בתקשורת ובמסגרות רלוונטיות לתחום שלום הבית בישראל בצורה שיעמוד על סדר היום הציבורי ובמטרה להשפיע ולהעלות את מודעות הציבור לצורך בקבלת הדרכה והנחיה במגמה להעשיר ולשפר את חיי הנישואין והמשפחה מתוך הבנה שהם המשפיעים על כל תחומי החיים.
 7. הפעלת אתר אינטרנט המכיל מאמרים מקצועיים, הפניות לשירותי מקצוע ודת נוספים, מידע בתחום החינוך, נישואין ומשפחה, רשימת אנשי המקצוע מסווגים לפי תחום הטיפול, פורום להתייעצות מקצועית ועוד.

ג.עולם העבודה

 1. תמיכה ועידוד נשים וגברים שיכולים להביא למודעות חשיבות התחום, לטפל, להדריך ולהנחות, לממש עצמם ולהיכנס לשוק העבודה בצורה מקצועית ומפוקחת.
 2. בניית קריטריונים ויצירת מצב המונע עיסוק בלתי מקצוע בתחום על ידי אנשים שלא הוכשרו לו.
 3. עידוד וייזום קשרים ושיתופי פעולה עם מוסדות בישראל הרלוונטיים לתחום הנישואין והמשפחה על מנת לשלב בהם את חברי האגודה ובכך להגדיל את מספר העובדים במגזר הדתי וכן לאפשר נגישות רבה יותר לבני זוג ומשפחות לדעת על אפשרות לסיוע ולקבלו.

ד.עולם החינוך

 1. הצבת ערך שלום הבית והזוגיות במקום גבוה בסדר העדיפויות הלאומי בתחום החינוך.
 2. ייזום וקידום פעולות חינוכיות
 3. שילוב תחום ההנחיה והייעוץ במסגרות חינוך פורמאליות 

ה.פוליטיקה, חקיקה ומשפט

 1. חיזוק המקצוע ושמירת האינטרסים המקצועיים של העוסקים בו: יישום חוקתי
 2. פיתוח יוזמה, ניסוח וקידום תהליכי חקיקה ותקנות הנוגעים לתחומי
  מטרות האגודה.
 3. השגת הכרה למקצוע הייעוץ אצל גורמים ממשלתיים, חברתיים ואקדמיים, כולל בתי דין רבניים ובתי משפט לענייני משפחה כמקצוע הכרחי.
 4. חיזוק בית הדין הרבני ע"י הקניית סמכויות בהסכמים טרום נישואין או שלום בית, ממון וכדומה ומענה לצורך של בתי הדין להפנות זוגות להשכנת שלום בית לפני הליכי פירוד במקרה הצורך.
 5. ביצוע הכשרות בתחום המשפט העברי שבנושא הזוגיות והמשפחה.

ו. מחקר, אקדמיה ותיעוד

לפיכך נפעל למען הכרה בנושא זה כתחום לימודי מוגדר ואקדמי לתואר ראשון וכן נפעל לפיתוח נרחב של תחום לימוד מוכר זה לרמה נאותה. תואר זה ישמש כקרש קפיצה להמשך לימודים לתואר שני והתקדמות המטפל.

 1. ביצוע מחקרים, איסוף נתונים והרחבת הידע של המטפלים ושל הציבור הרחב בתחום שלום הבית על כל היבטיו והשפעותיו (מחקר אקדמי, ימי עיון, הרצאות, פרסומים וכו') ויישום המסקנות בכל דרך אפשרית למען קידום מטרות האגודה. כמו כן, פיתוח מכון לחקר הייעוץ והטיפול על פי היהדות ומתוך המקורות והמסורת.
 2. תכניות הלימוד הפורמליות במוסדות האקדמיים בתחום הפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית מקדישות תשומת לב בלתי מספקת לתחום הנישואין והמשפחה. הכשרה והתמחות בטיפול ויעוץ בנישואין ובמשפחה נעשית לרוב במסגרות חיצוניות והשלמת ההכשרה וההתמחות בנושאים אלה נעשית על פי רוב לאחר סיום הלימודים הפורמליים.

ז.אתיקה

קיום פעולות תחת פיקוח וביקורת מתמדת של הועדה הרוחנית ותקנון אתיקה שיקבעו נורמות הלכתיות ומוסריות גבוהות ויושרה מקצועית ושידאגו ליישומן בקרב חברי האגודה המקצועית ולהפעלת סנקציות נדרשות במקרה של אי עמידה בחובה המקצועית הנדרשת. כל זאת כדי להציב כללי התנהגות אישית ומקצועית בעבודת החברים כך שהתערבותם תהיה מקצועית, אחראית, אתית ומוסרית והם יפעלו לתועלת הציבור ולרווחתו, ברמה גבוהה של מיומנות מקצועית ויושר אישי.

ח.שיתופי פעולה

 1. שיתוף פעולה עם מוסדות ציבוריים וכלכליים, גופים, אגודות וארגונים רלוונטיים בארץ ומחוצה לה שמטרותיהם זהות או דומות למטרות האגודה על מנת להשיג השפעה רחבה יותר ולקיים פעולות משותפות למען קידום, מימוש ויישום המטרות והיעדים. האגודה שואפת ליצירת קשרי גומלין עם מוסדות חינוך, מכוני מחקר, מוקדי טיפול וייעוץ בנישואין ובמשפחה וכן עם מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם.