להיות מועיל

האדם הוא יצור חברתי. מרגע הולדתו קיים באדם הצורך להשתייך לחברה שתוכל להגן עליו ולספק לו את כל צרכיו. הצורך להשתייך לאמא, למשפחה ואחר כך לחברה, הוא הכוח המניע החברתי החשוב ביותר בחייו של האדם וכל מעשיו נובעים מצורך זה. צורת הביטוי של הצורך להרגיש שייך היא להרגיש מועיל, תורם, מסוגל, בעל ערך, בעל זהות עצמית והתייחסות אישית מהסביבה. ברגע שכל ההרגשות הללו מתקיימים האדם מרגיש שייך.