מערך משפחתי

מערך משפחתי -
על שינויים במערך המשפחתי עם הולדת ילד חדש.

כל ילד חדש שנוסף למשפחה מביא עימו שמחה חדשה ונוספת. לכל ילד המיקום וההשפעה שלו על המערך המשפחתי שמוביל להתמודדות הייחודית שלו כלפי משפחתו וההיפך. כל ילד שנוסף למשפחה מוביל להתארגנות מחדש ודורש התייחסות חדשה במשפחה. כך שהמשפחה שלנו היא למעשה משהו דינאמי ומשתנה כל הזמן ועלינו להתאים את עצמנו לכך.

 בכל תוספת של ילד למשפחה, נרקמים יחסים חדשים או שונים בין כל אחד מהילדים, ובינם לבין הוריהם. עם התפתחות מבנה המשפחה מוצא לו כל ילד את מקומו בדרכו שלו. לכל ילד יש תפקיד ומקום במשפחה, ולמקומו של הילד יש השפעה על אישיותו של הילד.

המערך המשפחתי הוא סדר הלידה הקבוע והכרונולוגי והוא משפיע על הדינאמיקה המשפחתית שהיא יחסי הגומלין בין בני המשפחה. מערכת יחסים זו נתונה לשינויים תמידיים. אופיו הילד מושפע מאיך שהוא מבין ומפרש את יחסי הגומלין בינו לבין משפחתו עקב מיקומו שלו במערך המשפחתי. לכל משפחה סדר ומבנה משלה. מקומו של היחיד בתוך המבנה והתפקיד שהוא ממלא משפיע על אישיותו של כל אחד מילדי המשפחה. אישיותו ואופיו אלה הן התכונות האישיות שהן הדרכים בהם בחר הילד כדי למצוא את מקומו במשפחה. באותן הדרכים בהם השתמש הילד כדי להגדיר את מקומו במשפחתו, הוא ישתמש מאוחר יותר כדי להגדיר את מקומו בחברה ולהבטיח את מעמדו. הדרכים שהוא יבחר יהיו קשורות במסקנות האישיות שהילד הפיק מתגובות המבוגרים בסביבתו.

הילד הבכור הוא ילד יחיד להוריו בעת היוולדו. כילד יחיד הוא מקבל פינוק, ולמשך תקופה מסוימת הוא מהווה מרכז העניין והדאגה של הוריו. כאשר נולד לו אח, נוצר איום למעמדו, שיתפרש על ידי כרצון של האח הקטן לגזול ממנו את אהבת אימו. הוא מרגיש כאילו אבד מקומו במשפחה ומקומו נדחק. התגובה תהיה קנאה. אם נבין  את התנהגותו וניתן לה לגיטימציה, הילד יתגבר על קושי זה וישכיל שבחיים ישנם מהמורת ועליו לצלוח אותם. אך אם הוריו יהיו חסרי סבלנות כלפיו, ויגוננו על הצעיר, יפסיק הבכור לזכות באהדה ובתחושה שהוא מביא תועלת, וינסה להשיג תשומת לב בעזרת התנהגות מפריעה כגון עקשנות, דרישת תשומת לב תמידית וכדומה. לעיתים נוכל לראות תגובות הפוכות -  הבכור ינסה לשמור עליונות על הצעיר ממנו, בניסיונו למצוא לעצמו עמדה חדשה. יתכן שיהיה מאוד נחמד, אימהי ועוזר לאחיו הקטן וישתדל בכל הדרכים האפשריות להוכיח כי הוא הגדול, המסוגל והאחראי.

הילד השני שנולד במשפחה מנסה למצוא את מקומו. מה שעשה הבכור מוכר וידוע וכבר אינו מיוחד, ולכן הוא עושה דברים אחרת כדי לקבל את היחס האישי שלו. הוא ינסה בדרך כלל להשיג הישגים שיהיו ייחודיים רק לו בתחומים שהבכור נכשל בהם או לא הגיע אליהם.
בדרך כלל אנו מוצאים הבדל יסודי באופי ובאישיות בין שני הילדים הראשונים: אם הילד הראשון חלש ושברירי הילד השני יהיה חזק. הילד הראשון מבריק בלימודים, השני יהיה מבריק בספורט. אם הילד הראשון נאה במיוחד, הילד השני יהיה חכם ואמיץ לב וכדומה, כאשר השוני בין הילדים מבטא את התחרות ביניהם, והדמיון- מבטא את האווירה המשפחתית.
ככל שהאווירה יותר תחרותית בבית השוני בין הילדים יהיה גדול יותר.

הילד האמצעי, מה שנהוג לכנות כ"ילד סנדוויץ'" נמצא במעמד מיוחד. הוא אינו נהנה מזכויות הבכור, ולא ממעמד הקטן שאבד לו, ולכן הוא נוטה להרגיש זלזול ופגיעה ולחשוב שהחיים אינם הוגנים כלפיו, שרימוהו וניצלוהו. הוא יכול להתגבר על מצבו הבלתי נעים על ידי כך שידחוף למטה את שני מתנגדיו וירים עצמו בעזרת הישגים יוצאי דופן, או יתכן שימשיך לחשוב בדעה שהתנהגותם של בני אדם בלתי הוגנת, ושאין לו סיכוי להצליח בחיים, מחשבות וציפיות שיגשימו את עצמם.

לילד הקטן יש תפקיד משלו. כל בני המשפחה מפנקים אותו, ומתייחסים אליו כאל קטן והוא מפתח תכונות אופי הגורמות לאנשים לעזור לו לבנות את חייו. העובדה שהוא הכי קטן מהווה תמריץ עבורו, ולכן רוצה להתגבר על כולם.
היחסים בין האחים חוזרים על עצמם גם אצל שאר הילדים הנולדים, אך ככל שיש קרבה בגיל התחרות היא בדרך כלל פחות חריפה.

לסיכום:
המערך המשפחתי הוא הסך הכללי של כללי המשחק החברתיים, אשר מתקיימים בתא המשפחתי המסוים. אם נבין את הדינאמיקה המתרחשת במערכת המשפחתית, נוכל להיכנס לנעליו של הילד ולראות כיצד הוא תופס את מקומו במשפחה מהזוית שלו, וכיצד הוא מבין את העולם.
כדי להבין מהי הדרך אשר הילד בחר כהתנהגות בחיים, צריך לבדוק מה היה הדפוס המשותף לכל בני המשפחה, מה היה מקומו במערך המשפחתי, מה היו יחסי הגומלין בינו לבין יתר הילדים, ובינו לבין הדמויות המשמעותיות המשפחה, ומה הן המסקנות שהוא הסיק ממקומו במשפחה לגבי מקומו בחברה כמבוגר. ההסתכלות לתוך המערך המשפחתי מסבירה איך האדם הגיע למסקנותיו האישיות ועל סמך מה בנה הוא דרך החיים האישית והייחודית שלו. ניתוח מערך המשפחה מראה שלא רק ההורים השפיעו על בחירת התנהגותו של הילד אלא גם האחים האחרים מהמשפחה שלו השפיעו עליו לבחור כל אחד בדרכו ותגובתו המיוחדת לו. הבחנת והכוונת ההורה תביא לשיקול נכון ותסייע בבחירות הנכונות של החיים על ידי תמיכה וסיוע בדרכים חיוביות.