מרחב אישי

מרחב שיתופי

מרחב שיתופי היינו מה שכולם יודעים מה שכל בעל ואישה יודעים, מה שכל בעל ואישה מייחלים ומצפים, שיהיה חיים משותפים והיינו שיהיה שותפות בניהול הבית ובניהול גידול הילדים  וחינוכם, וכן כל אחד רוצה שהשני ישתתף ברגשותיו ובמה שקורה לו דהיינו שהבעל יתעניין במה שקורה לאשתו,  והבעל ינסה לעזור לאישה בעת שצריכים, ובעת שיש איזה אירוע בבית וכדומה. וכן להיפך הבעל מעוניין שהאישה תסדר לו את מה שצריך וכן שהיא תשתתף ברגשותיו ובמה שעובר עליו ושהוא לא מרגיש טוב הוא רוצה שהאישה תשמור על השקט ותנסה לעזור לו וכו' זהו המרחב השיתופי.

מרחב אישי

יש מרחב אישי שלא כולם מודעים לזה אולי מודעים לזה בתת- מודע אבל לא במודע, וז"א שיש לכל ב"א (בד"כ) במצבים מסוימים צורך להיות לבד ולא להיות משותף, הוא רוצה להיות עם עצמו ורוצה להסתדר לבד ולא רוצה שיתערבו בעניינו, ולכן הרבה פעמים רואים כשהאישה רוצה לעזור לבעלה בדברים מסוימים והבעל מקבל א"ז בעקימת אף או להיפך כשהבעל רוצה לעזור לאישה, והיינו משום שזה כניסה למרחב האישי. וא"א לתת לזה כלל עד כמה זה מרחב אישי ועד כמה זה שיתופי אולם זה לומדים עם הזמן, כל בעל ואישה עם הזמן יודעים מה זה מרחב האישי של הבן זוג כדי שלא להיכנס לשם, וטוב להיות מודע לעניין הזה כדי לא להיפגע וכדי לא להפריע. ויש גם סוגי מצבים באותו דבר יש מצב שהבעל כן רוצה שתתערב ויש מצב שלא רוצה וכן להיפך ע"כ צריכים להיות עם יד על הדופק ולנסות להבין מתי זה כבר מרחב אישי שאין להיכנס לשם.

 

יואל בוקשפן

יו"ר מכון "יש עתיד"

1599525000

yoelbu@neto.net.il

https://sites.google.com/site/atid3384/