ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עסק עצמאי

בעידן המודרני, בעלי מקצועות רבים בוחרים לעבוד כעצמאיים, במקום לעסוק במשלח ידם כעובדים שכירים.  הסיבות לכך רבות ומגוונות ומשתנות בהתאם להעדפות אישיות של כל אדם ולמשאבים שלו.  ניתן למנות מספר תמריצים בהחלטה לעסוק במשלח יד כעצמאי:

 • הגדלת אפשרויות ההכנסה ושיפור הרווחה כלכלית;
 • שינוי קריירה ורצון לשינוי בחיים;
 • התפתחות אישית ורצון לקבל החלטות משמע להיות "הבוס לעצמי";
 • שילוב עבודה כעצמאי במקביל לעבודה כשכיר;

למי צריך לדווח על הכנסות

החוק דורש לדווח על פתיחת עסק ולפתוח תיקים ברשויות המס השונות; מס ערך מוסף (מע"מ), מס הכנסה-פקיד שומה, והמוסד לביטוח לאומי.

מטרת המאמר להביא לידיעת החברים על החובה בפתיחת תיק כדין,  ובאופן כללי ביותר את אופן ההתמודדות הרצוי עם הבירוקרטיה במשרדים אלו מלכתחילה ולהימנע מבעיות בהמשך, ככל שהדבר נוגע לרשויות המס והמוסד לביטוח לאומי, ובעיקר להקנות ידע בסיסי ומונחים בסיסיים הקשורים לצעדים ראשונים בניהול עסק עצמאי.

חובה לפני קבלת כל תגמול כספי,  להתייעץ עם איש מקצוע על מנת להתאים את אופן הרישום ברשויות באופן אינדיווידואלי לכל עסק ועוסק ובהמשך לצורך התנהלות שוטפת תקינה ומוסדרת.

השלבים בפתיחת תיקים ברשויות המס;

 1. תיק במס ערך מוסף (מע"מ);
 2. תיק במס הכנסה;
 3. תיק בביטוח לאומי.

מס ערך מוסף:

שלב ראשון יש לבחון איזה סוג תיק ייפתח במע"מ.

 • עצמאי יכול להיות עוסק פטור, או עוסק מורשה. בהקשר אלינו טוען רבני או עורך דין אינו יכול להיות עוסק פטור כמו"כ יועץ לארגון, יועץ לניהול או מפשר, אבל יועץ נישואין  יועצי נישואין ומשפחה, מנחי נישואין ומשפחה, מטפלים משפחתיים, יועצים חינוכיים, מנחי הורים, פסיכולוגים/יות ופסיכותרפיסטים מדריכים/ות חתנים/כלות, בוררים ומגשרים יוכל להירשם  כעוסק פטור.

עוסק פטור:

המחוקק בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 הכיר בכך שישנם עוסקים שונים, אשר היקף פעילותם קטן ומצומצם ופטר אותם מחובת דיווח למע"מ בתדירות חודשית או דו חודשית.

עוסק פטור הינו עוסק אשר סך הכנסותיו (הכנסות=תקבולים מלקוחות ולא הרווח) אינו עולה על נכון לשנת 2016 התקרה הינה 99,006 ש"ח. המחוקק לא השווה לעניין זה את כל העסקים וקבע רשימה של בעלי מקצועות אשר המחוקק הגדיר אותם כאינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים.

מהבחינה מעשית?

מי שעונה על הדרישות בחוק ונרשם כעוסק פטור – מדווח על מחזור הכנסות למע"מ; רק פעם בשנה ולא כל חודשיים כפי שמדווח העוסק מורשה, בנוסף העוסק פטור לא מוציא ללקוחותיו "חשבונית מס" אלא קבלה בלבד, ואינו עורך התחשבנות כספית עם מע"מ.

היתרונות והחסרונות של עוסק פטור

היתרונות- פשטות הניהול המתאימה לעסק קטן, ללא צורך בניהול חשבונות קבוע וללא תשלום מיסים (למעט ביטוח לאומי).

חסרונות- לא מתאימה לכל משלחי היד ולא ניתן לקבל החזר מע"מ תשומות (מע"מ המשולם לספקים בקניית ציוד ותשלום הוצאות העסק). כמו כן, עוסקים פטורים רבים רואים בסכום ההכנסות המקסימלי לעוסק פטור כ"תקרת זכוכית" וחוששים להגדיל את פעילות העסק , לכן חשוב לציין כי הרישום הפיך וניתן בכל עת לדווח על שינוי להפוך מעוסק פטור לעוסק מורשה.

עוסק מורשה:

עוסק מורשה חייב להוציא חשבונית מס ללקוח שלו כלומר הוא מחייב את הלקוח בעלות המוצר או השירות בתוספת שיעור המע"מ הקבוע בחוק (17%) .

דוגמא:  יועץ נישואין הגובה על טיפול 1170 ₪  כולל מע"מ – המשמעות היא שההכנסה שלו הינה 1000 ₪  ובנוסף גבה מהמטופל 170 שח בגין מע"מ בשיעור 17% שאותם עליו להעביר לאוצר המדינה.   יועץ הנישואין שילם בגין שכירת הקליניקה הוצאות שונות בסך 200 ₪  בתוספת מע"מ 34 ₪ – סה"כ שילם 234 ₪, ולכן  בתום החודש ידווח למע"מ על כלל עסקאותיו וישלם או יקבל את ההפרש בין מע"מ עסקאות למע"מ התשומות(תשומות= המס על ההוצאה המוכרת). לשם פשטות נרכז את הדוגמא הנ"ל:

עסקאות חייבות במע"מ - 1000 ₪, התשלום למע"מ על העסקאות 170 ₪ ,  מאידך שילם  גם על הוצאות שעל זה מע"מ התשומות הינו 34 ₪ . לכן בסופו של דבר זה מתקזז ו ישלם 136 ₪ בלבד. (הסכום לתשלום הסופי מייצג את התשלום על הערך המוסף של העסק באותו חודש)

רשות המסים – אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (להלן פקיד השומה):

על כל אדם הפותח עסק או עוסק במשלח ידו כעצמאי חובת דיווח על הקמת עסק ופתיחת תיק במס הכנסה . מרגע הדיווח על הקמת העסק, העצמאי הינו "נישום" במס הכנסה וחלים עליו חובות שונות שהעיקריות בהן (כאמור לעוסק פטור ועוסק מורשה יחדיו):

 • ניהול ספרי חשבונות ורישום התקבולים;           
 • דיווח ותשלום מקדמות על חשבון מס הכנסה;
 • הגדת דו"ח שנתי על ההכנסות שלו לרבות של בן זוגו המנהל/ת עמו משק בית משותף;
 • הגשת הצהרת הון ודוחות נוספים ע"פ דרישת פקיד השומה.

במידה והעסק מעסיק עובדים יש לפתוח תיקי "ניכוים/מעסיקים" במס הכנסה וביטוח לאומי.

המוסד לביטוח לאומי :

המוסד לביטוח לאומי משמש כרשת ביטחון סוציאלי לאזרחי המדינה, ח"ו במקרה של תאונה מחלה או אובדן כושר השתכרות וכד' יכסה המוסד לביטוח לאומי את החלל הכלכלי שנוצר כתוצאה מכך.

יש לשלוח דיווח על התחלת עיסוק כעצמאי ולדווח על ההכנסה הצפויה. הדיווח נעשה ע"י משלוח טופס מיוחד הקרוי דין וחשבון רב שנתי , בדיווח זה יש לפרט עיסוקים קודמים בשנים האחרונות.

ישנה אפשרות להירשם בביטוח לאומי "כעצמאי שאינו עונה להגדרה" משמעות המושג עצמאי שאינו עונה להדרה הינה:

 • שהמבוטח עובד פחות מ- 20 שעות בשבוע
 • שהמבוטח הכנסות פחותה ממחצית השכר הממוצע במשק
 • שהמבוטח עובד פחות מ- 12 שעות בשבוע והכנסתו היא לפחות 15% מהשכר הממוצע

לסיכום

אדם המחליט על הקמת עסק קטן כגדול, נדרש למלא אחר חובות שונות שנקבעו בחוקי המס והתקנות, בסקירה זו השתדלתי להביא את הנושאים הנוגעים לצעדים הראשונים הכרוכים בפתיחת התיקים ברשויות.

     לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות או הלכות משפטיות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם      טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.  ליעוץ ניתן לפנות – לעו"ד צבי גלר דרך  עמותת "אגודת היועצים ו        המטפלים במשפחה בישראל".