הורות בונה ומעשירה

תפקידינו העיקרי כהורים הוא לחנך. הקב"ה נתן לנו את ילדינו כפיקדון בידינו ועלינו מוטל התפקיד להראות להם את הדרך הנכונה ולכוונם. באחריותנו לחנכם ולהדריכם לחיים עצמאיים.

כדי להביא לשיפור היחסים בין הורים לילדים ויצירת אווירה טובה בבית, אנו צריכים להבין מספר עקרונות חינוכיים:
בחיי יום יום אנו נתקלים בקשיים נורמאליים עם ילדים, כגון קשיי משמעת, קנאה, תחרות ומריבות: לא רוצים לקום בבוקר, לא רוצים לאכול וכו'