אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

הבית כמשכן

ב תמוז | 04.07.2011

המשכן- משכן העדות- מקום שכינת הקב"ה בתוך בני ישראל עשוי היה יריעות פרושות על גבי עמודים. קיימת הקבלה בין המשכן לבנין הבית, באשר בני זוג החיים בהרמוניה מתוך הזדככות שכינה ביניהם. כלומר הם מהווים מקום שכינת הקב"ה בתוך הבית היהודי. אם נעמיק להבין יסודות בנית המשכן נוכל להבין את יסודות הבית היהודי.
כל המשכן היה עשוי להתפרק ולהתחבר- ענין פראקטי לכאורה. הרי המשכן היה נייד, ונדד עם עם ישראל במדבר. צריך היה לפרקו ולהרכיבו לפי תנאי המסע. היריעות "מעשה עיזים" הנקראות אוהל על המשכן (שמות כ"ו) נטוו בחכמת נשים מיוחדת על העיזים לפני שגזזו אותן ואחר הטוויה נגזזה היריעה כולה. לא היתה אפשרות טכנית לכאורה לטוות יריעת ענק של ארבעים וארבע אמות אורך ולכן עשויה היתה אחד עשר יריעות של ארבע אמות מחוברות לשתי חוברות האחת בת חמש יריעות והשניה בת שש יריעות שחוברו זו לזו- ליריעה אחת גדולה. גם עורות האילים המאדמים ועורות התחשים הנקראים מכסה לאוהל (שמות כ"ו, י"ט) היו תפורים מפרטים פרטים, ענין טכני לכאורה, הרי אין בנמצא אילים כל כך גדולים שעורם יכול להוות יריעה אחת שלמה.
אבל היריעה הפנימית, יריעת מעשה כרובים שהיא היא הנקראת משכן בלשון הכתוב (שמות כ"ו, א') נעשתה בטוויה של חוטי פשתן וצמר. מדוע יריעה זו לא נטוותה כיריעה אחת גדולה? הרי לא היתה מניעה טכנית בעשייתה כיריעה אחת? מה פשר הצווי לעשותה עשר יריעות המחוברות חמש וחמש לשתי חוברות שגם הן תתחברנה זו לזו בקרסים? לשם מה כל החיבורים הללו?
יתכן ו"חיבורים מיותרים" אלו מלמדים על כל החיבורים כולם שאינם טכניים- פראקטיים אלא מהותיים. אינם מיותרים אלא ממלאים תפקיד בהבנת המשכן כולו. צריכים אנו להבין שהקב"ה איוה למשכן דוקא את החוברות המחוברות, המתחבר מראה בעצמו שאינו שלם. צריך הוא השלמה של משהו אחר, זקוק הוא לזולתו, לחבר, לרע. סמל לביטול עצמי, לענוה. על מנת להתחבר נדרש הוא לותר מעצמו, נדרש לתת, להעניק, מוכן הוא לקבל. דוקא הוא המתאים לשכינת הקב"ה. הקב"ה שוכן בין אותם שאינם מרגישים עליונות ומושלמות. פונים הם לאחרים זקוקים להם, מאפשרים לזולתם להתחבר ולפנות אליהם, מתחשבים מוותרים משקיעים ונותנים.
כמו במשכן כך בזוגיות. "איש ואשה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם". אין כוונת חז"ל לזכיה אקראית - כזכיה בגורל,בפייס אלא לזכיה מלשון זיכוך הנובע מהשקעה מתמדת בעבודת המידות, בהשקעה בזולת.
יוד' יש באיש והא' באשה, זכו והזדככו בעבודת ה' יש חיבור בין היוד' להא' ושם ה' שלם בהזדככותם. ח"ו לא זכו- לא הזדככו, הקב"ה כביכול מסתלק מביניהם, היוד' מסתלקת מן האיש וההא' מן האשה ונותרת אש ואש. בערה, כליון, חורבן, "אש אוכלתם".
היכולת להתחבר- הצורך להתחבר- הוא התנאי להשראת שכינה במשכן ובבית היהודי, הוא התנאי לשלום.
מקור החיבור האנושי נלמד מהפסוק העוסק לראשונה בחסרון הבדידות ויתרון הזוגיות. "ויאמר ה' אלוקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו (בראשית ב', י"ח). הקב"ה ברא אדם כשני כוחות מעורבים החליט שזה לא טוב והפריד אותם כך שכל כוח יהיה עצמאי, יש כאן לכאורה תיקון ושיפור של העשיה הראשונה.
עשיה זו תמוהה הרי הקב"ה אמת וכל מעשהו מושלם, אין צורך בשיפורים במעשיו. האדם הוא המוגבל, האדם עושה ופועל ובוחן את מעשיו אם עונים הם על ציפיותיו ומשפר אם צריך. הקב"ה יודע מראשית אחרית , אם כן מדוע החליט בחכמתו לברוא אדם באופן שיאמר עליו אחר כך "לא טוב" ויהיה עליו לחזור ולשפר?
אלא שלימוד גדול יש כאן ותוכן רב להתבונן בו:
אדם! דע לך שיכול היית להבראות יחידי. לחיות ולתפקד לבדך. מצד עצם האדם, מצד המציאות היה הדבר האפשרי. אך אין זה טוב!! צריך אתה לדעת שזה אפשרי אך לא טוב. חיים של בדידות ירגילו אותך למחשבה של מושלמות. ירגילו אותך לדאוג לעצמך בלבד, לאגוצנטריות. בלי לדאוג לאחר, בלי לחלוק עם אחר, בלי להתחבר. אין זה טוב לא עבורך ולא  למין האנושי כולו. ולכן הקב"ה שינה את המציאות ויצר מציאות אחרת בה חולק אתה את חייך עם זולתך. אתה חולק רגשות משפחתיים, אחריות, שייכות, קשר וחיבור עם חברה אנושית, עם משפחה מורחבת. רגשות אלו מתעדנים בחייך בקרב משפחתך הגרעינית. אתה נדרש לאחריות ולהתחשבות בצרכי זולתך, לעשות למענם ולדעת לקבל את אחריותם ועשייתם כלפיך. אתה נדרש לחלוק עידון שבעידון- זך שבזך עם זוגתך והיא אתך. רגשות שייכות הדוקים ביותר, עדינים ביותר אינטימיות, חיבה ואהבה הדדית יהיו ביניכם. יפרו את חייכם החברתיים ויובילו אתכם להשלמה ולמיצוי אישי. רק כך תהיו טובים. רק כך תוכל למצות את תפקידך כאדם, עושה רצון ה'. רק כך יהיו חייך איכותיים ומלאים עשיה וסיפוק. "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו".

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות