אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

דרך גבר בעלמה

ב תמוז | 04.07.2011

"שלושה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים, דרך נשר בשמיים דרך נחש עלי צור, דרך אוניה בלב ים ודרך גבר בעלמה"...(משלי ל', יח').
דרך דרוכה היא מכיוון שדרכו בה, אחד דרך ועוד אחד ועוד..... והרי היא דרך, כבושה וסלולה על ידי פסיעות הדורכים. התהוותה תלויה בריבוי ההולכים בדרך ובדריכותיהם בשווה.
דרך היא מערכת כללית משותפת לרבים ומתהווה על ידם. לעומתה מערכת יחסים זוגית היא אינדיבידואלית, פרטית ואישית משתנה מאדם לאדם, כל אחד יוצא לדרכו מנקודת הזינוק הפרטית שלו ואין בה זולתו.
עלילות הדרך ניסיונותיה והרפתקאותיה גם הן בלעדיות לו, ברור שנקודת הסיום אף היא שונה לחלוטין, כל אחד ואחד הצלחותיו וכישלונותיו. מדוע, איפה, מכנה שלמה המלך החכם מכל אדם את מערכת היחסים שבין איש לאשתו , בין גבר לעלמה בכינוי "דרך"? האומנם דרך היא זו?
אכן דרך היא זו.
עלינו ללמוד, להעמיק ולהבין את כוונת שלמה המלך בהגדרת המושג "דרך", דרך אינה צמצום או מקובעות, מלאת תנועה היא הדרך, תנודות, שינויים ומרחב תמרון, רב גונית היא ועם כל זאת ועל אף כל זאת דרך היא. התנודתיות אינה סטיה אלא חלק ממרכיבי הדרך ומאופני השימוש הנכון והראוי בה. נלמד זאת מן הדוגמאות בהן משתמש שלמה המלך להמחיש את רעיון הדרך:
הנשר הינו מלך העופות, כוחו עצום ורב נחון בראיה חדה וממוקדת המאפשרת לו להבחין מגובה עצום בפרטי פרטים על הקרקע. הוא נוהג לדאות במרחב האוויר נישא אל- על, על גבי זרם אויר חם ומתרומם איתו לגבהים. כשמתקרר זרם האוויר גולש הנשר בעזרת כנפיו העצומות עד שחש באברותיו שוב בזרם אוויר חם העולה ונוסק עליו כלפי מעלה, שוב גולש ושוב נוסק וחוזר חלילה, מפקיר את עצמו לחסדי הזרמים ולכיווניהם האקראיים, הניתן לכנות התנהגות זו כדרך? לכאורה ההיפך הוא הנכון יש כאן הרפיה ואעפ"כ מגדיר שלמה המלך את התנהגות הנשר כדרך, "דרך נשר בשמים".
הדברים צריכים לימוד ייתכן שכוונתו להורתנו שהנשר מפקיר עצמו במתכוון, אך ורק מכיוון שכוחו רב וסמוך ובטוח הוא שבכל עת שיחפוץ יוכל להגיע למחוז חפצו בקלות, בטחון זה מאפשר לו להשתעשע במרחב האווירי, מתוך תחושה של שליטה מלאה במצב. אין כאן הרפיה  מתוך חוסר אונים, חשש, אילוץ או מאי ידיעת העתיד, ההיפך, מתוך ידיעה ובטחון מוחלט בהשגת המטרה, יש מקום להרפיה ושעשוע מכוון. הנהגה זו מכונה דרך ע"י שלמה המלך "דרך נשר בשמים". ניתן ללמוד יסוד מהגדרה זו, כל עוד הינך שולט במצב- תנודתיות אינה סטייה, כל עוד בידך להגיע למחוז חפצך באופן רצוני- תוכל להרפות את עצמך לשעשועי הרוחות וזרמי השמיים, אל תיבהל אם עולה אתה או יורד מעט כאשר שולט אתה ובכל עת שתחפוץ תתעשת ותנצל את יכולותיך ואת כוחותיך להשגת מטרותיך אין כאן סטייה אלא שימוש נכון וראוי בדרך, כך משתמשים בדרך.
כלל הנשר – תנודתיות היא שימוש נכון ורגיל בדרך ואינה סטייה כל עוד שולט אתה במצב.
הנחש אף הוא בא ללמדנו, פונה הוא לשמאל ומיד לימין. אולי לא היה לו טוב בשמאל והחליט לשפר, שוב פונה לשמאל. יתכן וראה שבימין טוב עוד פחות ועדיף השמאל וכך חוזר חלילה .... מה קורה לו? מדוע הזיגזג הזה? הישר דרכך! קרא לו. "אני הולך ישר" יענה הנחש, כך הולכים קדימה, כך מישרים ע"י פניות חוזרות ונשנות, כך מתקדם נחש. מדגיש שלמה המלך בפסוק "דרך נחש עלי צור", דווקא עלי צור- עלי סלע, כי על חול ניכרות תנועות הנחש ורישומן נותר בחול, כל פניה כל סטייה נכרת והשפעתה ברורה, עלי סלע- עלי צור אין רושם והסטיות לא ניכרות ומשמעותן לא ברורה, אין הן חשובות ואין להן תפקיד בפני עצמן. כל כולן נועדו לשרת את המטרה הכללית את כוון ההתקדמות. יכולים אנו ללמוד שסטייה אינה סטייה כל עוד אין היא מתכוונת לסטייה מצד עצמה ונועדה אך ורק לשרת את המטרה העיקרית.
לעיתים צריך לפנות שוב ושוב על מנת להגיע למטרה הנכספת כמו בסולם, סולם הוא סמל הישרות, הצמד אותו לקיר ישר הרי ייפול, סולם צריך להטות מעט על מנת שיעמוד בבטחה אמנם אין זה "ישר" אך זה הישר של הסולם, ישר ממש כמו קיר- לגבי סולם זה עקימות, הטיה לגביו היא יושר. כלל נוסף לפנינו כלל הנחש- סטייה אינה סטייה אם אין בה חשיבות כשלעצמה ומשרתת היא את המטרה העיקרית. אין כאן סטייה כלל וכלל יש כאן שימוש נכון וישר בדרך .
אניה בלב ים מתנהלת באופן מכוון ומחושב קיים נתיב אופטימאלי והוא מצוין על גבי מפות ימיות מפורטות בדיוק נמרץ הוא מתחשב בכל שרטון הידוע בדרך, מתרחק ממערבולות וממקומות המועדים לפורענות ונעזר בזרמי הים הקבועים.
כל ספן יודע שהים נתון לשינויים בלתי צפויים והוא מלא רוחות משתנות וזרמים הפכפכים. אין כל אפשרות לדייק בנתיב הימי לכן בכל אוניה מצוי נווט, המציין כל הזמן את מיקומה של האנייה יחסית לנתיב האופטימלי ובודק את סטיותיה, מורה לספנים לתקן ולהחזיר את האונייה לנתיב הנדרש. אין זה אפשרי להתמיד בנתיב האופטימלי מאחר וזה בלתי מציאותי ולכן צריך לתקן סטיות בעקביות, המציאות יוצרת שינויים והחי במציאות נאלץ לתקנן, כלומר סטיות שהן חלק מהמציאות ואין אפשרות לשלוט עליהן ולבטלן יש לבחון את פרטיהן והיקפן ולהיערך לקראתן כראוי בכל האמצעים הנדרשים על מנת לתקן את השפעתן. לא מדובר ברוע או בכשל אלא בחלק מן המציאות הדורש התחשבות ותיקון עקבי. הנה כלל נוסף לפנינו, כלל האונייה- מציאות קיימת אינה כשל או סטייה והיא צריכה להילקח בחשבון ודורשת הערכות מתאימה. אין כאן סטייה אלא חלק מן הדרך ומתלאותיה.
הכללים הנזכרים לעיל מיושמים גם בחיי זוגיות – ב"דרך גבר בעלמה", החיים אינם מונוטוניים יש בהם עליות וירידות חלקם טבעיים ונגזרים מעלילות החיים, כלל האונייה – יש צורך להשקיע בחיים במסגרות אחרות, על חשבון המערכת המרכזית- הזוגיות כגון: לימוד, תפילה, עבודה, הורים, ילדים, בריאות, חינוך וכו'. כל העיסוקים הנ"ל מפריעים אמנם לטיפוח הזוגיות במידה זו או אחרת אך הם חלק מן החיים ואי אפשר בלעדיהם יש להיערך לקראתם ולשאת אותם כחלק מן הדרך.
לעיתים נדרשת התרחקות בין בני הזוג מתוך צורך באוורור וכדי ליצור התקרבות מחודשת רענון וחידוש. התרחקות זו צורך ההתקרבות היא – כלל הנחש- תועלת יש בה לזוגיות, חיובית היא, חלק מן הדרך היא. חייבים אנו לזכור כי תמיד אנו צריכים  להיות בשליטה, להיות יכולים להתקרב, לבנות ולעלות, להתקדם להתחבר ולפייס- כלל הנשר- רק אז השימוש הוא נכון בדרך החיים ומוביל לטוב, לקרבה, למקום משכן לשכינה , אין כאן אקראיות דרך יש כאן "דרך גבר בעלמה".

 

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות