אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

עוצמת ההרגל

ב תמוז | 04.07.2011

עוצמת ההרגל / הרב חנוך חן גלזמן.

שמחה וצהלה... ריקודים סוחפים... תזמורת רועשת, אורות נוצצים...
ניגון מסתחרר... מהר מהר... ומאיט... לאט יותר... ויותר... ועוצר.
אקורד הסיום... התוף מהדהד... מכה בצילצלת... ושקט, שקט.
מכל עבר אורחים, מתנשפים, מחייכים, מחבקים, מאחלים, טופחים, מברכים...
וזוג צעיר יוצא לדרכו בחיים.
זוגיות נובטת, רכה, מעודנת, רופסת, מהססת, רוטטת, רועדת,
תמהה, מחפשת, כמהה, מתלבטת, חוששת, מבקשת
בית להיות, איתן, מבצר, חזק ובוטח, מגדיר ומוגדר,
מגובש, מעוצב, הכיצד? היאך? הנה כך.
מתנה נתן האל לאנושות כולה ובראשה העם הנבחר בקדושה, עם ישראל – עוצמת ההרגל.
ההרגל, כלי רב כוח הוא. על ידו יוכלו בני האדם להישיר דרכם ולסגל לעצמם אורחות חיים מתוקנים.
בעל ספר החינוך במצווה תצ"א – מצוות מינוי שופטים ושוטרים מסביר שהעם מקיים את ציווי השופטים מחמת יראת השוטרים "ומתוך הרגלם בטוב ויושר מחמת יראה, ילמדו העם טבעם לעשות משפט וצדק". מוסיף בעל ספר החינוך ומסביר, שההרגל משפיע על טבע האדם וממש משנה את הטבע: "כי כמו שהטבע יכריח האדם למה שהוא מבקש כן ההרגל חוזר בו כעין טבע קיים ויכריחנו ללכת בדרך ההרגל לעולם". לפי דבריו, אפילו ההנהגה שנרכשה בכפיה מאימת השוטרים ניקבעת ומשתרשת בלב האדם ומשנה את טבעו, משפיעה על הרגליו ורצונותיו עד שנהפך טבעו לבחור ולרצות את מה שרגיל הוא בו ובעזרת ה' יתמיד כך לעולם.
יסוד זה מהווה בסיס לבניין חיי האדם ויוצר את יסוד חיי הנישואין לפי דברי בעל ספר החינוך גם במצווה תקפ"ב: מצווה זו היא מצוות "ושימח את אשתו אשר לקח" – מצוות שנה ראשונה.
בשורשי המצווה מסביר בעל ספר החינוך שהקב"ה חפץ בטוב ולכן ברא עולם, על מנת להיטיב לבריות. רצונו ש"יתישב העולם בבריות טובות" שנולדו בבית טוב ומתוקן בו שוררת זוגיות נכונה והרמונית, המעניקה ביטחון לילדים הגדלים בבית זה ומאפשרת עיצוב האישיות שלהם באופן היותר טוב. לכן "ציווה עלינו – העם אשר בחר להיות נקרא על שמו לישב עם האשה המיוחדת לנו שנה שלימה מעת שנישא אותה" בלי עול של מלחמה ועיסוק בצרכי ציבור או תשלומי מיסים מיוחדים, על מנת שנהיה פנויים ליצירת זוגיות נכונה והרמונית "כדי להרגיל הטבע עימה ולהדביק הרצון אצלה ולהכניס ציורה וכל פעלה בלב". כלומר במשך השנה הראשונה חייבים בני הזוג להיות עסוקים יחדיו בפרוייקטים משותפים ועסוקים זה בזו על מנת להרגיל את רצונם זה לזו, לברר ולהגדיר את סדרי העדיפויות שלהם , להתרגל זה לזו, להנהגות והמעשים השונים שהיו חלק מהליכות חייהם בעבר, ליצור יישות זוגית אחת משותפת משני האנשים הנפרדים שהגיעו לחיי הנישואין מתוך רצון לבנות בית יחד ולהפוך לאחד, "כי כל טבע ברוב יבקש ויאהב מה שרגיל בו", מתוך שיתרגלו בני הזוג זה לזו, יתרצו ביניהם, יבקשו זה את זו ותשרור אהבה ביניהם.
 ריוח נוסף יופק מן העניין: "ומתוך כך ירחיק האדם דרכו מאשה זרה ויפנה אל האשה הראויה לו מחשבתו". הנהגה זו גורמת לקשר מושלם המרחיק מתוכו מעורבויות זרות ושונות, אפילו בהרהור ומחשבה. על ידי הנהגה זו תתגבר הקדושה בין כותלי הבית ותשרה בו שכינה "ויוכשרו הולדות שיולדו", ככל שתרבה הנהגה ישרה וטובה זו בעם ישראל ובעולם כולו "יהיה העולם מעלה חן לפני בוראו".
מצוות שנה ראשונה היא מפתח לחיים טובים לאורך זמן, לבנין עדי עד. רבים וטובים שקיבלו הדרכה טובה ערב נישואיהם ניצלו דרך נכונה זו על מנת לבנות עליה את כל בנין זוגיותם וביתם וזכו לדורות ישרים מבורכים.
לעיתים מגיעים בני זוג למנחה נישואין מחמת קשיים בהבנות, בסידרי העדיפויות ובאחדות ביניהם. אין הם רוצים לפרק את החבילה, הם מודעים לכך שהם בני זוג, הם אוהבים זה את זו וחווים חוויות טובות ובונות אך לא תמיד. לעיתים קשה להם. הקושי מעיב ומעיק, מפריע ומפריד. פעמים רבות עולה בשיחות עם מנחה הנישואין כי השנה הראשונה עברה על בני הזוג מתוך אי נחת. הסיבות רבות ומגוונות: קשים טכניים של מקום מגורים, מחוייבויות רבות למקום לימודים או עבודה, קשיי פרנסה, קשיי התסגלות לזולת, הריון מיד בתחילת חיי הנישואין בלי מודעות לצרכים המיוחדים שהם חלק ממנו, מערכת יחסים מורכבת עם ההורים, חוסר יכולת להתנתק מחיי הרווקות והחברים וכדומה. כל הנ"ל ועוד מעיבים על היכולת לפתח קשרי חברות ורעות בין בני הזוג ויוצרים מערכת ציפיות הדדיות שלא התממשו ואולי כאלה שאף אינן יכולות להתממש. חבל. אי נחת יש כאן, קושי וכאב. אך לעולם לא מאוחר, תמיד אפשר לשנות, אפשר ליצור "שנה ראשונה" אפילו אחרי שנות זוגיות רבות לא מוצלחות, אפילו עם כמה ילדים בבית ולהצליח. זה קשה יותר, מורכב ומסובך אך אפשרי. אף פעם לא מאוחר אך תמיד כדאי להקדים וליצור מערכת חדשה של יצירת קשר.
מנחה הנישואין ידריך את בני הזוג ליצור מפגשים מכוונים, ינחה בבחירת המקום וביצירת אווירה מיוחדת ביציקת תוכן, ידריך להמשכיות ועקביות על מנת ליצור הרגלי ביטוי ושהיה, הרגלי שיחה וקשר, שיהפכו להיות מוטבעים בטבע של בני הזוג ויצרו חיבור ביניהם, בתחילה באופן מלאכותי אך אחר כך יהפכו הם להרגלים, לקשר אמיץ.
אליה וקוץ בה: ההרגל הוא כלי אדיר לביסוס מצבים חיוביים ויכול לשמש כמנוף לבניה אך גם השחיקה  היא פרי ההרגל: ההרגל יוצר מונוטוניות אפרורית נעדר התרוננות וחידוש.
משה רבינו מפציר ביתרו חותנו להשאר עם עם ישראל במדבר ואומר לו (במדבר י' לו')  "ותעזוב אותנו כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים".
ר' אברהם ברד"ק זצ"ל הסביר פסוק זה שעם ישראל היו רגילים לניסים הגדולים במדבר ולא היו מסוגלים לראות את עוצמת הנס. הם היו רגילים למן, לשליו, לבארה של מרים, לענני הכבוד, עד שקיבלו את הכל כמובן מאליו. יתרו שבא מן החוץ הוא שחידד להם את מצבם, הוא שגרם להם להסתכל שוב ולבחון את אהבת הקב"ה אליהם בהרעיפו כל טוב עליהם שהם עצמם, מתוך ההרגל לא ראו ולא שמו ליבם.
כן בחיי נישואין, ההרגל יוצר שחיקה – כל אחד מבני הזוג מתרגל לקבל את יחס זולתו כחלק רגיל ונורמטיבי בחייהם המשותפים, וממילא אין מקום להכרת טובה, לתודה או למחמאה. האפרוריות חודרת ומשפיעה ויוצרת כהות חושים, אדישות וחוסר איכפתיות.
יש לבני הזוג לבחון את מצבם וליצור התחדשות באופן בלתי פוסק ולעסוק ביצירת קשרים חדשים ביניהם.
ללבות את השלהבת עד שתהה עולה מאליה,
עד שתאיר ותפיץ חום ונועם על סובביה
לדורות ישרים מבורכים לבניין עדי עד. 

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות