אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

מבט הלכתי

כ סיון | 22.06.2011

שאלה: אשה הטוענת שמשפחת בעלה מרעים ומקשים רבות על חייה ולכן אינה מוכנה שיבואו יותר לביתם ובעלה מתנגד לכך. האם רשאית לדרוש זאת? והנה מתוך כך נובעת דרישת הבעל, שאם משפחתו לא תבוא לביתם א"כ גם ממשפחתה לא יבואו. האם רשאי לדרוש זאת?.
חשוב להדגיש כי נפגשתי עם הזוג הנ"ל למתן הנחיה להשכנת "שלום בית", שאלה זו הועלתה במהלך המפגשים, התשובה כדלהלן הינה אך ורק בנושא ההלכתי ללא מכלול הבעיות של בני הזוג אשר וודאי היו משפיעים על הפסיקה.
תשובה:
הרמב"ם פ' י"ג הל' י"ד בהילכות אישות כתב וזה לשונו: "האומר לאשתו אין רצוני שיבואו לביתי אביך ואמך אחיך ואחיותיך שומעים לו... ולא יכנסו הם לה אלא אם אירע לה דבר כגון חולי או לידה שאין כופין את האדם שיכנסו אחרים לרשותו.
וכן היא שאמרה אין רצוני שיכנסו אצלי אמך ואחיותיך ואיני שוכנת עמהם בחצר אחת מפני שמריעים לי ומצירין לי שומעים לה שאין כופין את האדם שישבו אחרים עמו ברשותו" עד כאן לשונו.
מבואר ברמב"ם שיש חילוק בין דרישת האשה לדרישת הבעל. דרישת האשה הנה רק נגד חמותה ואחיותיה, ואילו דרישת הבעל נגד כל בני משפחתה.
המחבר באבן העזר סימן ע"ד סעיפים ט, י, וכן הטור במקום חולקים על הרמב"ם ופסקו שכוח האשה לטעון אף כנגד חמיה וגיסיה וכמו בדרישת הבעל.
ובביאור הגר"א, אות ד' בסימן ע"ד כתב שמקור דברי הרמב"ם הם מהגמרא בכתובות ק"ג, "אם הייתה טוענת וכו' שכופים אותך ליתן לה בבית אביה".
והנה הראב"ד במקום כתב וזה לשונו "אימתי בזמן שהן באות בגבולה אבל אם באה היא בגבולן אין מוציאין אותם בשבילה ממקומם... אבל מבקשים מהם לסדר להן ענין שלא יצערו אותה בדירתן".
מבואר מדבריו דכל מה ששומעים לאשה זה רק כשרוצה להוציאם מדירתה, ואין בכוחה להוציאם כשבאה לדירתם.
המגיד משנה הוסיף על הרמב"ם תנאי לקבל את דרישת האשה וזה לשונו: "אלא כך עיקר הדבר, שאם נראה לבית הדין שהם מריעים ומצירין לה וגומרים לה קטטה עם בעלה הדין עמה ואם לאו לא כל הימנה" עכ"ל.
מבואר מדבריו שכל מה שכתב הרמב"ם ששומעים לה היינו רק במצב שהיה לה קטטה עם בעלה, אך כשאין קטטה – אפי' שמריעים לה לא שומעים לה.
והנה הרמ"א בשו"ע בסימן עד סעיף י' כתב כמגיד משנה ואולם הוסיף וזה לשונו: "ונוהגים להושיב עמהם איש או אשה נאמנים ותדור עמהם עד שיתברר ע"י מי נתגלגל הריב והקטטה." עכ"ל.
מבואר שבאמת שומעים לכל אחד בדרישתו כלפי הצד השני, ואולם צריך להושיב שם אשה ע"מ שתברר ממי נתגלגלה המריבה, ועל פיה יפסקו ב"ד לדחות את האחת מעל חברתה.
הפתחי תשובה באות א' הסביר את הרמב"ם והשו"ע, וזה טורף דבריו: שלפי המגיד משנה הנ"ל, היות וסבר דנאמנת מחמת שמריעים לה, כל זה שייך לומר רק באמו ובאחותו שהן מן הנשים השונאות אותה (עיין בסימן י"ז סעיף ד' באבן העזר), אולם חמיה וגיסיה אינם בכלל זה ולכן אינה יכולה לבוא בטענה להוציאם מהבית מחמת שמריעים לה, ולכן הרמב"ם חילק בין דרישת הבעל לדרישת האשה.
והוסיף בפתחי תשובה שלדעת הרמב"ם יכולה לדרוש זאת סתמא אף שאין קטטה בינה לבין בעלה.
ואולם השו"ע והטור למדו כשיטת המגיד משנה והרמ"א שיש קטטה בינה לבין בעלה כתוצאה מכך שמשפחתו מריעין לה, יש כח לאשה לדרוש שלא יבואו אף אביו ואחיו, היות ובנוגע ליצירת הקטטה ביניהם יש לכל המשפחה חלק בזה.
היוצא מהדברים:
1) דרישת האשה מתקבלת לדעת הרמב"ם רק ביחס לאמו ואחיותיה.
2) לדעת השו"ע והטור דרישת האשה מתקבלת כמו שהיא אף לגבי אביו ואחיו.
3) לדעת המגיד משנה שומעים לה רק בתנאי שב"ד רואים ממש בדבריה שזה גורם הקטטה בינה לבין בעלה.
4) דרישת הבעל מתקבלת כמו שהוא לדעת הרמב"ם, הטור והשו"ע [אולם בשאלה הנ"ל יש לדון דאולי לא נקבל את דרישת הבעל מחמת הדין "לא תיקום ולא תיטור". (ויקרא יט, יח) או שנקבל את דרישת הבעל מחמת שאין זו נקימה אלא הרתעה כלפיה.]
 

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות