אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

מהיחידיות אל הזוגיות

כה סיון | 27.06.2011

בני האדם שונים בתכליתם, במהותם במידותיהם והשקפותיהם. מתוך שונות והיבדלות זו, חוברים להם שני אנשים ומקימים ביחד בית מתוך כוונה לחיות יחד לאורך ימים ושנים. המעבר מה"יחידיות" אל הזוגיות מצריך תובנה מעמיקה מתוך נשיאה משותפת בעול. על הדרך שעל כך אחד מאיתנו לעבור במאמר הבא.
נפגשתי עם מנהל מוסד חשוב במשרדו. איש עסוק, אחראי ושקול. מפעיל צוות גדול – מערכת שלמה. יודע לתת הוראות להנחות ולהפעיל את אנשיו. מצוין ב"בנית פרויקטים" חדשים. עיניו חודרות, מבטו עמוק, דמותו רצינית והדורה. איש עצמה ושררה.
חלונו פונה לחורשה עבותה ואחד העצים שלח ענף ירוק ממש עד חלל החלון. הוא ישב וגבו לחלון ואני ממולו יושב מעבר לשלחן עבודתו העמוס. פתאום אל מול עיני כמו ברק כחול ירוק זוהר מרהיב חוצה את חלל החלון. זה היה כחל. עוף בגודל עורב מצוי, יפיפה בגוונים של כחול תכלת ירקרק עם גב חום, מקור גדול ובו חרק מפרפר. עוף מיוחד ודי נדיר. "אוי אוי אוי", קראתי, "תראה, תראה", הצבעתי בגמגום לעבר החלון... הוא הישיר מבט מולי מעל משקפיו ראה את התרגשותי, סב על ציר כסא המנהלים שלו לכיוון החלון הסתכל בכחל ומיד סב שנית לכיווני, הפטיר ואמר בחצי פה: "ציפור" וחזר לעיין בניירותיו שהיו פזורים על שולחנו.
זהו זה, זה נגמר. אני כולי מרותק לחלון נרגש מן החוויה לראות כחל במרחק נגיעה. והוא, הוא הפטיר כלאחר יד "ציפור". הוא צדק, הכחל אכן ציפור. ככה זה בחיים. יש בני אדם ויש בני אדם. יש המתרגשים מכחל מיוחד ויש הרואים בו עוד ציפור...
יש טיפוסים רגישים, מרגישים, ערים, מגיבים, מתפעלים, ספונטאניים, זורמים, מתלהבים. יש כבודים,  עסוקים, מהרהרים, מחשיבים, בוחנים, שקולים. יש גם אחרים ועוד ועוד...
האדם הוא יצור מורכב. בדרך כלל מורכב מכמה סוגי טיפוסים עד שאפילו שניים אינם שווים. "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות" (תנחומא פינחס י') כל אחד חושב שהוא הנורמטיבי. אמות המידה שלו הן המאוזנות, הן הנכונות, הן הראויות לכולם. כל המשנה מאמות המידה הללו טועה. זה ילדותי מדי בעיניו, וזה קשוח, זה רגיש וזה אדיש. זה מתלהב ממראה ציפור מיוחדת ואחרים לא יבינו אותו. האחרים נסערים מביצוע מורכב ומהפקה מיוחדת המצריכה ארגון למופת ושימת לב לפרטי פרטים וזולתם מקבלים זאת  בשוויון נפש כמובן מאליו. בעצם כל מעלה היא חסרון – תלוי בנקודת הראות. (דרך ה' חלק ב' פרק ג') אולי נכון להבין שכדי להשיג כל התלוי במעלה יש להשקיע ולהתגבר על החיסרון. לכן לכל הישג יש מחיר. אין אפשרות לקבל את כל המעלות ולאחוז בכל היתרונות באחת. לעיתים המחיר הוא חוות דעת הזולת. הרגיש והמתלהב יכול להיות ניכר כנסחף, כמתלהם כילדותי. השקול והמחושב יכול להיות נתפס כקר מזג, כמתנכר ואדיש. המהיר, הפעיל והיעיל יכול להיות נחשב כפזיז וקליל, כשטחי. המארגן והמפעיל יכול להיות מוקע כשתלטן ומתנשא, כיהיר. כל אחד מתייחס לנקודת ראייתו – כאמת ולתכונותיו כמעלות. זולתו יוכר בעיניו כתוהה וטועה, תכונות זולתו יחשבו כחסרונות.
אמנם "על כל פשעים תכסה אהבה" (משלי) כל אי ההבנות והשונויות הפשוטות הקיימות בין איש לרעהו לא יתפסו מקום בין המצויים בקשר אהבה ואחווה. כל המצויים באינטראקציה בין אישית – בקשר בין אדם לאדם יחיו במלחמה מתמדת אם יעסקו בשמירה על האינטרסים שלהם והגנת דעתם מפני זולתם. מאידך אם יעסקו כל אחד באינטרסים של זולתם באופן הדדי ישררו ביניהם יחסי קרבה ושלום אחווה אהבה ורעות. כל עוד יעסקו בזולתם, כמובן לא על חשבון ביטול עצמי והכנעה,יגדל הסיכוי  שיחסיהם יאריכו ימים והם עצמם ירגישו כי חייהם מלאים בטוב ונועם. נכון אולי לראות בכך התמודדות בין הצורך המידי, קצר המועד,לבין תועלת עתידית ארוכת מועד. הנטיות הטבעיות גורמות לאדם לפעול מתוך התחשבות ברווח קצר טווח. כאן מיד ועכשיו. התגובות הספונטאניות פורצות מתוך ההוויה. כך התרגל כך הוא פועל, זו המציאות, אלו צרכיו, תגובות סובייקטיביות. לעומת זאת, האיפוק וההתגברות – מעמדה של העצמה אישית, הן תגובות מתחשבות, עוסקות בעקרונות החיים, באידיאולוגיה, בהבנת האמת מתוך שיקול דעת. זוהי חשיבה הלוקחת בחשבון גם היבטים חיצוניים ל"אני" הסובייקטיבי, עם פחות השפעה של נגיעות עצמיות, פחות צרכים פרטיים ונטיות עצמיות. פעולה מתוך הסתכלות לטווח ארוך. אין ספק שהיכולת לכבוש- כשמתעורר הצורך לכך, את התגובות הספונטיות מעידות על עידון, על התגברות על ה"אני" הבלעדי ,והתקרבות לאמת של העולם. ההתקרבות של האדם להבנת תפקידו, הכללת משאבי הרוח בנוסף לאלה של  החומר, הנשמה על הגוף הטוב על הרע. ויתור על חלק מה"עצמו" ונתינה לזולתו.
בדורו של רבי יהודה בן ר' אילעאי היתה עניות מרודה (רש"י שם) הגמרא (סנהדרין כ') אומרת שהיו ששה תלמידים מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורה. שאל ר' חיים שמואלביץ זצ"ל, ואיך הטלית לא נקרעה?
הסביר ר' חיים לו היתה טלית אחת לשישה וכל אחד עסוק היה בלתבוע את חלקו ולמשוך לעצמו שישית טלית – רק שישית, רק את המגיע לו ולא יותר ח"ו, היתה הטלית נקרעת. בודאי ובודאי שהייתה נקרעת. אמנם בדורו של ר' יהודה בר' אילעאי היתה עניות מרודה ודבקות בלימוד התורה מתוך מידות טובות במיוחד ודרך ארץ נפלאה. כל אחד מן הלומדים דאג לזולתו. כל אחד מן השותפים לטלית דאג לחמשת רעיו שיהיו  מכוסים היטב. כל אחד היה מוכן לוותר על צרכיו על עצמו למען זולתו. "קח אתה" "קחו אתם" "אני כבר אסתדר", "באמת שאני לא צריך". כיון שכולם כולם אחזו בדרך זו, דרך נתינה והשפעה על זולתם הצליחו כולם להיות מכוסים והטלית נותרה שלמה. כן הדבר בחיי בין אדם לחברו, בכל התחומים. הדאגה לזולת ההתחשבות בהווייתו, במחשבותיו ובאמות המידה שלו יוצרות אפשרות חיים מרווחת ונעימה גם למשקיע והנותן. הדאגה לעצמך ולצרכיך יוצרת אוירה של אגוצנטריות, צרות עין, חמדנות ואיבה, אוירה המעיבה על עצם החיים המשותפים, הופכת אותם למלחמה על שטח מחיה, לעול לא נעים ובלתי נסבל. בחיי זוגיות בולט העניין יותר, הזוגיות נועדה לקשר ולחבר את בני הזוג, לאחד את נשמתם ולהופכם יחד למציאות אחת. אם יעסקו כל אחד בשימור זכויותיהם וחיזוק עצמותם לא יצליחו לבנות בית. לכל היותר יהיו שותפים לארבע קירות, לקשיים ולעול. מציאות זו תהיה קרקע פוריה לויכוחים ולמריבות. מי נושא יותר בעול? מי משקיע יותר? מי סובל יותר? ולמה את/ה פחות? וכו' וכו' מאד לא נעים לחיות כך.
אותם שישכילו לוותר על ה"בלעדיות", על ראיתם את עצמם כישות עצמאית בלעדית. שישכילו לראות את זולתם אתם יחד כמציאות אחת משותפת, הויה חדשה. ידאגו גם ואולי גם בעיקר לצרכי זולתם כי הם צרכי ההוויה החדשה, בדיוק כפי שצרכי האדם עצמו הם צרכי ההוויה החדשה – זוגיות, כך צרכי בן זוגו הם צרכי ההוויה החדשה – הזוגיות. אותם שיפתחו הבנה שזוגיות היא הבסיס ישקיעו בה, יכבדו את ראית בן/ת זוגם, הם שיזכו לבנות בית נאמן. הם שיצרו הויה חדשה. הם שידעו להעריך את נתינת זולתם והשקעתם בהם, יהיו מכירי טובה ומוקירי טובה, יחזירו יחס טוב, יעסקו בנתינה שתיצור אהבה ואחדות, יעברו "מהיחידיות" אל "הזוגיות". הם העוסקים בהשראת שכינתו יתברך בעולם החומר הם הזוכים לשכינה ביניהם. אשריהם ואשרי חלקם.

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות