מאמרים

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

כה אדר ב | 04.04.2016

עסק עצמאי

בעידן המודרני, בעלי מקצועות רבים בוחרים לעבוד כעצמאיים, במקום לעסוק במשלח ידם כעובדים שכירים.  הסיבות לכך רבות ומגוונות ומשתנות בהתאם להעדפות אישיות של כל אדם ולמשאבים שלו.  ניתן למנות מספר תמריצים בהחלטה לעסוק במשלח יד כעצמאי:

 • הגדלת אפשרויות ההכנסה ושיפור הרווחה כלכלית;
 • שינוי קריירה ורצון לשינוי בחיים;
 • התפתחות אישית ורצון לקבל החלטות משמע להיות "הבוס לעצמי";
 • שילוב עבודה כעצמאי במקביל לעבודה כשכיר;

למי צריך לדווח על הכנסות

החוק דורש לדווח על פתיחת עסק ולפתוח תיקים ברשויות המס השונות; מס ערך מוסף (מע"מ), מס הכנסה-פקיד שומה, והמוסד לביטוח לאומי.

מטרת המאמר להביא לידיעת החברים על החובה בפתיחת תיק כדין,  ובאופן כללי ביותר את אופן ההתמודדות הרצוי עם הבירוקרטיה במשרדים אלו מלכתחילה ולהימנע מבעיות בהמשך, ככל שהדבר נוגע לרשויות המס והמוסד לביטוח לאומי, ובעיקר להקנות ידע בסיסי ומונחים בסיסיים הקשורים לצעדים ראשונים בניהול עסק עצמאי.

חובה לפני קבלת כל תגמול כספי,  להתייעץ עם איש מקצוע על מנת להתאים את אופן הרישום ברשויות באופן אינדיווידואלי לכל עסק ועוסק ובהמשך לצורך התנהלות שוטפת תקינה ומוסדרת.

השלבים בפתיחת תיקים ברשויות המס;

 1. תיק במס ערך מוסף (מע"מ);
 2. תיק במס הכנסה;
 3. תיק בביטוח לאומי.

מס ערך מוסף:

שלב ראשון יש לבחון איזה סוג תיק ייפתח במע"מ.

 • עצמאי יכול להיות עוסק פטור, או עוסק מורשה. בהקשר אלינו טוען רבני או עורך דין אינו יכול להיות עוסק פטור כמו"כ יועץ לארגון, יועץ לניהול או מפשר, אבל יועץ נישואין  יועצי נישואין ומשפחה, מנחי נישואין ומשפחה, מטפלים משפחתיים, יועצים חינוכיים, מנחי הורים, פסיכולוגים/יות ופסיכותרפיסטים מדריכים/ות חתנים/כלות, בוררים ומגשרים יוכל להירשם  כעוסק פטור.

עוסק פטור:

המחוקק בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 הכיר בכך שישנם עוסקים שונים, אשר היקף פעילותם קטן ומצומצם ופטר אותם מחובת דיווח למע"מ בתדירות חודשית או דו חודשית.

עוסק פטור הינו עוסק אשר סך הכנסותיו (הכנסות=תקבולים מלקוחות ולא הרווח) אינו עולה על נכון לשנת 2016 התקרה הינה 99,006 ש"ח. המחוקק לא השווה לעניין זה את כל העסקים וקבע רשימה של בעלי מקצועות אשר המחוקק הגדיר אותם כאינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים.

מהבחינה מעשית?

מי שעונה על הדרישות בחוק ונרשם כעוסק פטור – מדווח על מחזור הכנסות למע"מ; רק פעם בשנה ולא כל חודשיים כפי שמדווח העוסק מורשה, בנוסף העוסק פטור לא מוציא ללקוחותיו "חשבונית מס" אלא קבלה בלבד, ואינו עורך התחשבנות כספית עם מע"מ.

היתרונות והחסרונות של עוסק פטור

היתרונות- פשטות הניהול המתאימה לעסק קטן, ללא צורך בניהול חשבונות קבוע וללא תשלום מיסים (למעט ביטוח לאומי).

חסרונות- לא מתאימה לכל משלחי היד ולא ניתן לקבל החזר מע"מ תשומות (מע"מ המשולם לספקים בקניית ציוד ותשלום הוצאות העסק). כמו כן, עוסקים פטורים רבים רואים בסכום ההכנסות המקסימלי לעוסק פטור כ"תקרת זכוכית" וחוששים להגדיל את פעילות העסק , לכן חשוב לציין כי הרישום הפיך וניתן בכל עת לדווח על שינוי להפוך מעוסק פטור לעוסק מורשה.

עוסק מורשה:

עוסק מורשה חייב להוציא חשבונית מס ללקוח שלו כלומר הוא מחייב את הלקוח בעלות המוצר או השירות בתוספת שיעור המע"מ הקבוע בחוק (17%) .

דוגמא:  יועץ נישואין הגובה על טיפול 1170 ₪  כולל מע"מ – המשמעות היא שההכנסה שלו הינה 1000 ₪  ובנוסף גבה מהמטופל 170 שח בגין מע"מ בשיעור 17% שאותם עליו להעביר לאוצר המדינה.   יועץ הנישואין שילם בגין שכירת הקליניקה הוצאות שונות בסך 200 ₪  בתוספת מע"מ 34 ₪ – סה"כ שילם 234 ₪, ולכן  בתום החודש ידווח למע"מ על כלל עסקאותיו וישלם או יקבל את ההפרש בין מע"מ עסקאות למע"מ התשומות(תשומות= המס על ההוצאה המוכרת). לשם פשטות נרכז את הדוגמא הנ"ל:

עסקאות חייבות במע"מ - 1000 ₪, התשלום למע"מ על העסקאות 170 ₪ ,  מאידך שילם  גם על הוצאות שעל זה מע"מ התשומות הינו 34 ₪ . לכן בסופו של דבר זה מתקזז ו ישלם 136 ₪ בלבד. (הסכום לתשלום הסופי מייצג את התשלום על הערך המוסף של העסק באותו חודש)

רשות המסים – אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (להלן פקיד השומה):

על כל אדם הפותח עסק או עוסק במשלח ידו כעצמאי חובת דיווח על הקמת עסק ופתיחת תיק במס הכנסה . מרגע הדיווח על הקמת העסק, העצמאי הינו "נישום" במס הכנסה וחלים עליו חובות שונות שהעיקריות בהן (כאמור לעוסק פטור ועוסק מורשה יחדיו):

 • ניהול ספרי חשבונות ורישום התקבולים;           
 • דיווח ותשלום מקדמות על חשבון מס הכנסה;
 • הגדת דו"ח שנתי על ההכנסות שלו לרבות של בן זוגו המנהל/ת עמו משק בית משותף;
 • הגשת הצהרת הון ודוחות נוספים ע"פ דרישת פקיד השומה.

במידה והעסק מעסיק עובדים יש לפתוח תיקי "ניכוים/מעסיקים" במס הכנסה וביטוח לאומי.

המוסד לביטוח לאומי :

המוסד לביטוח לאומי משמש כרשת ביטחון סוציאלי לאזרחי המדינה, ח"ו במקרה של תאונה מחלה או אובדן כושר השתכרות וכד' יכסה המוסד לביטוח לאומי את החלל הכלכלי שנוצר כתוצאה מכך.

יש לשלוח דיווח על התחלת עיסוק כעצמאי ולדווח על ההכנסה הצפויה. הדיווח נעשה ע"י משלוח טופס מיוחד הקרוי דין וחשבון רב שנתי , בדיווח זה יש לפרט עיסוקים קודמים בשנים האחרונות.

ישנה אפשרות להירשם בביטוח לאומי "כעצמאי שאינו עונה להגדרה" משמעות המושג עצמאי שאינו עונה להדרה הינה:

 • שהמבוטח עובד פחות מ- 20 שעות בשבוע
 • שהמבוטח הכנסות פחותה ממחצית השכר הממוצע במשק
 • שהמבוטח עובד פחות מ- 12 שעות בשבוע והכנסתו היא לפחות 15% מהשכר הממוצע

לסיכום

אדם המחליט על הקמת עסק קטן כגדול, נדרש למלא אחר חובות שונות שנקבעו בחוקי המס והתקנות, בסקירה זו השתדלתי להביא את הנושאים הנוגעים לצעדים הראשונים הכרוכים בפתיחת התיקים ברשויות.

     לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות או הלכות משפטיות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם      טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.  ליעוץ ניתן לפנות – לעו"ד צבי גלר דרך  עמותת "אגודת היועצים ו        המטפלים במשפחה בישראל".

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

תגובות

כל התגובות

אסף 06/01/2020 09:45 פסיכולוגים אינם יכולים להיות עוסק פטור
פסיכולוגים אינם יכולים להיות עוסק פטור. מפורש בחוק