אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

על מתקשרים, קבליסטים, קבלה וחשבונית

כד תמוז | 26.07.2011

נומרולוגיה קבלית – מתקשרים, קבליסטים, קבלה וחשבונית .
אַשְׁרֵי אָדָם מָצָא חָכְמָה וְאָדָם יָפִיק תְּבוּנָה [משלי פרק-ג-יג]
בעוונותי כי רבו, צדה עיני קטע ממאמר מסוים. המאמר נכתב על-ידי אחת המגדירה עצמה קבליסטית.
בגופו נכתב (בדברים מובאים ברוחם ולא בלשונם המדוייקת) כי כבר משחר נעוריה ראתה מלאכים ותקשרה עם צדיקים כמו משה רבנו ע"הש, רבי עקיבא, הבן איש חי ועוד רבים וטובים ומארי דאוריתא.
הכל ע"פ דבריה ניתן לה ככוחות מולדים ע"י הבורא יתברך.  אם להצמד לדבריה, הרי או שקבלת את הברכה מעם הבורא יתברך, או שלא, פשוטו כמשמעו.
 הייאוש שאחז בי למקרא הדברים איים למוטט את שלמדתי עם השנים כמו את שהאמנתי בו כפועל יוצא.
התורה נקנית ביסורים, בעמל ובטורח. כל קושיה שהצלחת לפצח בפרד"ס הסתום והנשגב, הסירה קליפה, הורידה אורות והרחיקה את החיצונים ומנעה יניקת אורות דקדושה ע"י הס"א, ופותחת לקב"ה פתח כחדה (חודה) של מחט- שיר השירים רבה : "פִּתְחוּ לִי פֶּתַח שֶׁל תשובה כְּחֻדָּהּ של מחט וַאֲנִי אֶפְתַּח לָכֶם פֶּתַח שֶׁעֲגָלוֹת וּקְרוֹנוֹת נִכְנָסִין בּוֹ" .
מזלו של עמנו שמר"ן הרב עובדיה יוסף שליט"א ושאר גדולי ישראל, לא חשבו כן ולא בחרו בדרך התקשור, אלא עשו ועושים לילותיהם כימים בשקידה על לימוד התורה על כל רבדיה ופניה ולמול כל גילוי וחידוש בתורה עלו כמה וכמה אגלי זעה על מצחם. כך גם תלמידי התורה והאברכים המתאבקים לרגליהם.
בתמימותי (על דרך הדיוטות) חשבתי כי מקרא, מפרשים, משנה, תלמוד, פוסקים וקבלה יש ללמוד, ככתוב :רש"י על ת. בבלי מ.נדרים דף פא-א :  ומפני מה תלמידי חכמים אין מצויין בו'. שאין הדבר מצוי : שלא יהו אומרים בני אדם תורה ירישה היא להם ואין אנו נזקקין ללמוד תורה :
לאמיתו של דבר הקבלה הינה פירוש נוסף על דברי התורה שבכתב ותו"שבע. אכן נקראת היא תורת הח"ן (חכמת הנסתר) ובאופן די מיוחד ומופלא, ברורה היא יותר מהתורה שבכתב, שהאחרונה סתומה ואינה מושגת אלא על-ידי חז"ל באמצעות התו"שבע, ע"י ראשונים ואחרונים וחכמי הזמן הזה. יש מי מחכמי ישראל שהגדיר את כל כתבי הקודש ובכללם תורת הקבלה כתו"שבע, ויש מי מהם שהוציא את הקבלה מכלל זה, להעיד על הכלל.
ועדין על דרך ההדיוט, נזכרתי בגדולי ישראל. החל ממשה רבנו ע"הש שהיה נסיך בבית פרע"ה עד גיל ארבעים. מגיל ארבעים ועד לשמונים בילה במדבר כרעה צאנו של יתרו וכמלך כוש ובכל ארבעים שנותיו במדבר למד ויתרה מכך, כיצד לכתחילה ראה בסבלות עמו ?  הוא, שאין חולק ואין מערער על היותו שליח השם ומוריד התורה, ככתוב :
מלאכי ג-כב : זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל כָּל יִשְׂרָאֵל חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים :
ומפרש המצודת דוד : זכרו תורת משה עבדי . ר''ל הואיל ותקבלו גמול טוב לכן בכל דור ודור זכרו התורה שמסרה לכם משה עבדי כי בשמירתה תקבלו הגמול : אשר צויתי אותו . ולא מלבו אמרה : על כל ישראל . ר''ל לא אותו לבד צויתי התורה כ''א על כל ישראל שיקיימוה כולם בין החוקים הם הדברים שלא נודע טעמן והשטן משיב עליהן בין המשפטים והם הדברים הנודעים בטעמם : 
ועל לימוד ותקשור ממלאכים ועם מלאכים, מצאתי את דברי השל"ה הקדוש מאירי עינים ופותחי לבב להבין סוד הלימוד יען אשר "בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי" :
ספר השל"ה הקדוש - ספר במדבר דברים - פרשת וזאת הברכה תורה אור - ד
והכלל העולה מזה, כי הלימוד עתה הוא לימוד לשמה דוקא, דהיינו ללמוד ולעשות, ובזה דברי תורה פרין ורבין ומתפשטין. והיום לעשותם, כי עתה הוא עולם המעשה, והברכה מורה אלימוד לשמה. והנה דבר זה אינו מסור אלא ללב, כי מי הוא זה שיודע מה שבלב חבירו, וכל דבר המסור ללב כתיב בו ויראת מאלהיך, כי אינו ידוע רק להשם יתברך ולא לזולתו. ואף מלאכי השרת אינם יודעים מה שבלב האדם, כי אינם יודעים עניינים הנסתרים כי אם מה שמגלה להם השם יתברך, כמו שכתב הזוהר בענין איה שרה אשתך. ואף שכתבו התוספות בפרק קמא דשבת (יב, ב) בענין המלאכים שאינם מבינים התרגום, וכתבו, תימה הלא יודעים דברים שבלב כו'. לפי קבלתנו האמיתית הם דברים דחויים, וכבר הארכתי בענין זה ותירצתי שם מה שנראה סותר לזה בתלמוד, אבל המוסכם הוא שאין להם ידיעה בהנעלמות.
במסכת אבות פרק א - משנה (א) נאמר : משה קבל תורה מסיני [ומהו שקבל תורה מסיני ? שבמשך ארבעים יום וארבעים לילה בשהותו על ההר, למד תורה מפי הקב"ה. שנאמר שמות לד-כז : וַיֹּאמֶר יְהוָ"ה אֶל מֹשֶׁה כְּתָב לְךָ אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כִּי עַל פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כָּרַתִּי אִתְּךָ בְּרִית וְאֶת יִשְׂרָאֵל : ובל תתהה מה היה לו לעשות שם ארבעים יום ולילה, שהרי נאמר שם כח : וַיְהִי שָׁם עִם יְהוָ"ה אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה לֶחֶם לֹא אָכַל וּמַיִם לֹא שָׁתָה וַיִּכְתֹּב עַל הַלֻּחֹת אֵת דִּבְרֵי הַבְּרִית עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים : ורומז "לחם" בגימ' עח, שם הוי"ה בגימ' כ"ו כפול ג' פעמים. וכפי מאמר חז"ל "אין מים אלא תורה"], ומסרה ליהושע (ב) , ויהושע לזקנים , וזקנים לנביאים , ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.
וכן על זה הדרך ביהושע בן נון. לא היה כאן תקשור ולא היו כאן כוחות שהוענקו ע"י הקב"ה לאדם טרם לידתו. אבל כן היה כאן לימוד תורה מעמיק ועבודת קודש כמו שנאמר על יהושע בן נון : שמות לג-יא : וְדִבֶּר יְהוָ"ה אֶל מֹשֶׁה פָּנִים אֶל פָּנִים כַּאֲשֶׁר יְדַבֵּר אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ וְשָׁב אֶל הַמַּחֲנֶה וּמְשָׁרְתוֹ יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן נַעַר לֹא יָמִישׁ מִתּוֹךְ הָאֹהֶל :
[שנאמר "ואין אהל אלא אהלה של תורה", ככתוב בראשית כה-כז : ..וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים :
רש"י : תם. אינו בקי בכל אלה, אלא כלבו כן פיו. מי שאינו חריף לרמות קרוי תם : ישב אהלים. אהלו של שם ואהלו של עבר :]
ומה מצוה הקב"ה את יהושע בן נון ? "והגית בו יומם ולילה" וכן "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך וגו".
יהושע א-ו : חֲזַק וֶאֱמָץ כִּי אַתָּה תַּנְחִיל אֶת הָעָם הַזֶּה אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לַאֲבוֹתָם לָתֵת לָהֶם : ז : רַק חֲזַק וֶאֱמַץ מְאֹד לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת כְּכָל הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוְּךָ מֹשֶׁה עַבְדִּי אַל תָּסוּר מִמֶּנּוּ יָמִין וּשְׂמֹאול לְמַעַן תַּשְׂכִּיל בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵךְ: ח : לא ימוש סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ וְהָגִיתָ בּוֹ יוֹמָם וָלַיְלָה לְמַעַן תִּשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת כְּכָל הַכָּתוּב בּוֹ כִּי אָז תַּצְלִיחַ אֶת דְּרָכֶךָ וְאָז תַּשְׂכִּיל:
ויהושע מסרה לזקנים, גם כאן לא היה ממש תקשור מיסטי וכוח מיסטי מולד בו נחנו הזקנים שכן כתוב – שמות ג-טז : לֵךְ וְאָסַפְתָּ אֶת זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם יְהוָ"ה אֱלֹקי אֲבֹתֵיכֶם נִרְאָה אֵלַי אֱלֹהֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב לֵאמֹר פָּקֹד פָּקַדְתִּי אֶתְכֶם וְאֶת הֶעָשׂוּי לָכֶם בְּמִצְרָיִם :
שם יב-כא : וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְכָל זקני  יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מִשְׁכוּ וּקְחוּ לָכֶם צֹאן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶם וְשַׁחֲטוּ הַפָּסַח :
שם יח-יב : וַיִּקַּח יִתְרוֹ חֹתֵן מֹשֶׁה עֹלָה וּזְבָחִים לֵאלֹקִים וַיָּבֹא אַהֲרֹן וְכֹל זקני  יִשְׂרָאֵל לֶאֱכָל לֶחֶם עִם חֹתֵן מֹשֶׁה לִפְנֵי הָאֱלֹקִים :
רש"י : את זקני  ישראל. מיחדים לישיבה. ואם תאמר זקנים סתם, היאך אפשר לו לאסוף זקנים של ששים רבוא :
שמות טו-כז : וַיָּבֹאוּ אֵילִמָה וְשָׁם שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה עֵינֹת מַיִם וְשִׁבְעִים תְּמָרִים וַיַּחֲנוּ שָׁם עַל הַמָּיִם :
רש"י : שתים עשרה עינת מים. כנגד שנים עשר שבטים נזדמנו להם: ושבעים תמרים. כנגד שבעים זקנים :
[שבעים, רמז להיותם שבעים,  לשון שובע בלימוד התורה].
פן נוסף לתמיהתי על דברי הקבליסטית [והיא לצערי אינה יחידה, רבים שכמותה מנצלים את מצוקתם של נזקקים "ומוכרים" להם את שהם רוצים לשמוע] : היאך יעביר איש ה' משה רבנו ע"הש את דברי התורה "בתקשור" לכאלה שהופעתם החיצונית, לבושם, מנהגיהם וכל כיוצא באלה אינם מסמנים אנשי אמונה. האם לא תהיה "בתקשור" שכזה אמירה של מתן גושפנקא תורנית והלכתית ע"י גדול ישראל [זכרו תורת משה עבדי] , מתן היתר לדברים שנאסרו ע"י התורה ?
שהרי נאמר במשנה באבות, ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וגו'. נהיר לכל בר דעת למי מסר משה את התורה. האם יתכן כי התורה אינה נצחית וכי משה ישנה דרכו ואמונתו ? ולמרות אהבתו של הקב"ה למשה, צוה אותו באופן הכי חד-משמעי שיכול להיות, למסור את התורה ואת המנהיגות לידי יהושע בן נון. האם היה צורך בציווי שכזה ? על פני הדברים ובפשטם, לא היה צורך, אך צפון כאן דבר גדול מהבנה ומהגיון, את התורה ואת המנהיגות מצוה להעביר לאדם המתאים, אין כאן בחירה אלא ציווי, ללמדך כי גדול ככל שיהיה האדם, בתורה ובמעשים, מצוה עליו ללמד ןמצוה עליו לבחור את האיש המתאים ע"פ תורת ה' ללימוד ולהנהגה.
תמיהה נוספת : האם יתכן כי משה רבנו ע"הש יסור מדבר הקב"ה, דוקא עתה כשאין גוף גשמי "חוצץ" בינו לבין הקב"ה וימסור תורה בידי מי שאינו כיהושע או לפחות הולך בדרכו ?
רגע, רגע אורי"ה, שאלה : הרי ידוע לך כי היו "מתקשרים" בעברו של עמנו. אחד "המתקשרים"  היה מר"ן הבית יוסף – רבי יוסף קארו זצוק"ל, האם אתה מטיל ספק בקיום המגיד [מגיד מישרים] שהיה לו ?
תשובה : התשובה נחלקת לשנים : א. איני מטיל ספק. מר"ן הבית יוסף היה מקדושי וצדיקי עמנו ממאורות תורתנו הקדושה שהתואר מלאך השם ממעיט בערכו המוסרי והתורני [מגיד מישרים, בית יוסף ושולחן ערוך שהוא עמוד התווך להלכה הנוהגת בישראל] ומי כמוהו היה ראוי להתקשרות המגיד ולהיות מעובר בנשמות צדיקים.
ב. אך הצדיק להבדיל, הגם שיכול היה לקבל מפי המגיד את כל תורתו, בחר לטרוח ולעשות לילות כימים בשקידה על התורה וחקר כל אות ונקודה ותג, ככתוב "והגית בו יומם ולילה" וכן "ושננתם לבניך" ובע"ה אני מחשיב עצמי כבן למר"ן הבית יוסף ולשאר צדיקי ישראל ממשיכי דרכם של משה רבנו ע"הש ויהושע בן נון, כאז כן עתה.
סיכום התשובה : כאשר מדובר בצדיק בשיעור קומתו המוסרית והתורנית כמר"ן הבית יוסף, הוא לא הסתפק בהתקשרות המגיד אלא פשוט עשה כדברי חז"ל שלימוד תורה כנגד כל המצות.
שאלה אחרונה :
האם אנ"י מאמין שהם [הקבליסטים] מתקשרים באמת, או שהם משקרים ובודים דברים מליבם ?
התשובה נחלקת לשנים ושני החלקים, לשון המעטה, אינם מחמיאים כלל ועיקר :
א. חלקם משקרים ואינם מתקשרים אלא כפי שאמרתי לעיל, פשוט מנצלים את מצוקת הפונים אליהם ועושים את ממונם על דרך העושק, הגזלה וגניבת הדעת.
ב. ב. חלקם הנותר אינם מודעים לשקר ואכן "מתקשרים", אך עולם עשי"ה רווי קליפות "והתקשור" הינו עם כוחות הטומ' הס"א, זאת שמחה "לתקשר" עם "הראוים" לקבל ממנה [מהס"א] את דברי השוא והשקר, מעשה שטן הבא להשטין על ישראל ח"ו ולהסיט אותנו מדרך השם רחמנא לצלן.
מסקנה :
ת.בבלי, בבא מציעא, תוספות דף קט-ב : לפי שבאותה שעה שלימדו שיבושים נתבטל לו לימוד של אמת :
בברכת אהבת השם, התורה וישראל, אורי"ה זמיר.
© כל הזכויות שמורות לאורי"ה זמיר, כל שימוש במאמר מותר, למעט שימוש מסחרי ואין לעשות במאמר "קרדום לחפור".

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות