אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

אמונה כאתגר חינוכי

כה סיון | 27.06.2011

כנגד ארבעה בנים דברה תורה. ארבע פעמים מוזכר בתורה הקדושה דו שיח בן אב לבן בענייני עבודת הפסח. מתוך הניסוח של הדברים עולה שיש הבדל בין בן לבן: אחד המבין שיש כאן עבודה ומתאמץ להבין את מהותה מוגדר חכם. אחד המבין שיש כאן עבודה ומטרתו להשתמט ממנה וללגלג על העוסקים בה מוגדר רשע. יש שאינו רואה עבודה אלא גיבובי דברים בלי עומק, גובה ותוכן, רואה משהו אך לא מבין את שרואה, קשה לו אך לא ברור לו ולא מוגדר לו מה קשה, תם הוא. ויש שאפילו זה אין לו. הוא אינו רואה. כלומר המציאות קיימת אך אינה גורמת לו גירוי כל שהוא, אינה מעניינת אותו, סתמית ולא מחייבת, הוא שאינו יודע לשאול. לכולם נדרשים אנו להתייחס.
יחסנו נגזר ממצב הבן: החכם כחכמתו. עלינו להסביר לו את כל פרטי עבודת הפסח מתחילה ועד דיני אפיקומן. הרשע המקנטר אינו ראוי ליחס ותשובה. יש להתעלם מקנטורו, שכן אין הוא מחפש תשובות. תירוץ יש לו מדוע אינו עובד עבודה זו שמבין הוא שאחרים כן עובדים אותה. אך אי אפשר להתעלם מקנטורו והשפעתו השלילית על הבן שאינו יודע לשאול. לכן יש לחזק את שאינו יודע פעמיים. לענות לו פעם בזמן הקנטור של הרשע ולומר לו "בעבור זה עשה ה' לי" - לי ולא לו. אך דווקא כשהרשע מרשיע זה "שאינו יודע לשאול" חשוף לקושי נורא ויש לנו לדאוג לכך ולחזק אותו. גם כשאינו חשוף לקושי, ואין הוא מתרגש מרשעות הרע, סתם כך יש ליזום שיחה אתו ולספק לו תשובות, ידע והבנה מהם חיי היהודי, מה אמונתו ומה העבודה אותה ציוה ה' אלוקינו אותנו. כמו כן צריך לענות ולחזק את התם, ליצור לו אופק לשאוף אליו, ולסמן מטרה אליה יש להגיע.
ה"שפת אמת" מסביר שלא בכדי מאריכה התורה הקדושה ומפרטת את ארבעת הבנים ודרך חינוכם. בכל אחד ואחד מאתנו נמצאים כל ארבעתם. פעמים פתוחים אנו לראות אור ומשתדלים להדבק בטוב בדיוק כתיאור החכם בתורה. פעם אטומים, עסוקים בעצמנו, ממורמרים, כעוסים ורואים רק קושי, עול ועבודה קשה. מרגישים שכולם חייבים לנו. אין לנו יכולת להינשא ולעבוד את ה'. שרויים בעצבות ומחפשים תירוצים. לפעמים אין אנו מבינים. עיננו רואות, אוזנינו שומעות אך אין אנו מרגישים בקולות ובברקים, רואים, שומעים אך לא מפנימים. תמים, חיצוניים לא עמוקים. לפעמים גם זה לא, סתם כלום, שעמום ואפס מעש, חדלון.
למרות הכול צריכים אנו להחזיק בדרך, לעסוק במצוות כשבהיר ונהיר. לברוח מן הרע כשרע, להשתדל להתנער להתעורר לעסוק בטוב ובשמחה, אפילו סתם באופן חיצוני. כי "האדם נפעל כפי פעולותיו" (ס. החינוך) "והתנועה החיצונה מעוררת הפנימית".(מס"י)
הנסים בהם הנהיג הקב"ה את עם ישראל בצאתם ממצריים מלמדים אותנו שיש אלוקים והוא מלך ומלכותו בכל משלה. אנו נושאי תפקיד מטעם המלך. תפקידנו לפרסם את מציאותו. להכיר בה בעצמנו, לפעול לפיה ולעשות את רצונו, הניסים מעוררים אותנו לאמונה ולחיים על פיה.
אם נדע לחזק את עצמנו בעבודתו יתברך בכל מצב ובכל אופן וזמן, נמלא את תפקידנו כראוי, נתחזק ונוכל למלא חובתנו גם כלפי ילדנו ומשפחתנו. עמלנו אלו הבנים. נושאים אנו את לפיד האמונה בה' יתברך. קיבלנו אותו מהורינו והם מהוריהם כפי שהתגלה ביציאת מצרים לעיני כל העולם. מהותו של הלפיד שיש בורא שברא ומנהיג את העולם, יודע כל שקורה ומשגיח השגחה פרטית על כל אחד ואחד. זה יצא ממצרים וזה לא יצא. יש אלוקים היודע מי עובד ה' ומי לא עובדו ולא מעונין לעובדו ח"ו.
אמונה זו צריכים אנו לחזק בעצמנו על מנת שנוכל להעבירה לדור הבא. בכל יום ויום עסוקים אנו בלחזק את האמונה בלבנו ובליבות ילדינו ותלמידינו. מצות הנחלת האמונה בה' יתברך, מצות העברת הלפיד, עמוד האש והאור לדור הבא, על מנת שגם הוא ישא את הלפיד ויעביר אותו לדורות הבאים, זה תפקידנו. קומו ונתחזק, נאיר פנים, נשמח על היותנו בנים לה' אלוקינו וננחיל את השמחה הזאת לכל סובבינו למשפחתנו ולבנינו.

 

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות