אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

היבט השקפתי על דילמה של ילדים בנישואין שניים כיצד לקרוא לבן/בת הזוג של

ב תמוז | 04.07.2011

חזל" במסכת קידושין(דף ל' ע"ב) אומרים שהשוה הכתוב את כבוד ההורים לכבוד הקב"ה.
לפי דבריהם מבאר הרמב"ן (שמות כ' י"ב) שאביו הביולוגי של האדם הוא אביו האחרון בשרשרת אבותיו והקב"ה הוא האב הראשון- אבי האנושות כולה. כבוד אב ואם נלמד איפה מכבוד הקב"ה וניתן לראות זאת במבנה המצוות בעשרת הדיברות:
א. צווי להאמין במציאות השם ולהודות בכך.
ב. צווי לא לעבוד אלוהים אחרים ח"ו.
ג. לא לשאת שם השם לשוא ולשקר אלא לכבד וליקר שמו.
בדיוק באותו אופן חייבים אנו בכבוד ההורים.
א. להודות בכך שהם אבינו ואמנו.
ב.  אין אב ואם אחרים זולתם.
ג.   ניקר שמם ונכבדם בכל הראוי.
 על עניינים אלו נוספו עניינים השייכים להורים דוקא: מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. זוהי תמצית מצוות כיבוד הורים הנלמדת מכבוד ה'.
לאור דברי הרמב"ן הורה לי האדמו"ר מאמשינוב שליט"א להדריך בני זוג העומדים להינשא בזיווג שני ולשניהם ילדים מנישואין קודמים שחייבים הם לחנך את הילדים להכיר בהוריהם הביולוגיים שהם אכן אביהם ואמם ולידעם שאין תחליף להורים ביולוגיים ומצווים הם לכבדם.
לעיתים מנסים בני הזוג הנשואים בזיווג שני להיות ממש אב או אם לילדי בני זוגם. דורשים הם להיקרא אבא או אמא ולהיות מוכרים על ידם כאב ואם לכל דבר וענין .
הדבר עלול ליצור קשיים רגשיים אצל הילדים. הם עשויים להרגיש בוגדים באב ואם שאינם חיים במחיצתם, או בוגדים בזכרם של אב ואם אהובים שנפטרו טרם עת והדבר יצור מתח רב בחיי השגרה הביתית וניכור וחיץ בין בני הזוג העכשווי.
דרישה זו מנוגדת לתפיסת הרמב"ן את חיוב מצוות כיבוד אב ואם. אדרבא בני הזוג שנישאו בזיווג שני צריכים לחנך את הילדים הגדלים ומתחנכים בביתם לכבד את הוריהם הביולוגיים במצוות ה' ואין זה סותר את הכבוד אותו צריכים לחנכם לרכוש לאב או לאם המגדלים אותם בפועל. יש ענין לכבד כל אדם מבוגר ובפרט המשפיע שפע כלכלי, חינוכי, לימודי ורוחני עליהם. כן חייבים הם לכבד את בן או בת הזוג של ההורה הביולוגי שלהם מדין כבוד ההורה עצמו, ידועים דברי חז"ל שכל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, בד בבד חייבים הם להכיר בהורה הביולוגי שאינם חיים במחיצתו כהורה וכנשוא מצוות כיבוד אב ואם.
החיכוכים הנלוים לקשיים אלו יכולים לעוות ח"ו את צורת הבית כולו שממילא רווי קשיים ונבנה על חורבות זוגיות קודמת. ילדים זקוקים לחוש שייכים, לבנות את זהותם העצמית, לדעת מאין הם באים. וזאת על מנת לדעת לאן הם הולכים. חוסנם האישיותי תלוי בכך.
טלטלות בהכרת זהותם ההולכת ומגבשת בגיל "העשרה" יכולות להשפיע באופן שלילי להתפתחות זהותם העצמית ותשפיע על כל בנין חייהם. לעיתים הילדים דוקא זקוקים לדמות האב בבית כאבא ממש ולדמות האם בבית כאמא ממש. יש לאפשר להם זאת תוך כדי ביסוס הידיעה שיש להם אב ואם ביולוגי שהם חייבים בכבודם, אך גם ל"אבא ולאמא" של הבית הם שייכים בהיותם חלק מבני הבית. ההורים המופקדים על חינוך הילדים חייבים לתת את הדעת על בנין הזהות העצמית ולהימנע מפעולות או אמירות היכולות לפגוע בו ולערער אותו ח"ו.
לשאלתי ענה האדמו"ר שליט"א שזה בסדר שהילדים יקראו לבן או בת הזוג של ההורה הביולוגי שלהם אבא או אמא. הדבר חשוב לילדים שיוולדו בעז"ה לבני הזוג העכשווי, כי אם ימנעו מלקרא להם או יקראו להם בשמם הפרטי זה עלול לערער את מעמדם בבית בעיני ילדיהם האחרים החיים עימם בבית.
כל זאת מתוך הבנה שאין לפגוע במעמד ההורה הביולוגי. אפשר להשתמש בכינוי אחר בשפה אחרת (ממי דדי וכדומה) או לקבל את הסכמתו של ההורה הביולוגי לקרוא לאחר אבא או אמא בלי לפגוע בו.
כמו"כ ניתן להעזר במגשר משפחתי מוסמך ומנוסה או "מתווך" אחר המכובד ומוערך על כל הצדדים על מנת "לעגל פינות" ולהחליק עניינים היכולים לגרום וליצור קרעים וקשיים שונים.
צריך לבקש רחמים וסיעתא דשמיא כבכל תהליך ובפרט בכזה הקשה כל כך. ברוך המקום ברוך גוזר ומקיים. הקב"ה אומנם גוזר קושי ולעיתים אף ניסיון קשה אך הוא גם מקיים, מאפשר ונותן כח וסיעתא דשמיא להתמודד ולהתקומם.

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות