אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

הילד לא הולך בתלם 2

טו אב | 15.08.2011

במאמר הקודם עסקנו בהבנת התופעה בה הילד שלנו, בו השקנו עמל וטרחה, בו זרענו חינוך ותקווה, לא הולך בדרך אותה התווינו. במאמר זה ננסה להבין ולבחון את דרכי ההתמודדות.
כל ילד, כל נער ונערה הם שונים וייחודים. וממילא דרך ההתמודדות צריכה להיות גמישה ומתאימה לאישיותו של הילד. ייתכן והורה אחד יחוש שכך יותר נכון עם הילד שלו, והורה אחד ירגיש אחרת. לכן על הורה, בסייעתא דשמיא  לפעול ולזהות את דרך הישרה והמתאימה לנפשו ולאישיותו של הילד שלו.
אנו מאמינים כי תקשורת כנה וטובה עם הילד היא דרך בסיסית והכרחית להתמודדות עם המצב. לכן, על האבא או האימא (מי שקרוב לילד ומשוחח עמו מידי פעם) או שניהם, להזמינו לשיחה, לקבוע זמן המתאים לשני הצדדים על מנת לדון בשינוי בו הם הבחינו בדרכו ובהתנהלותו של הילד.
יצירת חוזה
בשלב הראשון בשיחה  נדבר בטון נעים על מנת ליצור אווירה רגועה. נשים לב לטון הדיבור שלנו לאורך כל השיחה. אין להיגרר לצעקות ומריבות קולניות. זה לא יקדם אותנו, ואולי רק יחמיר המצב חלילה.
נדבר עם הילד על כך שכרגע יש התנגשות ערכית בין אורח החיים בבית לאורח החיים שלו ונאמר לו כי אנו רוצים לבנות עימו מעין "חוזה", הסכם. ההסכם נועד בכדי למנוע עימותים הדדים, ולבנות מעין תאום ציפיות חדש. כדאי לתת לילד להיות הראשון שפותח ואומר על אילו עניינים לדעתו, צריך החוזה להיכתב. אנו נקשיב לדבריו. כבר מראש נדגיש, לילד לא קל לפתוח את סגור לבו לפנינו לכן אם ברצוננו שהוא ייתן בנו את אמונו, עלינו לבוא לשיחה עם מוכנות פנימית להקשיב לו באמת, להיות אתו ולנסות להתחבר לעולמו למרות השוני מעולמנו אנו.
כאשר יגיע תורנו, נאמר אנו על אילו עניינים נראה כי צריך לבנות הסכם חדש. למשל, אם הילד מסתובב בבית ללא כיפה למורת רוחנו, נאמר לו שבכדי שנוכל לחיות ביחד בבית בשלום, חייבים להגיע להסכמה בעניין הזה.
שלב ב: הבהרת ערכי הבית
בשלב זה ההורה פועל בשני מישורים: במישור הראשון, מתייחס לדברי הילד. אם כרגע אין להורה תשובה עניינית אפשר לומר: "שמעתי מה שאמרת ואחשוב על כך", שווה לחשוב ואף להתייעץ על כך ולא לשלוף תשובה שנצטער עליה.
במישור השני, כאשר יש להורה תשובה יש, ראשית כל לתת לילד אמפתיה- תחושה ששמעתי, הקשבתי, הבנתי, אבל לא בהכרח הסכמתי. כדאי אף לנסות ולחזור על דבריו של הילד במילים שלנו, בכדי שיחוש את ההבנה שלנו אל דבריו. תחושה זו מעניקה לילד הרגשה טובה, והיא פתח לשיחה רגועה ומקדמת יותר שכן הילד כבר לא מרגיש מאוים.
לאחר שמיעת הדברים נאמר לו בצורה מכבדת אך ברורה, שהבית שלנו מתנהל על פי ערכים תורניים מסוימים. אנו מבינים שכעת הוא בחר דרך אחרת, אך הבית, דרכיו ואמונותיו לא השתנו. מאוד לא מומלץ לשלב דברי מוסר והאשמה בדברינו. אפשר ואף רצוי, להוסיף שהוא יקר לליבנו ואנו רוצים שהוא ימשיך לגור איתנו אבל הוא צריך לדעת שכאן, בבית הזה, כולם מתנהגים על פי אותם הכללים, וזה כולל את כל הדברים החשובים לנו ושאותם אנו עושים בפרהסיא בבית.
ושוב נדגיש כי יש לשים לב לסגנון הדיבור. לא לקשור את הדברים לילד, אלא לומר שכולנו, כל בני הבית, מחויבים ללכת בדרך זו ללא יוצא מן הכלל. אמירה מסוג זה משדרת שהדברים שייכים לכולם ולא רק לו. חשוב להדגיש, שהחוזה חייב לכלול גם דברים שיהיו ל"טובתו" של הילד על מנת שהילד ירגיש שבאמת
הולכים גם לקראתו.
שלב ג': גמישות בתחום האישי.
בשלב ב' הזכרנו את הדברים שאנו עושים בביתנו בהם אין חולק שאסור לוותר.
בתחום האישי של הילד בינו לבינו, בדברים שפחות משפיעים למהלך החיים הפומבי של הבית, חשוב לתת לו יותר מרווח ולא "לחפש אותו" בכוונותיו בתפילה, בברכות, ובמעשים שלו עם עצמו. חשוב עד מאוד שנבחין ונדע מה מחובתנו לדרוש- שאלו הדברים המשפיעים והנגלים לעיני כל, ומה אין מחובתנו לדרוש, ואף מחובתנו לוותר על כך, עם כל הקושי שבדבר.
דוגמא רווחת היא בנושא ביגוד:  את גדרי הצניעות יש לדרוש ולהקפיד ולסכם בחוזה. על מה שחשוב לנו לא נוותר ועל החלק האחר נדבר באופן כללי, כך שנבין כולנו את רוח הדברים.
במאמרי החסידות כתוב שכשמתעוררת לאדם בעיה הוא שוקע בתוכה כך שאינו יכול לבחון אותה בצורה עניינית כי יש לו נגיעות בדבר, כנאמר בדברי חז"ל: "אין אדם רואה נגעי עצמו". במצב בו אנו   מתמודדים עם ילד שאינו הולך בתלם, עלינו להשתדל לצאת מהמסגרת של הורה-ילד, לתפוס מרחק ולמרות הקושי להחליט על דרך פעולה שתכוון על ידי השכל וההיגיון בבחינת "מח שליט על הלב". בצורה זו קל יותר יהיה למצוא פתרונות מתאימים. אמנם עצם ההתנתקות קשה ולעיתים כמעט בלתי אפשרית ולכן כהמלצה כללית, כדאי, לפחות בתחילה לשתף אדם קרוב. להתייעץ. לא לפעול לבד.
המעורבות הרגשית מונעת מאיתנו, בעיקר בהתחלה למצוא את הדרך הנכונה. רגשות האשמה, הכעס, הבושה, העלבון, האהבה, כל אלו יחד לעיתים קרובות "מסנוורים" אותנו מלמצוא את דרך הישר. לכן הכרחי לשתף ולהתייעץ. זה לא בושה, להפך, זו לקיחת אחריות אמיתית.  
להלן כיווני חשיבה נוספים, על  כל אחד מהם ניתן לכתוב ולהרחיב עוד רבות, אך כעת הם נועדו רק לפתוח את המחשבה, וכל הורה ומשפחה יבחרו את המתאים והטוב עבורם.
• אנו מודעים לרגשי האשמה, אך יודעים כי אלו לא יקדמו אותנו כרגע. אנו מאמינים שפעלנו הכי טוב שיכולנו, ורצון ה' היה שנגיע למציאות הנוכחית, ועימה נתמודד בע"ה  כראוי.
• אנו ממשיכים לדבוק בערכינו, אך אנו נמנעים מלהשליטם בכוח, הכול יעשה בדרך של תקשורת ודיבור כנה.
• אנו סבלנים. אנו מאמינים כי השינוי הוא תהליך. לכולם קשה להתרגל למצב החדש, וממילא אנו זקוקים לזמן. זמן לחשוב, להפנים, לפרוק, לפעול, ואף לבכות.
הסבלנות החינוכית דורשת גבורה נפשית מכיוון קשה לנו כבני האדם, לסבול לאורך זמן את הפער בין המצוי לרצוי מבלי להתייאש, מבלי לכעוס.
בתחילת הבריאה נאמר במדרש- שעלה בדעת הבורא לברוא את העולם במידת הדין וראה שאין העולם יכול להתקיים, לכן הקדים מידת הרחמים ושתפה למידת הדין.
כלומר, הסבלנות האלוקית החינוכית, מתבטאת בכך שהקב"ה מקדים רחמים לדין. הוא נותן לנו  זמן לתשובה, לתיקון ובכך מאפשר לאנושות להתגבר על כישלונותיה ולהתקדם על פי הקצב העצמי שלה.
יש מצבים בהם אנו חשים כי אנו מדברים ומדברים, מסבירים ומבינים, אך שוב דבר לא נכנס. זוהי תחושה מתסכלת המשדרת מעין "אין קליטה". ההסבר לכך נמצא בדברי הרבי מקוצק.  הרבי שאל: מדוע בפרשת קריאת שמע נאמר: "והיו הדברים האלו על לבבך", ולא בלבבך? וענה:  כי צריך שהדברים יהיו מונחים כאבן על הלב ובשעת רצון יפלו לתוכו.
פעמים רבות הלב סגור, אך אנו ממשיכים להניח אמרינו על הלב, באמונה ובתפילה לעת רצון קרובה, בה הלב יפתח והדברים יכנסו לתוכו.
אנו ממשיכם להאמין בילד שלנו, בנשמה הטהורה שבו. אנו מאמינים כי הדברים מונחים על לב בנינו והם רק ממתינים לשעת הכושר שהלב יפתח ואז הם יפלו ויחלחלו בע"ה.
השקעה חינוכית לעולם לא מבוזבזת, לעתים השפעתה מיידית ולעתים היא נראית לאחר זמן רב. מתוך כך אין היתר, ואף אסור להתייאש.
אין אנו יודעים דרכי הקב"ה, אך אנו מאמינים שהכול פועל בדיוק. אנו ממשיכים להשתדל ולעשות, והשאר-ה' הטוב בעניו יעשה.
               

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות