אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מאמרים

גישור - למי ומתי הוא טוב

כד תמוז | 26.07.2011

מהו גישור ולמי הוא טוב / מתאים - אוריה זמיר

בפס"ד (העליון) רע"א 9809/02 כותב כבוד השופט חשין " לו לעצתי שמעו, היו ברטה וטטיאנה מנסות לשחזר ימים שהיו, ובתחילה היו נדרשות לגישור ביניהן. ניתן לנסות. כדאי לנסות. ואילו אם לא יעלה הגישור יפה, ראוי להן לטטיאנה ולברטה כי ינסו להידרש להליך חדש של בוררות" (תודה לאתר פסקדין).

גישור ככלל, הינו תהליך שנועד לגשר על פערים והבדלים. יתכנו פערים בין שתי גדות נהר, יתכנו הבדלי גישה בין אנשים, ויתכנו מחלוקות כלכליות, פוליטיות, חברתיות ואחרות.

כאשר מדובר בשתי גדות של נהר, ברור כי גשר פיזי הוא הפתרון הנאות.
הגישור במקרה זה קל באופן יחסי, הרי לגדות הנהר אין התנגדות לחפץ שיגשר ביניהן, לא התנגדות
עקרונית, לא רגשית ולא כלכלית. אין להן דעה כנגד הגדה שממול ולא התנגדות לגשר שיונח עליהן, או לאנשים שיעסקו במלאכה.

ואולם, כאשר מדובר בבני אדם, ישנם היבטים נוספים להסבר הענייני (ענייני - כמו מחלוקת כספית בין שני שותפים לעסק). כאן מתוספים משקעים רגשיים (ואחרים) שיש לצדדים, משקעים אלה יהוו גורם המקשה על הצדדים ליישב את המחלוקת העניינית (הכלכלית).

פערים בין בני-אדם יכולים להיות על רקע סוציו-אקונומי, דתי, עדתי, פוליטי, מעמדי, הבדלי רקע כמו עובד ומעסיק, או הבדלי גיל ובגרות נפשית, פער השכלתי ועוד ועוד.

הדרך הטובה ביותר לפתור / ליישב / לנהל מחלוקות, הינה הדברות בין הצדדים. דרך זאת הינה הדרך הנפוצה והשכיחה ביותר. רוב המחלוקות בעולמנו נפתרות על-ידי הדברות ובשיתוף מחשבה ופעולה, תוך התחשבות וגישור מעל הפערים הרגשיים.

בדרך לפתרון מחלוקות מוערכים ונמדדים הפערים שבין הצדדים. ככל שהפער עמוק יותר(וגם מתוך אי היכרות עם הכלים העומדים לרשותם, חלקם או כולם)  יעדיפו הצדדים לבחור בכלי מנוכר יותר, גוף או ערכאה שתפתור את המחלוקת לכאן או לכאן, לנצח או להפסיד, להיות או לחדול. גוף שכל האחריות לפתרון תוטל עליו.
 
בציר הפתרון, קיימים חמישה כלים אפשריים :
א.      הדברות בין הצדדים.   ב. ייעוץ מקצועי.   ג. גישור.   ד. בוררות.   ה. בית משפט.
החלטת הצדדים באיזה כלי לבחור, תעשה על רקע מורכבות הפערים ו"כמויות" המשקעים הקיימות בין הצדדים. ככל שהקשר בין הצדדים טעון פחות, יבחרו בכלי החמור פחות, שגם משאיר משהו מההחלטה על אופי הפתרון והאחריות עליו בידיהם.

בארבע הרמות ב-ה נמצא השוני ברמת "הכוח" הניתן בידי הגורם החיצוני (צד ג'), חלקו ואחריותו על הפתרון.

ברמות א-ג נמצאת השליטה בתוצאה, ברמה זאת או אחרת בידי הצדדים, תוך "פתיחות" משתנה לקבלת השפעות חיצוניות מהסביבה (שבכל הרמות נקרא להשפעה מבחוץ – צד ג').

ברמה הראשונה א', השליטה בתהליך ובתוצאותיו נמצאת בידי הצדדים באופן מוחלט.
ברמה ב', מאפשרים הצדדים ליועץ לנווט אותם לפתרון ולתת להם כליי בחירה לפתרון קונפליקטים.
יחד עם זאת, בתפקידו המוצהר של היועץ טמונה היכולת של הנועצים "להתנער" מעצותיו.
ברמה ג' , הגישור, מתחייבים הצדדים לתהליך הגישור, לאופיו ולכך שהמגשר קובע את סדרי הגישור ואת הכללים על-פיהם הוא יתנהל. ההכרעה בגישור נשארת בידי בעלי-הדין (להלן המגושרים), קולם נשמע עד תום, הם מביאים את כל הראיות שבידיהם, כולל אלה שלא היו נשמעות ונראות בבית המשפט, מחמת כפיפותו לדיני-ראיות.

ברמה ד' , בוררות, חותמים הצדדים על שטר בוררות המסמיך את הבורר לברור ולפסוק במחלוקת על-פי הנושאים בהם מוענקת לבורר הסמכות לפסוק את הדין. יוצא שהבורר הינו סמכות שיפוטית המכריעה באופן בלעדי את הדין.

ברמה ה' , בית המשפט (הדין), זה פועל על הגדרות החוק הקובעות את סמכותו, את סדרי הדין, ופועל על-פי דיני ראיות. הוא כמובן המכריע את הדין. רק כשבערכאה זאת כמעט ולא נשמע קולם של בעלי הדין, רק של עורכי-הדין המייצגים אותם.

הגישור
גישור הינו תהליך התנדבותי-מרצון, של הצדדים או בעלי הדין, להביא את המחלוקות שביניהם לפתרון מוסכם, תוך גישור מעל פערי העמדות והאינטרסים. הצדדים נעזרים "במגשר" (צד ג') נייטרלי, מקצועי, בעל השכלה וניסיון. למגשר אין סמכות של החלטה או פסיקה, כל תפקידו וסמכותו מסתכמים ביכולת לתקשר עם הצדדים ולהביאם לתקשורת ביניהם. הוא שומע את שניהם בשלושה (כל הצדדים והמגשר)וכל אחד מהם בשנים (פגישות נפרדות) בעזרת המידע שהשיג יגשר מעל פערי הצדדים ויביאם לידי הסדר המסיים את המחלוקת הספציפית ובמקרים בהם יתקיים קשר עתידי בין הצדדים (כמו גרושים הורים לילדים, שותפים בעסק, שכנים וכד'), יהיו להם הכלים לשאת ולתת, בלא להצטרך לבית המשפט, לבוררות ואפילו לתהליך גישור נוסף. מעצם הגדרת הגישור אין כן מנצחים ומפסידים. הצדדים יגיעו בסופו של תהליך ל"הסדר גישור" לשביעות רצונם (היחסית). בהסדר אליו הגיעו ללא אלמנט ה"הימור" (הקיים בערכאות או בבוררות), תוך פשרה מסויימת מצידם, כמו מהצד האחר. ההסדר יובא לבית המשפט לקבלת "תוקף של פסק דין" ותקפותו תהיה כפסק דין של ממש.
מכל הרמות שראינו עד כה (בהן מעורב צד ג'), גישור הינו התהליך המאפשר ונותן מקום לצדדים לספר את סיפורם ולהשמיע טענותיהם, להציג מסמכים וראיות כאוות נפשם ולהגיב על טענות הצד שכנגד.
ניתן להופיע לגישור עם עו"ד, או לחילופין להתייעץ בכל עת איתו או עם אחר טלפונית. ניתן להשמיע את הטענות במעמד צד אחד (באופן חסוי, רק לאוזני המגשר), שהרי מגיעים לתהליך טעוני רגשות שלכאורה אינם מן העניין (על-מנת להסביר למגשר את שורשי ההתנגדות שלנו) .
מבין כל האמצעים האחרים, הגישור הינו התהליך הזול ביותר, חלק הארי מהגישורים "נסגרים" בהסדר גישור בתוך פגישה אחת עד שלוש פגישות.
ההכרעה באה מתוך הסכמה ולא מכפיה, תוך שביעות רצון (יחסית) מההישגים שהשיג כל צד.
גישור הינו תהליך בו כולם מנצחים, WIN - WIN   ולא   WIN -  LOSE אחד מנצח ואחד מפסיד.
אגב כך, מנצח – מפסיד, הינה התוצאה בבית המשפט / הדין ובבוררות. בדרך-כלל מי שמגיע לבית המשפט או לבוררות בטוח בצדקתו ובניצחונו, ברם ידוע הוא שרק צד אחד "מנצח".
מחיר הניצחון : ברגע הראשון שלאחר הניצחון ישנה התרוממות רוח, רגש הנקמה בא על סיפוקו (שהרי עשו לך עוול, פגעו בך, גבו ממך יותר מהנדרש, עלבו בך, איימו עליך). בחלוף הרגע, תופסת את מקום הרוח המרוממת, תחושת ריקנות. כבשת את הפסגה ומה עתה ? הנפש מבקשת שיא חדש, מאבק חדש, ניצחון חדש, לנפש המנצחת אין מנוח, שהרי טעמה את טעם הניצחון. כך, באופן לא מודע נכנס המנצח למסלול של מאבקים, כל עסקה לא מוצלחת, כל מחלוקת, כל ריב, כל סכסוך, כל אתגר שעומד לפניו ויכול להיות מושג בדרך של הדברות, של משא-ומתן ושל שלום, קורא לנפש המחפשת שיאי ניצחון, להאבק להשגת המטרה. כל אמירה של הצד שכנגד, מתפרשת כקריאת תגר, כהצהרת מלחמה. והמנצח.... שש אלי קרב, להשיג את פסגת הניצחון / הנקמה שוב. והדרך לניצחון הבא ? תביעה משפטית, בוררות, מריבה, מאבק באמצעי התקשורת – כל אמצעי כשר ובלבד שיש בו מנצחים ויש בו מנוצחים.
פירוק זוגיות ונישואין: כשהרגשות גואים, במיוחד כאשר מדובר בפירוק שותפות, שהקשה ביניהן הינה שותפות הנישואין, אזי כל מטען הרגשות השליליים צף ועולה. הרצון לנקום (הגם שהוא חבוי ואינו מוצהר),
מרקיע שחקים, תוך שהוא מובל ע"י הרציונל "כל החיים ויתרתי, עכשיו הזמן לגבות את המגיע לי".
אנשי המקצוע המלווים אותנו, לא תמיד מרסנים וממתנים, לעיתים הם דווקא מלבים את הרגשות הפגועים ומחממים את האוירה (וברוך השם לכל צד יש מסייעים שמלבים). וכך "מערכי קרב" שלמים משני הצדדים, נדמים להיות צבאות מקצועיים ומיומנים ששים לקרב, נערכים זה מול זה, ממש כמו במלחמת העולם הראשונה, שם נטבע המושג "בשר תותחים" ופשוט יורים האחד בשני, עד לנפילה המיוחלת.
סופו של דבר, כשנמוגו ענני הקרב, מתברר לנו כי אמנם ניצחנו, אך החללים רבים, והעוגה אותה רצינו להשיג במאבק, קטנה פלאות תוך שהיא מממנת את שכ"ט יועצינו ודורשי-טובתנו. והגרוע ביותר, כשתתפוגג תחושת רוממות הנפש מהניצחון, מגיעה הריקנות והידיעה כי שרפנו כל גשר אפשרי.
ו"טובת הילדים" שבחלק מהמקרים היתה הדגל למאבק, אותה טובת הילדים נרמסה, כל שיחה בין ההורים הגרושים וכל מפגש לרגע, הופך לסיוט והחרדה ניכרת בעיני אלה שאת טובתם ביקשנו.
בין אם המחלוקת הינה בין בני משפחה, עובד ומעסיק, חברים, שכנים, קונה ומוכר, בעלי עסקים,
סיום התהליך בגישור מביא להקטנת התרעומת, הכעס, ולעיתים גם השנאה.
הביטוי אומר "העולם קטן". אינך יודע אם תפגש שוב עם אותו אדם ובאלו נסיבות. על-אחת כמה וכמה כאשר מדובר בשכן או חבר לעבודה, בן משפחה או כל גורם אחד.
קלישאה אחרת אומרת "טוב חבר קרוב מאח רחוק", בגישור אלמנט "ההימור" אינו קיים, שהרי איש לא יחליט עבורך כיצד יסתיים הסכסוך וכך תוכל להפוך אויב פוטנציאלי לחבר, או לפחות למי שאינו אויב.
לסיום נזכיר רק כי בגישור שמורה למגושרים הזכות לקבוע מי יהיה הגורם המגשר (מה שאין כן בבית המשפט) וכן הזכות להפסיק את הגישור בכל שלב ולפנות / לשוב לבית המשפט.
ההשתתפות בגישור אינה פוגעת בזכויות של המגושרים לפנות לערכאות ואף חשובה לא פחות חובת החסיון על תהליך הגישור. משמע, הצד שכנגד לא יוכל להעלות דברים שהבאת בגישור והסכמות אליהם הגעתם, בתהליך המשא ומתן, אם הגישור נגמר בלא הסדר. בבית המשפט התהליך יתחיל מתחילתו ולא מהמקום בו נפסק הגישור. (כדברי השופט הנכבד חשין בפס"ד שלעיל "ואילו אם לא יעלה הגישור יפה, ראוי להן לטטיאנה ולברטה כי ינסו להידרש להליך חדש של בוררות" (או תביעה משפטית א.ז.)
התהליך הגישורי מתאים כמעט לכל אדם וכמעט בכל נושא שבמחלוקת, למעט  נושאים שבהם יש צורך לפסק-דין משפטי ו/או הצהרתי.
91711
אז אם הנכם מעורבים במחלוקת כלכלית, בסכסוך שכנים, במחלוקת עסקית, בגירושין, בפרוק שותפות, ירושות, קיום צוואות ועוד, הנכם מוזמנים להנות מכישוריו של אוריה זמיר ומניסיונו הרב בפתרון סכסוכים ויישוב מחלוקות.
התקשרו עוד היום ! ! !
4846136  -  050        9453551  -  057
מהיר, יעיל, מנצח וזול

מאמרים אחרים

טיפים לליל הסדר

4 טיפים לעבור את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר

טיפול גופני נפשי בטראומה מינית

מהי טראומה מינית, מהם סימפטומים אופיינים לטראומה וכיצד בעזרת טיפול גופני נפשי ניתן לסייע במקום שהמילים נגמרות והגוף מתחיל

פעוטות = לא מנומסים

המאמר מציף את הקושי של פעוטות לשתף קשיים, ונותן פתרונות מעשיים להורים כיצד לעזור ולהקל על ילדם בהתמודדות עם הסתגלות קושי ופחד.

תחושותיהם וחוויותיהם של ילדים לנוכח הגירושין של הוריהם.

הליך גישור בגירושין מצמצם פגיעה בילדים

זכות אישה בכתובה

אני ייצגתי אישה זו בבית הדין הרבני תל אביב, אישה זו זכתה במלוא כתובתה.

תפקידים במשפחה

תפקידים במשפחה

קשה לי להחליט..

קשה לי להחליט.. מאמר הנותן מענה למתקשים בקבלת החלטות (לבנות הנעורים)

משדרת בטחון

משדרת בטחון.. בנושא: בטחון עצמי (לבנות הנעורים)

מה זה קאוצ'ינג

תמונת חיי.. מה זה קאוצ'ינג? הסבר

לשנות הרגש

לשנות הרגש.. להשתלט על הרגשות שלנו.. (לבנות הנעורים)

פסיכולגית הצבעים

פסיכלוגית הצבעים

סדנת העבודה

סדנת העבודה של ביירון קייטי

שלבים בקשר הזוגי

שלבים בקשר הזוגי

אווירה משפחתית

כולנו מחפשים שלווה, האם אפשר להגיע לאווירה שלווה בבית? במה זה תלוי.

ניהול עסק עצמאי מול רשויות המס

עצמאי העונה על אחת משלושת התנאים הנ"ל נקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא מחויב בדמי ביטוח מופחתים אך מאידך אינו זכאי לגמלאות כגון: פגיעה בעבודה ודמי לידה.

ביטוח

למה צריך ביטוח אחריות מקצועית ? מרבית הלקוחות כיום הם בעלי תודעה צרכנית מפותחת העומדים על זכותם לקבל שירות מקצועי ואיכותי כנדרש בשוק תחרותי ואינם מהססים להגיש תביעה כנגד בעל המקצוע החופשי, אם לדעתם נגרם להם נזק על ידו.

מיכל אמיר

אחת התופעות השכיחות ביותר במשפחה המודרנית היא הצבת גבולות לילדים. או נכון יותר חוסר גבולות. הסמכות ההורית שהייתה נהוגה בעבר במשפחה המסורתית אבדה לה והורים רבים מוצאים את נעים בין סמכות יתר להיעדר סמכות.

אין אדם רואה את העולם אלא במשקפי עצמו

הבה נשזור את פרטי חיינו ונראה כיצד האתמול קשור ואף מייצר את המחר,כיצד חוויות מן העבר הרחוק מולידות בנו התנהגויות כאו ועכשיו.

שתוף הילדים בחוויות

שיתוף הילדים בחוויות כיצד נשתף ומה נשתף

כללים לעידוד נכון - הכוח שבעידוד

הכוח שבעידוד כמה חשוב העידוד לאדם ומדוע קשה לעודד וכללים לעידוד נכון

סגנונות הורות - הורים סמכותיים

הורים סמכותיים - כיצד עושים זאת?

רגשי אשם ומצפון מייסר

רגשי אשם ומצפון מייסר - במינון הנכון וללא הגזמות. חסר הוא גרוע, ואף יתר אינו נכון ואף מזיק.

סגנונות הורות - הורים גמישים, ותרנים

נדבר על שלושה סגנונות הורות כשהראשון בהם - הורים גמישים, ותרנים

סגנונות הורות - הורים נוקשים מידי

סגנון נוסף של הורות - הורים נוקשים מידי

טיפול בחרדות ופחדים

מהוא פחד, מהוא מקור הפחד ואיך ניתן לנטרלו

משאבים פנימיים

מהם אמונות ומשאבים פנימיים מהם והיכן הם טמונים

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ב – טיפול בדיבור

מהי פסיכותרפיה? מהו הכלי המרכזי והעיקרי בתהליך הטיפול הנפשי? האם בכלל אפשר לטפל בנפש שאי אפשר לראותה? מה תפקידו העיקרי של המטופל בתהליך, וכיצד עליו להתייחס לפסיכותרפיה רגילה שנראית שונה?

מדריך למשתמש בפסיכותרפיה חלק ג – הנחות שגויות בתפיסת התהליך הטיפולי

חוויה שלילית בטיפול, עלולה לגרום לאנשים הרס נפשי לטווח ארוך, היא עלולה לגדוע מימוש פוטנציאל אישי ולהעמיק אצל אנשים חוסר אמון בזולת ובעצמם, חוויה כזאת שנגרמת בשל כאלה שניסו לעזור אבל לא ידעו לומר "איני יודע", עלולה להרוס זוגות ומשפחות, ולא פעם צריכות לעבור לא מעט שנים, והרבה תפילות וחסדי שמים, על מנת שאנשים יתנו צ'אנס נוסף למערכת האישית והמשפחתית שלהם.

כעסים והתפרצויות זעם אצל ילדים ומתבגרים

"כמה פעמים, הצליחו להוציא אתכם "מדעתכם", עד כדי מצב, בו הרגשתם חסרי שליטה עצמית לחלוטין. התסכול והזעם, התפרצו מתוככם בצורת: כעס נורא, צעקות, צרחות ולעתים אף בבכי".

היחס לכוחות החיים ביהדות

כיצד מתייחסת היהדות לכוחות החיים? מאמר אמוני וחינוכי.

פחד וחרדה ופוביה ומה שבינהם

איך לנטרל פחדים וחרדות, מהם המקורות של אותם רגשות החוסמים אותנו וכלכך מעיבים על חיינו

הכל מתחיל במשפחה

כיצד יתכן שילד מתנהג בבי"ס באלימות ובבית הוא מלאך?

כאן עובדים!!

העולם בו אנו חיים הוא מתנה אלוקית לנשמתנו. אשר ביקשה להנות מעולם "שכולו טוב"-גן העדן"מתוך שכר, ולא ממקום של מתנה, וע"כ ירדה כאן להתמודד עם נסיונות-בכדי להתאמץ, להתגבר, ולהצליח. ירדנו כאן לעולם העבודה.

שלבים ומעברים בחיי הילד

על חשיבות הכנת הילד להתמודד עם מעברים בחייו.

בעין הסערה - על השפעת משברים על חיי הנישואין והמשפחה

הנהר זורם. פכפוך המים מתערבב בקולו עם שירת הציפורים ויוצר סימפוניה שכולה שיר הלל לבריאה. יפה הוא הנוף מסביב. השייטים שלווים בסירתם ונהנים איש מחברתו של רעהו והאווירה רוגעת. לפתע חל מפנה חד. הסירה מיטלטלת ונזרקת בעוצמה אל הסלעים. הנהר שינה פניו והחל שוצף וגועש. מפל מתקרב. האם ישכילו לחתור הם בשניים?

נישואים שניים-תקווה לחיים

יש אהבה בנישואים שניים-תתאמצו ותיוכחו

תקווה לחיים=נישואים שניים

בסיס נישואים שניים =האהבה

תגובות

כל התגובות