אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

יום ראשון 10.02.2019

העצמת הקשר בין האסיר למשפחתו

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל ורבנות שב"ס מקדמים מיזם משותף במתן כלים והעצמת הקשר בין האסיר למשפחתו, במאפיינים היחודיים של החברה הדתית/חרדית. לקידום המיזם, פנתה אגודת היועצים והמטפלים במשפחה לישראל למרכז י.נ.ר לאתר בוגרים וסטודנטים של מרכז י.נ.ר בתחום 'הנחיית הורים'. מרכז י.נ.ר הקצה 8 סטודנטים ובוגרי מרכז י.נ.ר. לפני מס' ימים התקיימה פגישה ראשונה בהשתתפות: מנכ"ל אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל, הרב אשר מלמד, הרב הראשי לשב"ס, גנ"מ עופר אלמליח, מפקדת כלא מעשיהו, ראש חטיבת תקו"ן, רבני שב"ס, ר' אריה אשדת, מנחה הקבוצה וקבוצת ה'שליחות' של מרכז י.נ.ר.

הפעילות באגף התורני בכלא מעשיהו תתחיל כפיילוט מתוך מגמה להרחיב פעילות זו לכל שאר האגפים התורניים בשב"ס.