אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מדור אקטואליה במשפחה

עשרת הדברות בחינוך

תקציר:
עם ישראל, הנבחר מבין האומות, מקבל את שמו, מעמדו והוויתו כעם ישראל, במעמד הר סיני. העם שיצא ממצרים מתוך מ"ט שערי טומאה. היה צריך לעבור תהליך היטהרות והזדככות כדי להגיע מוכן למעמד קבלת התורה. תהליך שנעשה בהדרגה. עבודה יומיומית והתקדמות צעד אחרי צעד. בהגיע היום המיועד, הם קיבלו את התורה כאיש אחד בלב אחד בנעשה ונשמע. בהתבוננות על התהליך שעברו העם, מעת צאתם ממצרים ועד ליום מתן תורה, נראה כי כל צעד בהתקדמותם אל הר סיני, וכל האירועים שחוו, הם שעיצבו והטביעו את חותמם עליהם, להיות עם סגולה.
עשרת הדברות בחינוך
depositphotos
ב סיון | 05.06.2019

עם ישראל, הנבחר מבין האומות, מקבל את שמו, מעמדו והוויתו כעם ישראל, במעמד הר סיני. העם שיצא ממצרים מתוך מ"ט שערי טומאה. היה צריך לעבור תהליך היטהרות והזדככות כדי להגיע מוכן למעמד קבלת התורה. תהליך שנעשה בהדרגה. עבודה יומיומית והתקדמות צעד אחרי צעד.

 

בהגיע היום המיועד, הם קיבלו את התורה כאיש אחד בלב אחד בנעשה ונשמע.

 

בהתבוננות על התהליך שעברו העם, מעת צאתם ממצרים ועד ליום מתן תורה, נראה כי כל צעד בהתקדמותם אל הר סיני, וכל האירועים שחוו, הם שעיצבו והטביעו את חותמם עליהם, להיות עם סגולה.

 

עניין של תהליך

 

בכל יום ובכל שעה, מהרגע שאדם נולד, הוא בתהליך חיים ארוך ומתמשך, תהליך המכין ומעצב אותו להיות איש בעמו. כמו בכל תהליך, יש צורך בדמות מנהיגותית, מכוונת ומנחה,

כך בענייני הגשמיות וכך בקנייני הרוחניות,

כך הדבר גם בחינוך הילדים. גידול וחינוך ילדים, הוא עניין של תהליך ארוך ואיטי הדורש מבוגר משמעותי ומנה גדושה של סבלנות.

זה תהליך של ילדינו, אך לא  פחות – הוא גם שלנו.

 

אנחנו נמצאים בערב חג השבועות, החג בו ניתנה לנו התורה, זהו זמן מצוין לערוך בו חשבון נפש אמיתי בנוגע לדרך ולבחירות שלנו בחינוך הילדים, האם אנחנו אכן מכווני מטרה אל הדרך הישרה, האם אנו באמת מבוגרים משמעותיים  המנחילים את ערכי התורה והמצוות כראוי?

השאלות הללו ועוד רבות, בהחלט דורשות התבוננות.

 

ובכן, "חינוך" הוא לשון חניכה, פעולת ליווי ולמידה, המסייעת למחנך להטמיע בקרב המתחנך ערכים  שיהפכו להיות חלק מחייו.

 

אז איך מחנכים באופן כזה, שגם "כי יזקין לא יסור ממנה" ?

מהי הדרך הנכונה להצלחת החינוך?

 

תורת החינוך בנויה על הוראות חז"ל, מהמסד עד הטפחות. וכשם שאין איש שיעז להיות רופא אם לא למד רפואה, כך אין רשאי אדם לחנך אם לא למד ושנה מרבותיו על מהות החינוך.

מלאכת זו אינה שונה משאר המלאכות, וכדי לשמש כמבוגר מחנך המנווט ולא מעוות, יש נחיצות גדולה ללמוד הרבה וללמד.

 

עניין נוסף, כדי לזכות לחנך כראוי ושהחינוך ישא פירות טובים יש לבקש סייעתא דשמיא. לשום אדם אין הבטחה שההצלחה בחינוך תהא מנת חלקו. משום כך חובה עליו להתפלל על כך באופן תמידי - מתוך אמונה ברורה שהכוח נמצא בידי מלכו של עולם ואנו עושים רק השתדלות.

 

לפניכם עשרת דיברות מרכזיות בחינוך. אין ספק כי יש בהם כדי להאיר את עיניי הקוראים ולעורר את ליבם.

 

א) הדיבר הראשון

האדם נמשל לעץ השדה וכשם שלא נותנים לעץ לגדול פרא אלא משקיעים בו ומטפחים אותו - ובמידת הצורך אף גוזמים ומדבירים אותו 'לטובתו', כך גם את הילד אין להזניח ואין לאפשר לו לגדול פרא, אלא יש לחנכו ולעצב את דרכו ולכוון את נשימתו ונשמתו לעבודת ה'. כאן המקום להדגיש, ככל שהילד קטן יותר כך הטמעת החינוך נחקקת בו יותר ויכולת הספיגה שלו חזקה יותר. חינוך עקבי ויציב מגיל הרך, לערכים, למידות ודרך ארץ לתורה ולמצוות מתוך שמחה, חיבור והבנה חודר ומחלחל עמוק אל תודעת הילד ומתיישב בנשמתו. כמובן שעל המחנך לשמש דוגמא אישית, להיות נאה דורש ונאה מקיים על מנת שתורתו תתקבל יפה.

 

ב) הדיבר השני

להביא את הילד לאהבת התורה ומצוותיה על ידי יצירת חיבורים רגשיים ושכליים. לימוד הנלמד מתוך הבנה שכלית ומתוך התחדשות רגשית מייצר התעוררות ותנועות נפש חזקות, מעלות את המוטיבציה להנעה והנאה.

לימוד שנרכש מתוך הרגל בלבד מאבד עם הזמן מערכו ומחשיבותו.

 

ג) הדיבר השלישי

הגבל את העם....

גבולות וסייגים הם חלק בלתי נפרד מצמיחתו הבריאה של האדם.

חינוך רק מאהבה ללא גבולות וגדרים עלול להיות הרסני וקטלני.

על דוד המלך כתוב; "ולא-עצבו אביו מימיו לאמור, מדוע ככה עשית".

כדי לחנך ילדים מוצלחים יש לומר להם במידת הצורך והעניין את המילה לא גם אם הדבר גורם להם להיות עצובים. אדוניהו מרד באביו דוד מכיוון שהוא לא עצבו - לא העציב אותו כלומר לא העיר לו על מעשיו הרעים מה שהוביל אותו לדרכו הרעה, ויש שאומרים שהכוונה ולא עצבו- לא עיצב את התנהגותו והעמיד לו גבולות וסייגים.

כדי שההגבלה תתקבל כראוי יש לתת את הדעת על הדרך הנבחרת לכך. אם  תבוא מתוך רצון להיטיב ומדאגת אמת לעתיד הילד, הוא ירגיש בכך ויצליח לקבל את ההגבלה. (לא בכל הצבת גבול יש צורך בהסברה, אבל בהחלט חשוב שתתקיים ההסברה היכן שנחוץ)

 

ד) הדיבר הרביעי

חינוך לשם חינוך, במלאכת החינוך יש להשתמש בכל הכלים הראויים ולהשתדל לנקוט  בדרך האמצע, לבזוק אהבה במידת הצורך, לפלפל בחריפות מעת לעת, להמתיק ולהמליח לפי העניין. בעת כנוס - פזר, בעת פזר - כנוס, כאשר יש סיבה לשמוח, שמחו בכל הלב, וכאשר יש סיבה לכעוס- העמדו פנים כועסות.

מלאכת החינוך זקוקה לחידודים, לגמישות ותימרון מחשבתי ומעשי

 

ה) הדיבר החמישי

צניעות וענווה בחינוך. חובה על כל הורה ומחנך להתנהג בצניעות וענווה כאיש האמון על מלאכת הקודש.

ילדים ובעיקר בני נוער מתחברים מאוד לאותם המשכילים לכבדם, הם יאפשרו להם להתקרב, ולגעת בנבכי ליבם ובסיתרי נשמתם.

קל להם לפתח אמון באנשים משמעותיים שאינם מתגאים ומתהדרים עליהם.

מאידך, חשוב לזכור שכדי להיות מחנך שדבריו מתקבלים, צריך משנה זהירות מחינוך בגובה העיניים. ברגע שהמבוגר מוריד את עצמו לגובה הילד ומתנהג כמותו הוא עלול לאבד את דמות המשפיע שבו כלפי הילד.

 

ו) הדיבר השישי

"דברי חכמים בנחת נשמעים", נכון לחנך ולהעביר מסרים חינוכיים וערכיים מתוך נכבדות ונחת.

בגדר "לא הקפדן מלמד".

ראיתי פירוש יפה על הפסוק "והוא ימשול בך".. על ידי שאדם מתנהג בביתו בדרך ארץ ובכבוד בנימוס והליכות, זוכה שאשתו ובני ביתו יבקשו להמליך את הנהגתו עליהם. והוא הדין בחינוך הילדים.

 

ז) הדיבר השביעי

"נוכחות הורית פעילה" - מחנכים והורים הנוכחים בחיי הילדים מגדילים את יכולת השפעתם. נוכחות פעילה היא זו הרואה את הילד על כל אופניו, ברמת המאקרו והמיקרו, מכירה את הצרכים, החוזקות והחולשות ומנכיחה את עצמה עבור הילד בליווי ובתמיכה. הנוכחות הפעילה מלמדת את הילד על האכפתיות של המבוגר ממנו ומעתידו ונוטעת בתוכו אמון ואמונה בעצמו לסביבתו ולעולם.

 

ח) הדיבר השמיני

"האסור והמותר"- כנגד הגבולות והסייגים רצוי לפתח מערכת תגמולים, הנאות וחוויות. השקעה בפיתוח זכרונות וחוויות טובות בתמונות נוף הולדתו של הילד תסייע לו לגדול על אופטימיות והערכה עצמית. אהבה והערכה למקורות בהם צמח וגדל. כשיש מערכת מפותחת ומאפשרת  במרחב "המותר" במקביל למרחב "האסור", קיים איזון נפשי בנפש הילד / הנער המגן עליו מתנודות נפש חדות ומסוכנות ומנגררות אחרי הרפתקאות הגיל והיצר. (גם בגיל ההתבגרות)

 

ט) הדיבר התשיעי

"סולם ערכים ברור ומותאם"

חנוך לנער על פי דרכו, כשם שפרצופי בני אדם שונים כך טבעם שונה. יש חשיבות רבה בהצבת סולם ערכים והוראות ברורות ומותאמות לנפש הילד, לגילו וליכולותיו.

הצבת ערכים בחינוך שאינם מדוייקות והתעלמות מכוחות הנפש של הילד, עלולות להיות כישלון עבורו ולפספס את עצמם.

בכל דרך חינוך כדאי שיהיה סולם ערכים מהקל לכבד, והבחנה בין הטפל לעיקר גם לאחר שנבחר סולם ערכים ברור, נזכור כי היציבות והעקביות חשובים לא פחות להצלחת התהליך.

 

י) הדיבר העשירי

"שפה אחידה" - חינוך משפיע ומגדל, מחייב שפה אחידה, הן במרחב הבייתי והן במרחב הלימודי.

ההצמדות לשפה אחידה משפיעה על יחסי ההורים בחינוך הילדים, משפיעה על מערכת החינוך מול התלמידים, ומשפיעה על הקשר המעגלי בין הילדים למבוגרים.

כשיש תקשורת מתואמת ומשותפת קל יותר לגדל ולהצמיח, ולקיים חלוקת תפקידים המועילה ומתרימה הורים וילדים גם יחד. במרחב בריא שמתקיימת בו שפה תקשורתית אחידה ובריאה, מתפתחים עוד ערכים חשובים כגון, ערבות הדדית, נתינה וקבלה, הכלה והקשבה, סובלנות ואמפטיה. השקעה בפיתוח השיח הבריא בבית ובבית הספר בכוחה למנוע כניסת מרעין בישין כמו התמרדות ובריונות, עויינות ואטימות, שיפוטיות הרסנית וביקורת שלילית.

 

בהתבוננות על אמירת העם "נעשה ונשמע" מסתתר מסר מעניין, מי שיעשה כך מובטח לו שגם ישמע ויבין. במילים אחרות, יש כמה תהליכים בעבודת ה'. "אתכפיא" – לעשות דברים גם בקטנות ובכפיה עצמית,  היא הדרך לעבודת ה"אתהפכא" המובילה לעבודה בהזדהות ובשמחה.

תיאור נפלא לתהליך זה, מצוי אצל רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע, בעל תולדות יעקב יוסף, בספרו בן פורת יוסף (פרשת בראשית):

יש ג' בחינות בעבודת ה'.

גדלות ראשון על ידי סיוע וחסד הקב"ה האוחז בידו ומסייעו – נקרא אברהם.

 

בחינה ב' שילך מעצמו הם ימי הקטנוּת והדין, שנקרא יצחק.

בשלבי ההתפתחות של נערים יש שלב בו הילד נהפך לנער, מעין גבר קטן. מיד לאחר מכן הוא מגיע לגיל ההתבגרות ונהיה קטנוני, בעל מוחין דקטנוּת, ורק לאחר מכן מגיע האדם לגדלות בפעם השניה.

גיל ההתבגרות הוא דוגמא מצויינת לתקופה של קטנוּת המובילה לגדלות. נערים לעיתים משוטטים ולעיתים עוברים בין ישיבה לישיבה, בין גבעה לגבעה ומכיכר לכיכר, וכל זאת עם עוצמות אדירות הסובבות בעולם התהו. תפקידם של ההורים ומוסדות החינוך בגיל הזה הוא לאפשר לנער לחוות את תקופת הקטנוּת שלו ולהכיל את המשברים הנובעים מתקופה זו, אך בד בבד לכוון אותם לגדלות המיועדת להם. התהליך אותו מציג ר' יעקב יוסף מורגש היטב גם בקרב בעלי התשובה. בשנים הראשונות להתקרבותם הם מאירים ובטוחים בדרך שמצאו ללא כל קושי, אך אט אט הם מגלים שדרכם אינה סוגה בשושנים ויש קוצים ומניעות, התמודדויות ונפילות. זו עבודה במוחין דקטנוּת המובילה לגדלות אמתית. את האור והגדלות הראשונים מביא הקב"ה בחסד, ובשלב הקטנוּת מגיע גיל ההתבגרות המוביל לתקופה חדשה – גדלות אמיתית, שהיא המדרגה השלישית אותה מונה בעל התולדות:

בחינה ג' – שחוזר למדריגתו הראשונה, שכוסף וחושק בעבודת ה', שנקרא גדלות שני, שהיא שילוב של שני הבחינות. אז נעשה אדם הפועל עם סך כוחותיו בהרמוניה.

בכל התהליכים הללו, הילדים והמתבגרים, זקוקים לנו, לנכוחות שלנו, לליווי ולהעצמה, לקרבה ולהכוונה.

 

 

יהי רצון שנזכה לקבל את התורה מתוך חדווה ושמחת הלב, מתוך אהבה ויראה ולעובדו בלבב שלם, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולגדל בנים ובני בנים בדרך אלוקים.

כתבות אחרות

האגודה זכתה במכרז להכשרת מטהרות בכל הארץ
aguda

האגודה זכתה במכרז להכשרת מטהרות בכל הארץ

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל זכתה במכרז להכשרת מטהרות בכל הארץ בדגש על העצמת החוסן בהתמודדות המטהרות במצבים מורכבים במסגרת העיסוק.
כוחה של ראיה טובה, והשפעתה בזוגיות.
depositphotos

כוחה של ראיה טובה, והשפעתה בזוגיות.

כוחה של ראיה טובה, והשפעתה בזוגיות. והתמודדות עם מצבי משבר ואבדן, מצבי דחק ואתגרי החיים. כפי שעולה מדרכיו והליכותיו של התנא ר' עקיבא ואשתו רחל.
מדוע החגים אינם תמיד שמחים?
depositphotos

מדוע החגים אינם תמיד שמחים?

החגים קרבים ועמם ההתרגשות הרבה לקראת האירועים המשפחתיים, החופשה מהעבודה וההזדמנות לזמן איכות עם המשפחה. מקובל מאוד לאחל אחד לשני חג שמח ויותר מכך, השמחה בחג אף מצווה עלינו בתורה. השאלה הנשאלת היא האם לשמוח בחגים זה עניין כל כך פשוט והאם כולם באמת זוכים לכך? כמטפלת, שמתי לב שמיד לאחר תום החג, כל חג, בייחוד הארוכים שביניהם, אני מקבלת גל של פניות לעזרה וסיוע. זה מתחיל בחרדות שלקראת החגים ומסתיים בתחושת עצבות, אכזבה וריקנות לקראת סיומם, כאשר בדרך פתאום צצות להן בעיות תקשורת בין בני המשפחה וקונפליקטים שקמים לתחייה.
aguda

"והיה מחניך קדוש" - זה מהפך!

מאות המשתתפים ועשרות הרבנים והארגונים הופתעו מהעוצמה ומהתגובות הנלהבות, כנס "והיה מחניך קדוש" שנערך לראשונה במגזר החרדי ובאישור הרבנים, חולל מהפך! המשתתפים: "מרתק ומקצועי". מאות אנשי חינוך, עשרות רבנים ומחנכים, ארגונים, אנשי מקצוע ובכירי משרדי ממשלה, השתתפו בכנס 'והיה מחניך קדוש' שביוזמת 'אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל' ומועצת 'נוער בסיכוי'. למהלך הצטרפו ועדת היגוי המורכבת מאנשי מקצוע ובכירים המובילים את התחום היחודי במגזר החרדי, זאת במטרה להעלות את המודעות לתופעת הפגיעות במשפחה ומחוצה לה, ומתן כלים להתמודדות נכונה עבור טיפול מונע וסיוע ראשוני וכן יצירת חיבורים מותאמים בין רשויות החוק, לחברה החרדית באישור גדולי הרבנים.
מרחב הזמן שבין עבדות לחרות במסע חיינו
depositphotos

מרחב הזמן שבין עבדות לחרות במסע חיינו

היציאה לחירות מהמצר הפרטי של האדם אל החופש המיוחל למימוש מאווייו. כולנו חיים את חיינו ומשועבדים למחויבויות ושואפים תמיד לצאת לחופשי, להיות משוחררים מכל מחויבות ולחיות את החופש... החרות. . לצאת למסע אל העצמי, הפנימי של כל אדם. במהלך חיינו, אנו נעים במרחב שבין העבדות לחירות, להשתחרר מכבלים, ממחוייבויות ולצאת לגלות מרחבים חדשים בתוכנו ואף בעולם כולו, לגלות עולמות ותרבויות המעניקות לנו את חדוות הגילוי והמסע הפנימי, להיות קשובים לעולמנו בתוך כבלי הזמן.
מי מסתתר מאחורי המסכה? אני!!!
depositphotos

מי מסתתר מאחורי המסכה? אני!!!

למה מסכה? מה תפקידה בחיינו? האם המסכה בשבילנו היא רק מוצר בידורי או מבט אל המאוויים והפחדים שלנו? מה אנחנו מסתירים ולמה אנחנו זקוקים להסתרה? האם אנחנו מסתתרים מעצמנו ומאחרים?
מסיכות בחיי הזוגיות
depositphotos

מסיכות בחיי הזוגיות

האם הסתרת הרגשות האמיתיים מובילה למערכת קרובה ויציבה או שהינה הגורם לתחושת בדידות בתוך המערכת הזוגית? עוד בילדות המוקדמת למדנו לעטות מסכה וזאת על מנת להענות למה שהורינו, מורנו או החברה ציפו מאיתנו, זהו ה"אני המזויף" או התפקיד שכל אחד מאיתנו משחק בחיים. לדוגמא: אדם הנוהג באופן תדיר בכעס או בעוינות כלפי חבריו לעבודה, מסתכן בהרחקה ואף בסכנת פיטורין. מאחר ורובנו מודעים למחיר שאנו עלולים לשלם על התנהגות בוטה, עויינת או כעוסה אנו נוטים לעטות סוג של מסכה בה אנחנו נראים נינוחים, שלווים וקשובים, כל זאת על מנת לא לסכן את מקומנו בעבודה או לאבד את אמון חברנו משם. ניתן לראות אנשים אשר חווים בחייהם הפרטיים משברים אך מקפידים מול החברים בעבודה לשדר אמינות, שקט וטוב לב.
זמן התחדשותינו
depositphotos

זמן התחדשותינו

ט"ו בשבט נקבע במשנה כראש השנה לאילן. בעולם נהוג לקרוא לט"ו בשבט חג האילנות, והשאלה נשאלת מדוע נקבע חג האילנות כאשר עצי השדה ערומים ואפרוריים, לא היה נאה יותר להמתין לאביב, אז העצים במלוא הדרם בכדי לחגוג את חגם? בקביעת ראש השנה לאילן דווקא בט"ו בשבט מעבירים לנו חז"ל יסוד גדול ומהותי בחיי האדם דווקא על דרך צמיחת עץ השדה. *התהליך קובע* לא התוצאה. כאשר האילן לובש חג וענפיו טעונים בעלים ניצנים ופרחים, זו כבר תוצאה של תהליך ארוך וממושך. ההופעה המלבלבת בימי ניסן עליה מברכים את ברכת האילנות התחילה כמה חודשים קודם, בט"ו בשבט. בשקט בשקט תחת מעטה אפור ומשעמם התחוללה התעוררות בתוך מערכת ההובלה של העץ זו הכינה אותו להיות אילן עושה פרי צומח ומלבלב. אמרו מעתה *"חג האילנות הינו חג של תהליכי צמיחה וטעינה"*
השפעת המדיה על בני נוער ודרכי התמודדות
depositphotos

השפעת המדיה על בני נוער ודרכי התמודדות

הדור בו אנו חיים. מלא וגדוש בשפע רב בכל תחומי החיים. החל מתעשיית המזון וההנדסה הגנטית, פתרונות טכנולוגיים אזרחים וצבאיים מתקדמים וכלה בפיתוחים מרשימים בתחומי האלקטרוניקה וה"ננו" טכנולוגיה, הבריאות והרפואה. העולם מתקדם ואיתו גם התמודדויות ואתגרים רבים ומגוונים המספקים עבודה לעוד מליוני בני אדם. בעקבות ההתפתחות העולמית, חלק נכבד מאותם אתגרים משפיע באופן ישיר ומהותי על התקשורת האנושית הבין - אישית. על חיי המשפחה, החברה והחינוך. ומציב בפני הורים ומחנכים אתגר ממעלה ראשונה וצורך ב"חישוב מסלול מחדש" ברענון וסנכרון מערכות ההגנה החינוכיות, חיזוק ושכלול חומת האש ואבטחת המידע הערכיות, המוסריות והתא המשפחתי, מול גלי הצונאמי הטכנולוגי השוצף וקוצף. ושועט ברעבתנות וחמדנות נטולת רסן לכבוש עוד שטחים ויעדים ובדרכו מפיל חללים חללים.
טיסת ADHD אינה עונה
fotolia

טיסת ADHD אינה עונה

אז אתה שומע.... יש ישיבה חדשה שנפתחה על ידי ראש ישיבה "אחלה גבר" זורם ובראש טוב. מבין את הגיל שלנו ואת השגעונות. אם תרצה אסדר לך פגישה איתו. מה אומר? הוא הרהר מעט עצמו, מה בעצם יש לו להפסיד?! מקסימום, ברזומה שלו תהיה רשומה עוד ישיבה שעבר בה. הפגישה עם הרב נעמה לו, אישיותו הקסימה אותו מאוד. בסיומה, סוכם על הצטרפותו לחבורת הלומדים לתקופת ניסיון.

תגובות

כל התגובות