אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

מדור אקטואליה במשפחה

חמשת השלבים במערכת הנישואין - פרק א'

תקציר:
לכולנו יש מחשבות, שאיפות וחלומות שמלווים אותנו שנים על חיי נישואין שקטים ומאוזנים ועל הרצון שאלו יהיו כמו בספרים ובסיפורים. חלום על מיזוג מושלם של שניים. על מתיקות סימביוטית לעולם. מה קורה במציאות? האם זה אפשרי? האם בכלל זו פסגת השלמות של חיי הנישואין?
חמשת השלבים במערכת הנישואין - פרק א'
depositphotos
ה תמוז | 08.07.2019

לכולנו יש מחשבות, שאיפות וחלומות שמלווים אותנו שנים על חיי נישואין שקטים ומאוזנים ועל הרצון שאלו יהיו כמו בספרים ובסיפורים. חלום על מיזוג מושלם של שניים. על מתיקות סימביוטית לעולם.
מה קורה במציאות? האם זה אפשרי? האם בכלל זו פסגת השלמות של חיי הנישואין?

זוגות רבים מגלים לאחר הנישואין כי כל שחלמו, ייחלו וקיוו לו שונה בתכלית, אחר ולא צפוי.
הם חווים משבר ואכזבה בחיי הנישואין שלהם, קושי, בלבול, מצוקה ,חוסר הבנה ואי-ידיעה מה באמת נדרש מהם. עיקרי הרגשות הללו נובעים לעיתים מאובדן העצמי בקשר ארוך טווח הדורש פשרה, ויתור והתחשבות- לפעמים עד כדי ערבוב וביטול העצמי האותנטי. משברים אלו מחייבים אותם להסתגל, ללמוד, להשתנות, לשנות, לבחור אחרת ולהתחזק באמונה כי ניתן לקיים קשר איכותי, מטיב ומספק לאורך שנים באם רק נרצה בכך.

מרגע לידת התינוק ולאורך חייו, עובר אדם שינויים המשפיעים על התפתחותו ועיצובו הרגשי.
ניתן להקביל זאת להתפתחותה של זוגיות. זוגיות מתפתחת לאורך שנים ועוברת שלבים המעצבים את הקשר ומעבירים את הזוג ממצב של קשר סימביוטי למצב של שני אינדיבידואלים המתקשרים, מזינים, מפרים אחד את השני, אך מסוגלים גם לאפשר מרחב מחייה זה לזה.

במערכת הנישואין אנו חווים חמישה שלבים שמטרתם לעצב את הקשר הזוגי.
 

שלב ראשון: ירח הדבש.
שלב שני: מאבק הכוחות.
שלב שלישי: העצמיות.
שלב רביעי:  משבר המחויבות.
שלב חמישי: מיזוג הניגודים (הסינתזה).

כל שלב מציב בפני הזוג  "משימה" ואתגרים שאם יצלחו אותם ויעברו את השלב יוכלו להתקדם לקראת השלב הבא ביצירת קשר.
נשאלת השאלה מה ייקרה באם לא יעמדו בפני אתגרים אלו? לאן יפנה הקשר? האם אי ההצלחה  תוביל להתעוררות קונפליקטים, מריבות, תקיעות בקשר ולעיתים אף לפרידה?

תיאורטיקנים שונים ניסו לתאר את השלבים האופייניים להתפתחותו של הקשר הזוגי.
במה שונים הם ובמה ודומים, מה ניתן ללמוד דרכם, מהי חשיבותם ומשמעותם, מה נדרש מהזוג לקיים על מנת לצלוח את השלב ואת משימותיו. והנה כמה מהם:

  • מודל חמשת השלבים של ד"ר סוזן קמפל.
  • התהליך ההתפתחותי ספרציה-אינדיבידואציה שתואר בידי הפסיכואנליטיקאית מרגרט מאהלר.
  • שיטת האימגו-הדרך לתרפיה זוגית על פי ד"ר ארוויל הנדריקס.
  • המודל של אליין ביידר ופיטר פירסון, מודל המבוסס על רעיון ההקבלה בין התפתחות הזוגיות לבין התפתחות ילד מלידתו ועד לשלב בו הוא מגיע לביסוס האינדיבידואליות.

מיותר לציין כי למרות שהשלבים ההתפתחותיים אצל כל זוג דומים, ביטויים בקשר הזוגי, משך הזמן שכל שלב לוקח והשפעות השלב שונים מזוג לזוג.

בזמנים בהם פירוק הבית והזוגיות הפכו לשכיחים כל-כך, לעיתים אף ללא רצון וניסיון אמתיים להתמודדות כנה, כולי תקווה כי עבודה זו תהווה מקור חשוב ומחדש ללמידה, לתיקון ולהרחבת ההבנות האישיות של בני הזוג בקשר עוד קודם ימהרו לפרקו בפרט כאשר מתעוררים קשיים.
עמידה מול חמשת השלבים דורשת התמודדות אמיצה, חדשה ואחרת מהידוע לנו שלעיתים תהיה מאתגרת מאוד, אך יחד עם זאת, הצלחה בכל שלב ושלב תוביל לתחושת סיפוק משמעותית וליצירת קשר זוגי אמיתי ומצמיח לאורך שנים.

 

נישואים הם דבר חי -כמו העץ, יש להם חיים משל עצמם.
נישואים יכולים לצמוח, להתפתח ולהפוך ליחידה חזקה ויציבה והם יכולים גם להתנוון ולקמול עד מוות. כמו כל חי, משתנים בהתמדה ולעולם אינם נשארים בדיוק אותו דבר.

צמיחת הנישואים הינה כצמיחת האדם

התינוק עובר שלבי התפתחות קבועים- ואנחנו
עוברים אותם איתו, בימים ובעיקר בלילות. אנחנו
מתעודדים ומתנחמים כשהשלבים האלה נותנים לנו
 את  ה"שם" והסיבה לקשיים ולתסכול שאנו חשים
כשהתינוק בוכה: "זו תקופת כאבי הבטן של שלושת
החודשים הראשונים", "אלה כאבי השיניים", "זה הפחד
מזרים וכן הלאה והלאה.
בדומה, גם בחיי הנישואים אנו עוברים שלבים צפויים
 של התפתחות, ולרוב ברצף מסוים.
בהכרת השלבים טמונה הנחמה המרגיעה, ש"ככה זה
אצל כולם, ולא רק אצלנו", כמו גם זווית אופטימית
נוספת, שלפיה- במקום שיש שלבים יש תקווה, שכן
 שלב, מטבעו, זה משהו שעובר ומפנה את מקומו
לבא אחריו...

אנו מבחינים שילדינו עוברים בהתפתחותם שלבים ברורים, וכל ידידינו מדווחים על דברים דומים במשפחותיהם. אולם אנו מעורבים כל-כך בנישואינו, עד כי איננו רואים בבירור את השלבים שהם עוברים, ואיננו נוהגים לשתף זוגות אחרים במה שקורה בנישואינו  במידה, שתאפשר לנו לראות, כי הם עוברים את אותו תהליך!

כולנו חשים, שנישואין בתחילתם שונים מאוד מנישואין לאחר חמש, עשר, עשרים וארבעים שנה.
אולם ניטיב להבין את רצף השנים האחיד-לכאורה של חיי נישואינו אם נדע, כי הוא מתחלק לחמישה שלבים אוניברסליים שונים, וכי אלה באים בזה אחר זה בסדר קבוע.
אי אפשר להגיע לשלב האחרון בלי לעבור דרך ארבעת הראשונים. מצד שני, כל שלב בנוי על גבי קודמנו, ומשהו מכל שלב נשאר לכל החיים. אין זה משנה כמה בוגרת מערכת הנישואין-תמיד יהיו תקופות של נסיגה לשלבים קודמים- ובמיוחד בעתות מתח ולחצים עולים מחדש יסודותיהם של שלבים קודמים.

חשוב לציין כי החלוקה לשלבים היא מוגבלת, תיאורטית ולא מדויקת. הכוונה היא לתהליך הכולל של התפתחות הזוגיות, שלבים שזוגות עוברים. לפעמים, אפיונים של שלב מסוים פולשים לשלב אחר, כמו שמריבות ומאבקים עלולים להתפתח בשלב בניית הקשר, אך כמו שגם אם במקרים רבים מתרחשת הרחבת המשפחה בשלב השלישי, לעתים נולד התינוק הראשון באחד השלבים הקודמים.

לכל זוג יש קצב שונה במעבר משלב אחד למשנהו, ולפעמים יש זוגות שמדלגים על שלב ואחרים "שנתקעים" באחד השלבים; מכירים זוגות שנתקעו בשלבי מאבקי הכוח והם ממשיכים לריב ולהיאבק מי צודק יותר ומי קובע יותר ואפילו- מי סובל יותר?

 

כמה מניעים הובילו אותי לבחירת נושא זה:

הראשון הינו הרצון לחקור וללמוד את שלבי הנישואין לעומקם, מה קיים בהם, במה מאופיינים ומכאן לנסות ולהבין כיצד ניתן להתמודד עם אתגרי השלבים, עד התקדמות והגעה ליציבות, איזון ושקט בקשר. מניע זה אפשר לי לשוב ולהתבונן מערכתית על נישואיי החל מהשלב הראשון אותו עברנו כזוג צעיר, מה היה שם, במה התקשינו ולאן צמחנו.
הגילוי המשמעותי בעבורי היה לזהות מהו השלב בו אנו מצויים כעת בחיי הנישואים שלנו, כיצד אנו מתנהלים בו, היכן קוצרים הצלחות, היכן שוגים ומהו הדיוק הנוסף הנדרש מאתנו כדי להתקדם בבטחה לקראת השלבים העתידיים שעוד נכונים לנו.

השני, ההכרה כי היחידה החדשה הזוגית שנרקמת הינה חיבור בין שני אנשים שונים במהותם כי הרי כל בריה באשר היא בריה אחרת ושונה וזהו הבסיס שעליו נצוקה זוגיות, זו נקודת המפתח ליצירת זוגיות מתוקנת ויציבה. מכאן ההבנה שבכל קשר זוגי אתה פוגש קודם כל את עצמך!
לפיכך נדרשת מכל אחד מבני הזוג ההחלטה לצאת למסע אמיץ ומעמיק של עבודה אישית ומשמעותית הכוללת התבוננות על העצמי שלי -האינדיבידואל. הכרות שכזו תאפשר לנו באם רק ארצה ללמוד את דפוסיי ההתנהגות הקיימים בנו, לזהות את הסכמות המנהלות אותנו ולהתחיל בתיקון אישי.

אציין בנימה אישית שללא ההתמודדויות שאנו נדרשנו להן כזוג נשוי, שזימנו אותנו לא פעם למפגש מחודש, אישי ובוגר למול קשיים ומצבי חיים שונים ,למול מחלוקות, למול תיקון התקשורת הזוגית וכו'
כל אלו הובילו אותנו לעיתים אף שלא מבחירה מודעת לפקוח עיניים, להתעורר ולצאת למסע של דרך חדשה, לא מוכרת, מאיימת ולפעמים מפחידה.
התהליכים אליהם נחשפנו דרשו ודורשים מאתנו כל הזמן להשתנות ולשנות כאשר המנוע העיקרי להצלחה הינו רצון (רצון=רץ-און=כוח בתנועה) לתקן, לשפר ולהיות טובים יותר לעצמנו כיחידים וכזוג. ברור לנו כי הדרך היא אינסופית ואנו נידרש לתנועה וללמידה מתמדת לאורך שנים.

היבט נוסף חשוב הינו, הסכמה ומודעות כי ביכולתנו למנוע חלק מהמעברים הבין דוריים ממשפחתנו הראשונית -הגרעינית לילדנו ולדורות הבאים ובכך לתת בידם כלים נכונים לבניית זוגיות בריאה.

 "כאשר בעל ואישה חיים בשלום זה עם זו, שכינה שורה ביניהם ילדיהם לומדים מה הם היסודות הבריאים והערכים העיקריים של הבית. זוגיות תקינה מאפשרת לילדים לשאת רישומים אלו בבגרותם, להקים את ביתם בעצמם ולקיים אותו בכוחו. כאשר קשר נשבר, הוא מערער את האחיזה של הטוב בעולם. ילדים שחוו שבר בילדותם נושאים אותו להתבגרות ולבגרות שלהם, ויש מי שנושאים את השבר כל חייהם. זוגיות תקינה חיונית בעבור הילדים אשר בבגרותם מקימים את ביתם, וכן הלאה."
(הצדקת ימימה שמחה אביטל זצ"ל)

השלישי, כיצד ביכולתי כיועצת זוגית לזהות באיזה שלב נמצא זוג כאשר הוא מגיע לטיפול, מהי האבחנה מהם השיקופים ,ההכוונה  והכלים שביכולתי להעניק להם בכדי שיבינו את השלב בו הם מצויים וכיצד יבררו מהו רצונם האמתי לתיקון ומהי ההתמודדות הצפויה להם.

"אי אפשר לשנות אנשים, אתה יודע. אפשר רק להראות להם את הדרך, ואז לעורר בהם את הרצון ללכת בה." (לורן גו'נל)

שאזכה בענווה להיות שליחה טובה ונאמנה לעבודת קודש זו של תיקון הנפש, הלבבות והקשר הזוגי.

 

 

 

כתבות אחרות

חמשת השלבים במערכת הנישואין - פרק ב'
depositphotos

חמשת השלבים במערכת הנישואין - פרק ב'

"לנאהבים נדמה כי הזמן שהם מבלים יחד הוא יחיד במינו ושונה ממה שמתנסים בו כל האנשים האחרים. על הזמן הזה הם מתרפקים ומתענגים בזיכרונותיהם שוב ושוב. יש בניהם שאפילו זכו להתבגרות התודעה הרוחנית , לתחושה של אחדות פנימית ותחושת קשר עם הטבע כמותה לא חשו מאז היו ילדים. פרק זמן קצר ראו את העולם לא מבעד לעדשות קצרות ראייה של מצבם השסוע, אלא מבעד לעדשות החלקות והמלוטשות של טבעם המקורי" (ד"ר הארוויל הנדריקס)
האגודה זכתה במכרז להכשרת מטהרות בכל הארץ
aguda

האגודה זכתה במכרז להכשרת מטהרות בכל הארץ

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל זכתה במכרז להכשרת מטהרות בכל הארץ בדגש על העצמת החוסן בהתמודדות המטהרות במצבים מורכבים במסגרת העיסוק.
עשרת הדברות בחינוך
depositphotos

עשרת הדברות בחינוך

עם ישראל, הנבחר מבין האומות, מקבל את שמו, מעמדו והוויתו כעם ישראל, במעמד הר סיני. העם שיצא ממצרים מתוך מ"ט שערי טומאה. היה צריך לעבור תהליך היטהרות והזדככות כדי להגיע מוכן למעמד קבלת התורה. תהליך שנעשה בהדרגה. עבודה יומיומית והתקדמות צעד אחרי צעד. בהגיע היום המיועד, הם קיבלו את התורה כאיש אחד בלב אחד בנעשה ונשמע. בהתבוננות על התהליך שעברו העם, מעת צאתם ממצרים ועד ליום מתן תורה, נראה כי כל צעד בהתקדמותם אל הר סיני, וכל האירועים שחוו, הם שעיצבו והטביעו את חותמם עליהם, להיות עם סגולה.
כוחה של ראיה טובה, והשפעתה בזוגיות.
depositphotos

כוחה של ראיה טובה, והשפעתה בזוגיות.

כוחה של ראיה טובה, והשפעתה בזוגיות. והתמודדות עם מצבי משבר ואבדן, מצבי דחק ואתגרי החיים. כפי שעולה מדרכיו והליכותיו של התנא ר' עקיבא ואשתו רחל.
מדוע החגים אינם תמיד שמחים?
depositphotos

מדוע החגים אינם תמיד שמחים?

החגים קרבים ועמם ההתרגשות הרבה לקראת האירועים המשפחתיים, החופשה מהעבודה וההזדמנות לזמן איכות עם המשפחה. מקובל מאוד לאחל אחד לשני חג שמח ויותר מכך, השמחה בחג אף מצווה עלינו בתורה. השאלה הנשאלת היא האם לשמוח בחגים זה עניין כל כך פשוט והאם כולם באמת זוכים לכך? כמטפלת, שמתי לב שמיד לאחר תום החג, כל חג, בייחוד הארוכים שביניהם, אני מקבלת גל של פניות לעזרה וסיוע. זה מתחיל בחרדות שלקראת החגים ומסתיים בתחושת עצבות, אכזבה וריקנות לקראת סיומם, כאשר בדרך פתאום צצות להן בעיות תקשורת בין בני המשפחה וקונפליקטים שקמים לתחייה.
aguda

"והיה מחניך קדוש" - זה מהפך!

מאות המשתתפים ועשרות הרבנים והארגונים הופתעו מהעוצמה ומהתגובות הנלהבות, כנס "והיה מחניך קדוש" שנערך לראשונה במגזר החרדי ובאישור הרבנים, חולל מהפך! המשתתפים: "מרתק ומקצועי". מאות אנשי חינוך, עשרות רבנים ומחנכים, ארגונים, אנשי מקצוע ובכירי משרדי ממשלה, השתתפו בכנס 'והיה מחניך קדוש' שביוזמת 'אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל' ומועצת 'נוער בסיכוי'. למהלך הצטרפו ועדת היגוי המורכבת מאנשי מקצוע ובכירים המובילים את התחום היחודי במגזר החרדי, זאת במטרה להעלות את המודעות לתופעת הפגיעות במשפחה ומחוצה לה, ומתן כלים להתמודדות נכונה עבור טיפול מונע וסיוע ראשוני וכן יצירת חיבורים מותאמים בין רשויות החוק, לחברה החרדית באישור גדולי הרבנים.
מרחב הזמן שבין עבדות לחרות במסע חיינו
depositphotos

מרחב הזמן שבין עבדות לחרות במסע חיינו

היציאה לחירות מהמצר הפרטי של האדם אל החופש המיוחל למימוש מאווייו. כולנו חיים את חיינו ומשועבדים למחויבויות ושואפים תמיד לצאת לחופשי, להיות משוחררים מכל מחויבות ולחיות את החופש... החרות. . לצאת למסע אל העצמי, הפנימי של כל אדם. במהלך חיינו, אנו נעים במרחב שבין העבדות לחירות, להשתחרר מכבלים, ממחוייבויות ולצאת לגלות מרחבים חדשים בתוכנו ואף בעולם כולו, לגלות עולמות ותרבויות המעניקות לנו את חדוות הגילוי והמסע הפנימי, להיות קשובים לעולמנו בתוך כבלי הזמן.
מי מסתתר מאחורי המסכה? אני!!!
depositphotos

מי מסתתר מאחורי המסכה? אני!!!

למה מסכה? מה תפקידה בחיינו? האם המסכה בשבילנו היא רק מוצר בידורי או מבט אל המאוויים והפחדים שלנו? מה אנחנו מסתירים ולמה אנחנו זקוקים להסתרה? האם אנחנו מסתתרים מעצמנו ומאחרים?
מסיכות בחיי הזוגיות
depositphotos

מסיכות בחיי הזוגיות

האם הסתרת הרגשות האמיתיים מובילה למערכת קרובה ויציבה או שהינה הגורם לתחושת בדידות בתוך המערכת הזוגית? עוד בילדות המוקדמת למדנו לעטות מסכה וזאת על מנת להענות למה שהורינו, מורנו או החברה ציפו מאיתנו, זהו ה"אני המזויף" או התפקיד שכל אחד מאיתנו משחק בחיים. לדוגמא: אדם הנוהג באופן תדיר בכעס או בעוינות כלפי חבריו לעבודה, מסתכן בהרחקה ואף בסכנת פיטורין. מאחר ורובנו מודעים למחיר שאנו עלולים לשלם על התנהגות בוטה, עויינת או כעוסה אנו נוטים לעטות סוג של מסכה בה אנחנו נראים נינוחים, שלווים וקשובים, כל זאת על מנת לא לסכן את מקומנו בעבודה או לאבד את אמון חברנו משם. ניתן לראות אנשים אשר חווים בחייהם הפרטיים משברים אך מקפידים מול החברים בעבודה לשדר אמינות, שקט וטוב לב.
זמן התחדשותינו
depositphotos

זמן התחדשותינו

ט"ו בשבט נקבע במשנה כראש השנה לאילן. בעולם נהוג לקרוא לט"ו בשבט חג האילנות, והשאלה נשאלת מדוע נקבע חג האילנות כאשר עצי השדה ערומים ואפרוריים, לא היה נאה יותר להמתין לאביב, אז העצים במלוא הדרם בכדי לחגוג את חגם? בקביעת ראש השנה לאילן דווקא בט"ו בשבט מעבירים לנו חז"ל יסוד גדול ומהותי בחיי האדם דווקא על דרך צמיחת עץ השדה. *התהליך קובע* לא התוצאה. כאשר האילן לובש חג וענפיו טעונים בעלים ניצנים ופרחים, זו כבר תוצאה של תהליך ארוך וממושך. ההופעה המלבלבת בימי ניסן עליה מברכים את ברכת האילנות התחילה כמה חודשים קודם, בט"ו בשבט. בשקט בשקט תחת מעטה אפור ומשעמם התחוללה התעוררות בתוך מערכת ההובלה של העץ זו הכינה אותו להיות אילן עושה פרי צומח ומלבלב. אמרו מעתה *"חג האילנות הינו חג של תהליכי צמיחה וטעינה"*

תגובות

כל התגובות