חברי האגודה הינו בעל תואר אקדמי שעבר שעות הדרכה פיקוח ובקרה והינו נושא הכשרה באחד מחמשת המקצועות הבאים: - ייעוץ נישואין - ייעוץ מיני - פסיכותרפיה (מטפל באומנויות, מטפלי CBT עו"ס קליני, פסיכולוג, פסיכיאטר) - טיפול משפחתי - מנחי הורים

127 חברים לחיפוש

אסתר שפר M.A חבר האגודה

052-5932500 בני ברק
estsfr@gmail.com
מאמנת אישית, מנחת הורים, עו"ס קלינית, E.F.T, עו"ס