חברי האגודה פעילים כעת באתר

אהרון רן שכטר חבר האגודה

08-9740427 מודיעין עילית
1966tova@gmail.com
יועץ נישואין ומשפחה, מנחה קבוצות

מיכאל שטריק חבר האגודה

02-9934461 נווה דניאל
mkstrick18@gmail.com
פסיכולוג חינוכי