העונים במוקד: יום שני, כב אייר תשפ"ב, צלצל עכשיו: 2837* עד שעה משעה
מתנדב מוקדן מתנדב 8:00 0:00
מתנדבת מוקדנית מתנדבת 8:30 0:00
דוידוביץ חיה דוידוביץ 15:00 9:00
עמר טליה עמר 15:00 10:00
גרבר ברוך גרבר 17:00 15:00
מתנדבת מוקדנית מתנדבת 20:00 15:00
בטלמן הרב חיים בטלמן שליט"א 20:00 17:00
אביני יאיר אביני B.A 24:00 20:00
פסטיצקי ג'ינא פסטיצקי M.A 22:00 20:00
פרידמן אורית פרידמן 24:00 22:00
יש לך שאלה?
יש למוקד את התשובה!