העונים במוקד: יום שלישי, ה כסלו תשפ"ג, צלצל עכשיו: 2837* עד שעה משעה
מתנדב מוקדן מתנדב 20:00 0:00
מתנדבת מוקדנית מתנדבת 8:00 0:00
קצוביץ אסתר קצוביץ 15:00 9:00
טוקר אסתר טוקר 15:00 9:00
מתנדבת מוקדנית מתנדבת 20:00 15:00
שחר ישראל שחר 22:00 20:00
דגן נאוה דגן 22:00 20:00
אביני יאיר אביני B.A 24:00 22:00
פרידמן אורית פרידמן 23:00 22:00
מתנדבת מוקדנית מתנדבת 24:00 23:00
יש לך שאלה?
יש למוקד את התשובה!