העונים במוקד: יום חמישי, י אייר תשפ"א, צלצל עכשיו: 2837* עד שעה משעה
מתנדב מוקדן מתנדב 8:00 0:00
מתנדבת מוקדנית מתנדבת 8:00 0:00
ויסברג יוספה ויסברג 15:00 9:00
למדן לאה למדן 15:00 9:00
איצקוביץ אברהם איצקוביץ 17:00 15:00
מתנדבת מוקדנית מתנדבת 20:00 15:00
בטלמן הרב חיים בטלמן שליט"א 20:00 17:30
רוזנבוים הרב יהודה רוזנבוים 22:00 20:00
חסון שירה חסון 21:00 20:00
בן שחר שרית בן שחר B.A 22:00 21:00
פשקוס שלמה פשקוס 23:00 21:30
קליין רחל קליין B.A 23:00 22:00
מתנדב מוקדן מתנדב 24:00 23:00
מתנדבת מוקדנית מתנדבת 24:00 23:00
יש לך שאלה?
יש למוקד את התשובה!