העונים במוקד: יום ראשון, יג תמוז תש"פ, צלצל עכשיו: 2837* עד שעה משעה
מתנדב מוקדן מתנדב 15:30 0:00
מתנדבת מוקדנית מתנדבת 8:00 0:00
למדן לאה למדן 15:00 9:00
בטלמן הרב חיים בטלמן שליט"א 18:00 15:00
מתנדבת מוקדנית מתנדבת 18:00 15:00
מתנדב מוקדן מתנדב 20:00 18:00
דגן נאוה דגן 22:00 18:00
זינגר שמשון זינגר 21:30 20:00
צאמר מיכאל צאמר B.Ed 23:00 21:30
מתנדבת מוקדנית מתנדבת 24:00 22:00
מתנדב מוקדן מתנדב 24:00 23:30
יש לך שאלה?
יש למוקד את התשובה!