העונים במוקד: יום רביעי, יח סיון תשפ"ג, צלצל עכשיו: 2837* עד שעה משעה
גפן דניאל גפן M.S.W 0:30 0:00
יהודאי שי יהודאי M.A 0:30 0:00
אלון רועי אלון 0:30 0:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 0:30 0:00
מתנדב מוקדן מתנדב 1:00 0:00
פז לביאה פז M.A 0:30 0:00
גרין פנינה גרין B.A 0:30 0:00
טלר דקלה טלר M.A 0:30 0:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 0:30 0:00
טוקר אסתר טוקר 0:30 0:00
וסרמן חיה וסרמן 1:00 0:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 1:00 0:30
אלון רועי אלון 1:00 0:30
יהודאי שי יהודאי M.A 1:00 0:30
גפן דניאל גפן M.S.W 1:30 0:30
טוקר אסתר טוקר 1:00 0:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 1:00 0:30
טלר דקלה טלר M.A 1:00 0:30
גרין פנינה גרין B.A 1:00 0:30
פז לביאה פז M.A 1:30 0:30
יהודאי שי יהודאי M.A 1:30 1:00
אלון רועי אלון 1:30 1:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 1:30 1:00
מתנדב מוקדן מתנדב 2:00 1:00
גרין פנינה גרין B.A 1:30 1:00
טלר דקלה טלר M.A 1:30 1:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 1:30 1:00
טוקר אסתר טוקר 1:30 1:00
וסרמן חיה וסרמן 2:00 1:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 2:00 1:30
אלון רועי אלון 2:00 1:30
יהודאי שי יהודאי M.A 2:00 1:30
גפן דניאל גפן M.S.W 2:30 1:30
טוקר אסתר טוקר 2:00 1:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 2:00 1:30
טלר דקלה טלר M.A 2:00 1:30
גרין פנינה גרין B.A 2:00 1:30
פז לביאה פז M.A 2:30 1:30
יהודאי שי יהודאי M.A 2:30 2:00
אלון רועי אלון 2:30 2:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 2:30 2:00
מתנדב מוקדן מתנדב 2:30 2:00
גפן דניאל גפן M.S.W 2:30 2:00
גרין פנינה גרין B.A 2:30 2:00
טלר דקלה טלר M.A 2:30 2:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 2:30 2:00
טוקר אסתר טוקר 2:30 2:00
וסרמן חיה וסרמן 2:30 2:00
פז לביאה פז M.A 2:30 2:00
מתנדב מוקדן מתנדב 3:00 2:30
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 3:00 2:30
אלון רועי אלון 3:00 2:30
יהודאי שי יהודאי M.A 3:00 2:30
גפן דניאל גפן M.S.W 3:30 2:30
וסרמן חיה וסרמן 3:00 2:30
טוקר אסתר טוקר 3:00 2:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 3:00 2:30
טלר דקלה טלר M.A 3:00 2:30
גרין פנינה גרין B.A 3:00 2:30
פז לביאה פז M.A 3:30 2:30
יהודאי שי יהודאי M.A 3:30 3:00
אלון רועי אלון 3:30 3:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 3:30 3:00
מתנדב מוקדן מתנדב 4:00 3:00
גרין פנינה גרין B.A 3:30 3:00
טלר דקלה טלר M.A 3:30 3:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 3:30 3:00
טוקר אסתר טוקר 3:30 3:00
וסרמן חיה וסרמן 4:00 3:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 4:00 3:30
אלון רועי אלון 4:00 3:30
יהודאי שי יהודאי M.A 4:00 3:30
גפן דניאל גפן M.S.W 4:30 3:30
טוקר אסתר טוקר 4:00 3:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 4:00 3:30
טלר דקלה טלר M.A 4:00 3:30
גרין פנינה גרין B.A 4:00 3:30
פז לביאה פז M.A 4:30 3:30
יהודאי שי יהודאי M.A 4:30 4:00
אלון רועי אלון 4:30 4:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 4:30 4:00
מתנדב מוקדן מתנדב 5:00 4:00
גרין פנינה גרין B.A 4:30 4:00
טלר דקלה טלר M.A 4:30 4:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 4:30 4:00
טוקר אסתר טוקר 4:30 4:00
וסרמן חיה וסרמן 5:00 4:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 5:00 4:30
אלון רועי אלון 5:00 4:30
יהודאי שי יהודאי M.A 5:00 4:30
גפן דניאל גפן M.S.W 5:00 4:30
מתנדב מוקדן מתנדב 5:00 4:30
טוקר אסתר טוקר 5:00 4:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 5:00 4:30
טלר דקלה טלר M.A 5:00 4:30
גרין פנינה גרין B.A 5:00 4:30
פז לביאה פז M.A 5:30 4:30
גפן דניאל גפן M.S.W 5:30 5:00
יהודאי שי יהודאי M.A 5:30 5:00
אלון רועי אלון 5:30 5:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 5:30 5:00
מתנדב מוקדן מתנדב 6:00 5:00
גרין פנינה גרין B.A 5:30 5:00
טלר דקלה טלר M.A 5:30 5:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 5:30 5:00
טוקר אסתר טוקר 5:30 5:00
וסרמן חיה וסרמן 6:00 5:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 6:00 5:30
אלון רועי אלון 6:00 5:30
יהודאי שי יהודאי M.A 6:00 5:30
גפן דניאל גפן M.S.W 6:30 5:30
טוקר אסתר טוקר 6:00 5:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 6:00 5:30
טלר דקלה טלר M.A 6:00 5:30
גרין פנינה גרין B.A 6:00 5:30
פז לביאה פז M.A 6:30 5:30
יהודאי שי יהודאי M.A 6:30 6:00
אלון רועי אלון 6:30 6:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 6:30 6:00
מתנדב מוקדן מתנדב 7:00 6:00
גרין פנינה גרין B.A 6:30 6:00
טלר דקלה טלר M.A 6:30 6:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 6:30 6:00
טוקר אסתר טוקר 6:30 6:00
וסרמן חיה וסרמן 7:00 6:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 7:00 6:30
אלון רועי אלון 7:00 6:30
יהודאי שי יהודאי M.A 7:00 6:30
גפן דניאל גפן M.S.W 7:30 6:30
טוקר אסתר טוקר 7:00 6:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 7:00 6:30
טלר דקלה טלר M.A 7:00 6:30
גרין פנינה גרין B.A 7:00 6:30
פז לביאה פז M.A 7:30 6:30
יהודאי שי יהודאי M.A 7:30 7:00
אלון רועי אלון 7:30 7:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 7:30 7:00
מתנדב מוקדן מתנדב 8:00 7:00
גרין פנינה גרין B.A 7:30 7:00
טלר דקלה טלר M.A 7:30 7:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 7:30 7:00
טוקר אסתר טוקר 7:30 7:00
וסרמן חיה וסרמן 8:00 7:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 8:00 7:30
אלון רועי אלון 8:00 7:30
יהודאי שי יהודאי M.A 8:00 7:30
גפן דניאל גפן M.S.W 8:00 7:30
טוקר אסתר טוקר 8:00 7:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 8:00 7:30
טלר דקלה טלר M.A 8:00 7:30
גרין פנינה גרין B.A 8:00 7:30
פז לביאה פז M.A 8:00 7:30
יהודאי שי יהודאי M.A 16:00 8:00
שטרן מרדכי שטרן B.A 16:00 8:00
חי עוז חי M.A 16:00 8:00
אראל חנוך אראל M.A 16:00 8:00
מתנדב מוקדן מתנדב 16:00 8:00
ורקר בת ציון ורקר M.A 16:00 8:00
מייקוף אלקה מייקוף M.A 16:00 8:00
דרשן סיון דרשן 16:00 8:00
גראוכר מלכה גראוכר M.S.W 16:00 8:00
לאופר רחל לאופר M.A 16:00 8:00
לוין יעל לוין M.A 16:00 8:00
שטריק מיכאל שטריק 16:30 16:00
חי עוז חי M.A 16:30 16:00
סילאן יוסף סילאן M.S.W 16:30 16:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 16:30 16:00
מתנדב מוקדן מתנדב 17:00 16:00
צינר שושנה צינר M.S.W 16:30 16:00
פז לביאה פז M.A 16:30 16:00
שפר אסתר שפר M.A 16:30 16:00
אלקובי רבקה אלקובי M.A 16:30 16:00
אביטן נעמי אביטן M.A 16:30 16:00
אמיתי גאולה אמיתי M.S.W 17:00 16:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 17:00 16:30
סילאן יוסף סילאן M.S.W 17:00 16:30
חי עוז חי M.A 17:00 16:30
שטריק מיכאל שטריק 17:30 16:30
אביטן נעמי אביטן M.A 17:00 16:30
אלקובי רבקה אלקובי M.A 17:00 16:30
שפר אסתר שפר M.A 17:00 16:30
פז לביאה פז M.A 17:00 16:30
צינר שושנה צינר M.S.W 17:30 16:30
חי עוז חי M.A 17:30 17:00
סילאן יוסף סילאן M.S.W 17:30 17:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 17:30 17:00
מתנדב מוקדן מתנדב 18:00 17:00
פז לביאה פז M.A 17:30 17:00
שפר אסתר שפר M.A 17:30 17:00
אלקובי רבקה אלקובי M.A 17:30 17:00
אביטן נעמי אביטן M.A 17:30 17:00
אמיתי גאולה אמיתי M.S.W 18:00 17:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 18:00 17:30
סילאן יוסף סילאן M.S.W 18:00 17:30
חי עוז חי M.A 18:00 17:30
שטריק מיכאל שטריק 18:30 17:30
אביטן נעמי אביטן M.A 18:00 17:30
אלקובי רבקה אלקובי M.A 18:00 17:30
שפר אסתר שפר M.A 18:00 17:30
פז לביאה פז M.A 18:00 17:30
צינר שושנה צינר M.S.W 18:30 17:30
חי עוז חי M.A 18:30 18:00
סילאן יוסף סילאן M.S.W 18:30 18:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 18:30 18:00
מתנדב מוקדן מתנדב 19:00 18:00
פז לביאה פז M.A 18:30 18:00
שפר אסתר שפר M.A 18:30 18:00
אלקובי רבקה אלקובי M.A 18:30 18:00
אביטן נעמי אביטן M.A 18:30 18:00
אמיתי גאולה אמיתי M.S.W 19:00 18:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 19:00 18:30
סילאן יוסף סילאן M.S.W 19:00 18:30
חי עוז חי M.A 19:00 18:30
שטריק מיכאל שטריק 19:30 18:30
אביטן נעמי אביטן M.A 19:00 18:30
אלקובי רבקה אלקובי M.A 19:00 18:30
שפר אסתר שפר M.A 19:00 18:30
פז לביאה פז M.A 19:00 18:30
צינר שושנה צינר M.S.W 19:30 18:30
חי עוז חי M.A 19:30 19:00
סילאן יוסף סילאן M.S.W 19:30 19:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 19:30 19:00
מתנדב מוקדן מתנדב 20:00 19:00
פז לביאה פז M.A 19:30 19:00
שפר אסתר שפר M.A 19:30 19:00
אלקובי רבקה אלקובי M.A 19:30 19:00
אביטן נעמי אביטן M.A 19:30 19:00
אמיתי גאולה אמיתי M.S.W 20:00 19:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 20:00 19:30
סילאן יוסף סילאן M.S.W 20:00 19:30
חי עוז חי M.A 20:00 19:30
שטריק מיכאל שטריק 20:30 19:30
אביטן נעמי אביטן M.A 20:00 19:30
אלקובי רבקה אלקובי M.A 20:00 19:30
שפר אסתר שפר M.A 20:00 19:30
פז לביאה פז M.A 20:00 19:30
צינר שושנה צינר M.S.W 20:30 19:30
חי עוז חי M.A 20:30 20:00
סילאן יוסף סילאן M.S.W 20:30 20:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 20:30 20:00
מתנדב מוקדן מתנדב 21:00 20:00
פז לביאה פז M.A 20:30 20:00
שפר אסתר שפר M.A 20:30 20:00
אלקובי רבקה אלקובי M.A 20:30 20:00
אביטן נעמי אביטן M.A 20:30 20:00
אמיתי גאולה אמיתי M.S.W 21:00 20:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 21:00 20:30
סילאן יוסף סילאן M.S.W 21:00 20:30
חי עוז חי M.A 21:00 20:30
שטריק מיכאל שטריק 21:30 20:30
אביטן נעמי אביטן M.A 21:00 20:30
אלקובי רבקה אלקובי M.A 21:00 20:30
שפר אסתר שפר M.A 21:00 20:30
פז לביאה פז M.A 21:00 20:30
צינר שושנה צינר M.S.W 21:30 20:30
חי עוז חי M.A 21:30 21:00
סילאן יוסף סילאן M.S.W 21:30 21:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 21:30 21:00
מתנדב מוקדן מתנדב 22:00 21:00
פז לביאה פז M.A 21:30 21:00
שפר אסתר שפר M.A 21:30 21:00
אלקובי רבקה אלקובי M.A 21:30 21:00
אביטן נעמי אביטן M.A 21:30 21:00
אמיתי גאולה אמיתי M.S.W 22:00 21:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 22:00 21:30
סילאן יוסף סילאן M.S.W 22:00 21:30
חי עוז חי M.A 22:00 21:30
שטריק מיכאל שטריק 22:30 21:30
אביטן נעמי אביטן M.A 22:00 21:30
אלקובי רבקה אלקובי M.A 22:00 21:30
שפר אסתר שפר M.A 22:00 21:30
פז לביאה פז M.A 22:00 21:30
צינר שושנה צינר M.S.W 22:30 21:30
חי עוז חי M.A 22:30 22:00
סילאן יוסף סילאן M.S.W 22:30 22:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 22:30 22:00
מתנדב מוקדן מתנדב 23:00 22:00
פז לביאה פז M.A 22:30 22:00
שפר אסתר שפר M.A 22:30 22:00
אלקובי רבקה אלקובי M.A 22:30 22:00
אביטן נעמי אביטן M.A 22:30 22:00
אמיתי גאולה אמיתי M.S.W 23:00 22:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 23:00 22:30
סילאן יוסף סילאן M.S.W 23:00 22:30
חי עוז חי M.A 23:00 22:30
שטריק מיכאל שטריק 23:30 22:30
אביטן נעמי אביטן M.A 23:00 22:30
אלקובי רבקה אלקובי M.A 23:00 22:30
שפר אסתר שפר M.A 23:00 22:30
פז לביאה פז M.A 23:00 22:30
צינר שושנה צינר M.S.W 23:30 22:30
חי עוז חי M.A 23:30 23:00
סילאן יוסף סילאן M.S.W 23:30 23:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 23:30 23:00
מתנדב מוקדן מתנדב 24:00 23:00
פז לביאה פז M.A 23:30 23:00
שפר אסתר שפר M.A 23:30 23:00
אלקובי רבקה אלקובי M.A 23:30 23:00
אביטן נעמי אביטן M.A 23:30 23:00
אמיתי גאולה אמיתי M.S.W 24:00 23:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 24:00 23:30
סילאן יוסף סילאן M.S.W 24:00 23:30
חי עוז חי M.A 24:00 23:30
שטריק מיכאל שטריק 24:00 23:30
אביטן נעמי אביטן M.A 24:00 23:30
אלקובי רבקה אלקובי M.A 24:00 23:30
שפר אסתר שפר M.A 24:00 23:30
פז לביאה פז M.A 24:00 23:30
צינר שושנה צינר M.S.W 24:00 23:30
יש לך שאלה?
יש למוקד את התשובה!