העונים במוקד: יום שני, ח שבט תשפ"ג, צלצל עכשיו: 2837* עד שעה משעה
יהודאי שי יהודאי M.A 0:30 0:00
אלון רועי אלון 0:30 0:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 0:30 0:00
מתנדב מוקדן מתנדב 0:30 0:00
גפן דניאל גפן M.S.W 1:00 0:00
גרין פנינה גרין B.A 0:30 0:00
טלר דקלה טלר M.A 0:30 0:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 0:30 0:00
טוקר אסתר טוקר 0:30 0:00
וסרמן חיה וסרמן 0:30 0:00
פז לביאה פז M.A 1:00 0:00
מתנדב מוקדן מתנדב 1:00 0:30
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 1:00 0:30
אלון רועי אלון 1:00 0:30
יהודאי שי יהודאי M.A 1:30 0:30
וסרמן חיה וסרמן 1:00 0:30
טוקר אסתר טוקר 1:00 0:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 1:00 0:30
טלר דקלה טלר M.A 1:00 0:30
גרין פנינה גרין B.A 1:30 0:30
אלון רועי אלון 1:30 1:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 1:30 1:00
מתנדב מוקדן מתנדב 1:30 1:00
גפן דניאל גפן M.S.W 2:00 1:00
טלר דקלה טלר M.A 1:30 1:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 1:30 1:00
טוקר אסתר טוקר 1:30 1:00
וסרמן חיה וסרמן 1:30 1:00
פז לביאה פז M.A 2:00 1:00
מתנדב מוקדן מתנדב 2:00 1:30
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 2:00 1:30
אלון רועי אלון 2:00 1:30
יהודאי שי יהודאי M.A 2:30 1:30
וסרמן חיה וסרמן 2:00 1:30
טוקר אסתר טוקר 2:00 1:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 2:00 1:30
טלר דקלה טלר M.A 2:00 1:30
גרין פנינה גרין B.A 2:30 1:30
אלון רועי אלון 2:30 2:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 2:30 2:00
מתנדב מוקדן מתנדב 2:30 2:00
גפן דניאל גפן M.S.W 3:00 2:00
טלר דקלה טלר M.A 2:30 2:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 2:30 2:00
טוקר אסתר טוקר 2:30 2:00
וסרמן חיה וסרמן 2:30 2:00
פז לביאה פז M.A 3:00 2:00
מתנדב מוקדן מתנדב 3:00 2:30
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 3:00 2:30
אלון רועי אלון 3:00 2:30
יהודאי שי יהודאי M.A 3:30 2:30
וסרמן חיה וסרמן 3:00 2:30
טוקר אסתר טוקר 3:00 2:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 3:00 2:30
טלר דקלה טלר M.A 3:00 2:30
גרין פנינה גרין B.A 3:30 2:30
אלון רועי אלון 3:30 3:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 3:30 3:00
מתנדב מוקדן מתנדב 3:30 3:00
גפן דניאל גפן M.S.W 4:00 3:00
טלר דקלה טלר M.A 3:30 3:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 3:30 3:00
טוקר אסתר טוקר 3:30 3:00
וסרמן חיה וסרמן 3:30 3:00
פז לביאה פז M.A 4:00 3:00
מתנדב מוקדן מתנדב 4:00 3:30
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 4:00 3:30
אלון רועי אלון 4:00 3:30
יהודאי שי יהודאי M.A 4:30 3:30
וסרמן חיה וסרמן 4:00 3:30
טוקר אסתר טוקר 4:00 3:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 4:00 3:30
טלר דקלה טלר M.A 4:00 3:30
גרין פנינה גרין B.A 4:30 3:30
אלון רועי אלון 4:30 4:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 4:30 4:00
מתנדב מוקדן מתנדב 4:30 4:00
גפן דניאל גפן M.S.W 5:00 4:00
טלר דקלה טלר M.A 4:30 4:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 4:30 4:00
טוקר אסתר טוקר 4:30 4:00
וסרמן חיה וסרמן 4:30 4:00
פז לביאה פז M.A 5:00 4:00
מתנדב מוקדן מתנדב 5:00 4:30
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 5:00 4:30
אלון רועי אלון 5:00 4:30
יהודאי שי יהודאי M.A 5:30 4:30
וסרמן חיה וסרמן 5:00 4:30
טוקר אסתר טוקר 5:00 4:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 5:00 4:30
טלר דקלה טלר M.A 5:00 4:30
גרין פנינה גרין B.A 5:30 4:30
אלון רועי אלון 5:30 5:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 5:30 5:00
מתנדב מוקדן מתנדב 5:30 5:00
גפן דניאל גפן M.S.W 6:00 5:00
טלר דקלה טלר M.A 5:30 5:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 5:30 5:00
טוקר אסתר טוקר 5:30 5:00
וסרמן חיה וסרמן 5:30 5:00
פז לביאה פז M.A 6:00 5:00
מתנדב מוקדן מתנדב 6:00 5:30
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 6:00 5:30
אלון רועי אלון 6:00 5:30
יהודאי שי יהודאי M.A 6:30 5:30
וסרמן חיה וסרמן 6:00 5:30
טוקר אסתר טוקר 6:00 5:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 6:00 5:30
טלר דקלה טלר M.A 6:00 5:30
גרין פנינה גרין B.A 6:30 5:30
אלון רועי אלון 6:30 6:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 6:30 6:00
מתנדב מוקדן מתנדב 6:30 6:00
גפן דניאל גפן M.S.W 7:00 6:00
טלר דקלה טלר M.A 6:30 6:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 6:30 6:00
טוקר אסתר טוקר 6:30 6:00
וסרמן חיה וסרמן 6:30 6:00
פז לביאה פז M.A 7:00 6:00
מתנדב מוקדן מתנדב 7:00 6:30
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 7:00 6:30
אלון רועי אלון 7:00 6:30
יהודאי שי יהודאי M.A 7:30 6:30
וסרמן חיה וסרמן 7:00 6:30
טוקר אסתר טוקר 7:00 6:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 7:00 6:30
טלר דקלה טלר M.A 7:00 6:30
גרין פנינה גרין B.A 7:30 6:30
אלון רועי אלון 7:30 7:00
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 7:30 7:00
מתנדב מוקדן מתנדב 7:30 7:00
גפן דניאל גפן M.S.W 8:00 7:00
טלר דקלה טלר M.A 7:30 7:00
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 7:30 7:00
טוקר אסתר טוקר 7:30 7:00
וסרמן חיה וסרמן 7:30 7:00
פז לביאה פז M.A 8:00 7:00
מתנדב מוקדן מתנדב 8:00 7:30
קושלנד מנחם קושלנד M.S.W 8:00 7:30
אלון רועי אלון 8:00 7:30
יהודאי שי יהודאי M.A 8:00 7:30
וסרמן חיה וסרמן 8:00 7:30
טוקר אסתר טוקר 8:00 7:30
יולנו בריינא מרים יולנו B.A 8:00 7:30
טלר דקלה טלר M.A 8:00 7:30
גרין פנינה גרין B.A 8:00 7:30
סילאן יוסף סילאן M.S.W 16:00 8:00
אשכנזי נריה אשכנזי M.A 16:00 8:00
שטריק מיכאל שטריק 16:00 8:00
חי עוז חי M.A 16:00 8:00
מתנדב מוקדן מתנדב 16:00 8:00
פז לביאה פז M.A 16:00 8:00
צינר שושנה צינר M.S.W 16:00 8:00
שפר אסתר שפר M.A 16:00 8:00
אלקובי רבקה אלקובי M.A 16:00 8:00
אביטן נעמי אביטן M.A 16:00 8:00
אמיתי גאולה אמיתי M.S.W 16:00 8:00
אלון רועי אלון 16:30 16:00
אשדת דר' אריה אשדת 16:30 16:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 16:30 16:00
מתנדב מוקדן מתנדב 17:00 16:00
לוין יעל לוין M.A 16:30 16:00
פינדר טלי פינדר M.A 16:30 16:00
פרידמן אורית פרידמן 16:30 16:00
שיינין יוכבד שיינין M.A 16:30 16:00
אמיר מיכל אמיר M.A 16:30 16:00
ארנון ורד ארנון 17:00 16:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 17:00 16:30
אשדת דר' אריה אשדת 17:00 16:30
אלון רועי אלון 17:00 16:30
מתנדב מוקדן מתנדב 17:00 16:30
אמיר מיכל אמיר M.A 17:00 16:30
שיינין יוכבד שיינין M.A 17:00 16:30
פרידמן אורית פרידמן 17:00 16:30
פינדר טלי פינדר M.A 17:00 16:30
לוין יעל לוין M.A 17:30 16:30
אלון רועי אלון 17:30 17:00
אשדת דר' אריה אשדת 17:30 17:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 17:30 17:00
מתנדב מוקדן מתנדב 18:00 17:00
פינדר טלי פינדר M.A 17:30 17:00
פרידמן אורית פרידמן 17:30 17:00
שיינין יוכבד שיינין M.A 17:30 17:00
אמיר מיכל אמיר M.A 17:30 17:00
ארנון ורד ארנון 18:00 17:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 18:00 17:30
אשדת דר' אריה אשדת 18:00 17:30
מתנדב מוקדן מתנדב 18:00 17:30
אמיר מיכל אמיר M.A 18:00 17:30
שיינין יוכבד שיינין M.A 18:00 17:30
פרידמן אורית פרידמן 18:00 17:30
פינדר טלי פינדר M.A 18:00 17:30
לוין יעל לוין M.A 18:00 17:30
אשדת דר' אריה אשדת 18:30 18:00
אלון רועי אלון 18:30 18:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 18:30 18:00
מתנדב מוקדן מתנדב 19:00 18:00
פינדר טלי פינדר M.A 18:30 18:00
לוין יעל לוין M.A 18:30 18:00
פרידמן אורית פרידמן 18:30 18:00
שיינין יוכבד שיינין M.A 18:30 18:00
אמיר מיכל אמיר M.A 18:30 18:00
ארנון ורד ארנון 19:00 18:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 19:00 18:30
אלון רועי אלון 19:00 18:30
אשדת דר' אריה אשדת 19:30 18:30
אמיר מיכל אמיר M.A 19:00 18:30
שיינין יוכבד שיינין M.A 19:00 18:30
פרידמן אורית פרידמן 19:00 18:30
לוין יעל לוין M.A 19:00 18:30
פינדר טלי פינדר M.A 19:30 18:30
אלון רועי אלון 19:30 19:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 19:30 19:00
מתנדב מוקדן מתנדב 20:00 19:00
לוין יעל לוין M.A 19:30 19:00
פרידמן אורית פרידמן 19:30 19:00
שיינין יוכבד שיינין M.A 19:30 19:00
אמיר מיכל אמיר M.A 19:30 19:00
ארנון ורד ארנון 20:00 19:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 20:00 19:30
אלון רועי אלון 20:00 19:30
אשדת דר' אריה אשדת 20:30 19:30
אמיר מיכל אמיר M.A 20:00 19:30
שיינין יוכבד שיינין M.A 20:00 19:30
פרידמן אורית פרידמן 20:00 19:30
לוין יעל לוין M.A 20:00 19:30
פינדר טלי פינדר M.A 20:30 19:30
אלון רועי אלון 20:30 20:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 20:30 20:00
מתנדב מוקדן מתנדב 21:00 20:00
לוין יעל לוין M.A 20:30 20:00
פרידמן אורית פרידמן 20:30 20:00
שיינין יוכבד שיינין M.A 20:30 20:00
אמיר מיכל אמיר M.A 20:30 20:00
ארנון ורד ארנון 21:00 20:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 21:00 20:30
אלון רועי אלון 21:00 20:30
אשדת דר' אריה אשדת 21:30 20:30
אמיר מיכל אמיר M.A 21:00 20:30
שיינין יוכבד שיינין M.A 21:00 20:30
פרידמן אורית פרידמן 21:00 20:30
לוין יעל לוין M.A 21:00 20:30
פינדר טלי פינדר M.A 21:30 20:30
אלון רועי אלון 21:30 21:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 21:30 21:00
מתנדב מוקדן מתנדב 22:00 21:00
לוין יעל לוין M.A 21:30 21:00
פרידמן אורית פרידמן 21:30 21:00
שיינין יוכבד שיינין M.A 21:30 21:00
אמיר מיכל אמיר M.A 21:30 21:00
ארנון ורד ארנון 22:00 21:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 22:00 21:30
אלון רועי אלון 22:00 21:30
אשדת דר' אריה אשדת 22:30 21:30
אמיר מיכל אמיר M.A 22:00 21:30
שיינין יוכבד שיינין M.A 22:00 21:30
פרידמן אורית פרידמן 22:00 21:30
לוין יעל לוין M.A 22:00 21:30
פינדר טלי פינדר M.A 22:30 21:30
אלון רועי אלון 22:30 22:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 22:30 22:00
מתנדב מוקדן מתנדב 23:00 22:00
לוין יעל לוין M.A 22:30 22:00
פרידמן אורית פרידמן 22:30 22:00
שיינין יוכבד שיינין M.A 22:30 22:00
אמיר מיכל אמיר M.A 22:30 22:00
ארנון ורד ארנון 23:00 22:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 23:00 22:30
אלון רועי אלון 23:00 22:30
אשדת דר' אריה אשדת 23:30 22:30
אמיר מיכל אמיר M.A 23:00 22:30
שיינין יוכבד שיינין M.A 23:00 22:30
פרידמן אורית פרידמן 23:00 22:30
לוין יעל לוין M.A 23:00 22:30
פינדר טלי פינדר M.A 23:30 22:30
אלון רועי אלון 23:30 23:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 23:30 23:00
מתנדב מוקדן מתנדב 24:00 23:00
לוין יעל לוין M.A 23:30 23:00
פרידמן אורית פרידמן 23:30 23:00
שיינין יוכבד שיינין M.A 23:30 23:00
אמיר מיכל אמיר M.A 23:30 23:00
ארנון ורד ארנון 24:00 23:00
בלמס אוריאל בלמס M.A 24:00 23:30
אלון רועי אלון 24:00 23:30
אשדת דר' אריה אשדת 24:00 23:30
אמיר מיכל אמיר M.A 24:00 23:30
שיינין יוכבד שיינין M.A 24:00 23:30
פרידמן אורית פרידמן 24:00 23:30
לוין יעל לוין M.A 24:00 23:30
פינדר טלי פינדר M.A 24:00 23:30
יש לך שאלה?
יש למוקד את התשובה!