המלצות

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, ראש ישיבת "אור החיים", רב שכונת בית ישראל בעיה"ק בירושלים ת"ו
04/08/2002
מרן הרב עבדיה יוסף זצ"ל מצטרף לרה"ג ראובן אלבז שליט"א
04/08/2002
הרה"ג שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א דיין ומו"צ חסידי גור אשדוד
04/09/2002
הרה"ג סעדיה אריבי זצק"ל, מנהל מחלקת הנישואין באשדוד, ראש כולל " יגדיל תורה "
04/09/2002
הרה"ג מאיר כהן שליט"א ראש כולל הריב"ז אשדוד
04/09/2002
הרה"ג אברהם שהרבני שליט"א, רב העדה הספרדית בעיר רחובות
12/10/2002
המלצה משותפת לרבנים דיינים ואב"ד חשובים ומוכרים
13/10/2002
הגאון המקובל רבי מרדכי אליהו זצוקלל"ה, הראשון לציון
13/10/2002
הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א - הראשון לציון והרב הראשי לישראל
17/03/2004
כק' האדמו"ר מפיצבורג שליט"א
31/10/2005
הרה"ג רבי נתנאל זכריהו שליט"א, רב קהילות עדן בארץ ובעולם
20/11/2005
הרה"ג רבי אליהו שלזינגר שליט"א דיין ורב שכונת גילה בעיה"ק ירושלים ת"ו
05/07/2007
הגאון רבי חיים פנחס שיינברג ראש ישיבת "תורה אור" זצוק"ל
25/10/2007
הרה"ג משה אהרון רוזנטל זצוק"ל, מו"צ דשיכון הרבנים
12/02/2008
הרה"ג חיים פסח הורביץ שליט"א חבר בד"צ הקריות ק"ק מחזיקי בעלזא, אשדוד
03/03/2008
כק' האדמור ממליץ שליט"א
03/03/2008
המלצה מהרה"ג יונה מצגר שליט"א הרב הראשי האשכנזי ונשיא מועצת הרבנות הראשית.
08/04/2008
הרה"ג אלחנן פרץ שליט"א, רב קהילת הספרדים ואב בית הדין "משפטי החיים" בעיה"ק בית שמש
24/06/2008
הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל
16/09/2008
הרה"ג אלחנן פרץ, הרה"ג דב שיף שליט"א
17/11/2008
הצטרפות הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן שליט"א להלמצת הגרח"פ שיינברג זצוק"ל
17/03/2009
מכתב המלצה מהרב חיים זאיד, הרב המקומי פרדס כץ קרית הרצוג, ר"מ ישיבת נחלת שלמה , בני ברק.
10/12/2009
כק' האדמו"ר מטאלנא אשדוד שליט"א
21/06/2010
הגאון הרב צבי הירש ויזניצ'ר דיין ומו"צ חסידי ויזניץ אשדוד
21/06/2010
כק' האדמו"ר מטשערנוביל שליט"א
21/06/2010
הרה"ג ברוך בועז יורקוביץ שליט"א - רב מד"א חב"ד לוד
19/07/2010
הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א אב"ד רבני חב"ד
12/08/2010
הרב מרדכי שמואל אשכנזי רב ואב"ד כפר חב"ד
25/10/2010
הרב אברהם יפה שלזינגר, רב דקהל "בצל החכמה" בעיה"ק ירושלים, רב ואב"ד גענף
27/10/2010
כק' האדמו"ר משאץ בני ברק יעקב מאסקאוויטש שליט"א
10/11/2010
הרה"ג ירמיהו כהן, אב"ד פאריס ובעמח"ס שו"ת "והרים הכהן".
11/11/2010
הרה"ג חיים יהודה רבינוביץ, אב בית הדין הרבני האזורי ירושלים
29/11/2010
הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת "מרכז הרב"
29/11/2010
המלצה מהרה"ג יונה מצגר שליט"א הרב הראשי האשכנזי ונשיא מועצת הרבנות הראשית לקורס מפקחי מקוואות.
30/11/2010
הרה"ג רצון ערוסי, רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
18/01/2011
הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א, ראש ישיבת כסא רחמים בני ברק
30/01/2011
המלצה של הרה"ג יעקב אריאל שליט"א רבה של רמת גן
24/01/2016
הרב יצחק אופיר מלכא שליט"א
06/07/2016
הרה"ג אליהו בן סימון שליט"א
24/07/2016