פניה לועדה תפקיד הועדה ועדת הסמכה והכרה במוסדות

דר' אריה אשדת חבר האגודה

08-9961844 דקל
aeshdat@gmail.com
חבר ועדה

הרב שלום אביחי כהן M.A חבר האגודה

055-6680200 אשדוד
ac@therapynet.co.il
יו"ר הועדה