פניה לועדה תפקיד הועדה ועדת אתיקה

טו"ר ועו"ד צבי גלר חבר כבוד

03-9096847 אלעד
sgeller@zahav.net.il
חבר ועדה

טו"ר יסכה מזרחי עמית

02-5356693 מעלה אדומים
yiskam2@gmail.com
חברת ועדה

הרב מאיר שמעון עשור M.A חבר האגודה

ירושלים
meir@ynrcollege.org
יו"ר הועדה