אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

פניה לועדה תפקיד הועדה ועדת אתיקה

הרב דיין וטו"ר רון אל אהרון חבר האגודה

08-9948434 נתיבות
ronelahron@gmail.com
חבר ועדה

טו"ר ועו"ד צבי גלר עמית

03-9096847 אלעד
sgeller@zahav.net.il
חבר ועדה

טו"ר יסכה מזרחי חבר האגודה

02-5356693 מעלה אדומים
yiskam2@gmail.com
חברת ועדה

טו"ר מאיר שמעון עשור חבר האגודה

ירושלים
meir@ynrcollege.org
יו"ר הועדה