אגודת היועצים ומטפלים במשפחה בישראל

פניה לועדה תפקיד הועדה ועדת רבני האגודה

הרה"ג שמחה הכהן שליט"א חבר כבוד

בני ברק
יועץ רבני באגודה

הרה"ג אופיר יצחק מלכא שליט"א חבר כבוד

ירושלים
מו"צ בנושאים הלכתיים באגודה