פניה לועדה תפקיד הועדה ועדת השתלמויות וימי עיון

יאיר אביני B.A חבר האגודה

08-9741389 מודיעין עילית
yairav@neto.net.il
חבר ועדה

שלום מרקוביץ M.A חבר האגודה

08-9254230 לוד
shalommarko@gmail.com
חבר ועדה

טל נחום B.A חבר האגודה

026321601 ירושלים
tal@ynrcollege.org
יו"ר הועדה