חברי האגודה פעילים כעת באתר

דקלה טלר M.A חבר האגודה

054-6002133 רבבה
diklateller1@gmail.com
יועצת חינוכית, יועצת מינית, יועצת נישואין ומשפחה

אלקה מייקוף M.A חבר האגודה

02-6541864 ירושלים
emykoff@gmail.com
סופרוויזרית, עו"ס, עו"ס קלינית

יוספה ויסברג B.A חבר האגודה

02-9978913 בית אל
ayweisberg@gmail.com
מנחת הורים, מנחת קבוצות

אריאל פייביש חבר האגודה

תל ציון
asfaibish@gmail.com
יועץ חינוכי, מנחה הורים, מנחה קבוצות